Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUA ORAANGA

Kitea e Au Tetai Mea Meitaki Atu i te Oraanga Mekameka

Kitea e Au Tetai Mea Meitaki Atu i te Oraanga Mekameka

I tetai po i te 1984, kua taui toku turanga mei tetai mapu ou noa ua nei ki tetai tamaine rongonui. Kua akakoronaia au ko Maine Hong Kong. Noku te tutu i runga i te kapi mua o te au makatini e te au nutipepa. Kua imene au, kua ura, kua oronga i te au tuatua, kua akaariia au i runga i te tivi, kua aao i te kakau manea, e kua kapiti atu ki te aronga puapinga mei te kavana o Hong Kong.

I tera mai mataiti, kua akamata au i te akatutu teata, te maata anga o te taime ko au te vaine arataki i roto i te teata. Kua inangaro te aronga tata nuti i toku tua, kua inangaro te aronga nenei i toku tutu, e kua inangaro te au tangata iaku kia tae ki te au akaariari anga mua o tetai teata, te pakoti ripene o te ngai ou, te au kaikai anga avatea e te aiai. E akarakara ua mai ana te tangata iaku.

Ko au e akaoro patikara ra i roto i te teata

Inara i muri mai, kua kite mai au e kare teia au mea i riro ei mea mekameka mei taku i manako ana. Naku e akatutu ana i te au tuanga maata o te au teata e e mea kino te reira. Kare o te aronga akatutu teata i Hong Kong e aronga tei takirua ia ratou mei to Hollywood rai, no reira naku e rave ana i taku uaorai akarere anga patikara na runga i tetai motoka. E manganui taku au teata i akatutu ana, e au teata tau kore e te tā tangata. Tetai pae e au peu temoni to roto.

I te 1995, kua akaipoipo au i tetai tangata maani teata. Noatu te akaraanga kua rauka iaku te au mea pouroa e mataora ai au​—te turanga mekameka, te apinganui, e tetai tane meitaki​—kua taitaia tikai au e te maromaroa. Kua akamutu au i te akatutu teata.

AKAMAARAANGA I TOKU AKARONGO I TE TAMARIKI ANGA

Kua akamata au i te akamaaraara ma te inangaro i toku akarongo mei toku tamariki anga. I te reira tuatau, kua aere maua ko toku tuakana i te au Maanakai tataki tai i te atoro i tetai ngutuare tangata Au Kite o Iehova. Kua apii kapiti te papa ko Joe McGrath, i te Pipiria kia matou e tana tamariki tamaine e toru. E ngutuare tangata oaoa e te aroa to ratou, e kua akangateitei a “Angakara Joe” i tana vaine e tana tamariki. Kua rekareka katoa au i te aru ia ratou ki ta ratou au uipaanga Kerititiano. I tetai taime kua aere matou ki te au akaputuputuanga maata. E au tuatau mataora te reira. Kua kite mai au i te turanga tinamou i rotopu i te Au Kite.

Te mea tuke, kua tupu te au mea kino tikai kiaku i toku uaorai ngutuare. Kua riro te oraanga o toku papa ei akataitaia maata i toku mama, e kua tupu te taitaia kino kiaia. I toku ngauru anga mataiti, kua akamutu a Mama i te kapiti atu ki te Au Kite o Iehova. Kua aru ua atu au ma te kore e tae ana toku ngakau e kua papetitoia au i te 17 mataiti. Inara kare i roa i muri mai, kua piri atu au ki te au angaanga kare e tau ana i tetai Kerititiano e i muri akera kua akaruke au i te putuputuanga.

KUA MANAKO AU I TE OKI MAI

I muri poto ake i toku akaipoipoanga, kua atoroia mai au e tetai nga akaaere o te putuputuanga a te Au Kite o Iehova. Kua akamārama mai raua e akapeea au i te oki akaou anga ki te Atua ko Iehova, e kua akanoo raua e na tetai mitinari ko Cindy e tauturu iaku. Te tae anga ki teia taime, kua ngaro te maata anga i toku akarongo, no reira kua pati au kia akapapu mai aia e ko te Pipiria tikai te Tuatua na te Atua. Kua akaari mai aia i te au akaraanga o te au totou Pipiria tei akatupuia. Ma te marie, kua riro mai maua ei nga oa piri vaitata, e kua pati mai iaku kia apii i te au apiianga momua o te Pipiria kiaia. Kua āriki au i te reira. Te taime mua teia i toku āriki anga e Atua aroa a Iehova, tei inangaro tikai iaku kia mataora.

I toku akamata anga i te oki akaou ki te au uipaanga Kerititiano, kua kite mai au e kua rekareka maata atu au i te pirianga o te Au Kite i to te pirianga ki te aronga i roto i te pitiniti teata. Inara kua riro te au tupuanga i toku tamariki anga ei akakeu iaku kia kore e irinaki i tetai ua atu, e kare au i reka iaku uaorai. Kua tauturu tetai mema o te putuputuanga iaku na te akaari anga mai i roto i te Pipiria akapeea me rapakau i teia au manamanata i te pae o te manako ngakau, e kua apii katoa au i te akatupu i te au pirianga oa mou tikai.

TETAI MEA MEITAKI ATU I TE ORAANGA MEKAMEKA

I te 1997, kua neke maua ko taku tane ki Hollywood, California, i Marike. I reira kua piri maata atu au ki roto i te tauturu anga i te tangata kia puapingaia mei te tu pakari i roto i te Tuatua na te Atua. Na te apiianga i te Pipiria i rauka ai iaku te tu merengo maata atu i to te tu mekameka ravarai o te rave e te akatutu anga i te au teata. Ei akaraanga, i te 2002, kua aravei au ia Cheri, e oa i mua ana no Hong Kong mai. I te au tu e manganui aiteite ua to maua au tupuanga i te oraanga. Koia te Maine Hong Kong i te mataiti i mua ake iaku. Te tika, i toku re anga i te taoonga, nana i akataoonga iaku. Kua riro katoa mai aia ei vaine akatutu teata e i muri mai kua riro mai ei vaine maani teata, te angaanga kapiti anga ki te aronga maani teata rongonui. Kua neke katoa aia ki Hollywood.

Kua tangi au ia Cheri te kite anga au e kua takake atu tona patana no te maki pukuatu. Kare roa aia i kite ana i te akapumaana anga a te akonoanga Buda. Mei iaku rai kua rauka iaia te oraanga mekameka ta tetai pae e anoano ra inara kua maromaroa aia e kare e irinaki ua atu i tetai. Kua akamata au i te akakite kiaia i taku e apii ra mei te Pipiria, inara na tana akonoanga Buda i ngata ai iaia i te āriki i te reira.

Toku oa ko Cheri i te ngai akatutu anga teata

I tetai rā i te 2003, kua ringi mai a Cheri iaku mei Vancouver, Kanata, te ngai e maani ra aia i tetai teata. Ma te rekareka, kua akakite mai aia e iaia e akaoro aere ra te akara i te au ngai manea o te enua e ma te viviki kua akamata aia i te pure ma te reo maata: “E akakite mai kiaku, Koai te Atua mou tikai? Koai toou ingoa?” I te reira taime, kua akaoro aia na te pae i tetai Are Uipaanga Patireia e kua kite i te ingoa o Iehova. Kua manako mai aia e e pauanga teia no ko mai i te Atua, e kua inangaro viviki aia i te aravei i te Au Kite o Iehova. Kua rave au i te au akanoonoo anga, e i roto i nga mea rā ua, tei roto aia i tetai uipaanga a te putuputuanga reo Tinito i Vancouver.

“E inangaro tikai to teia aronga iaku,” i akakite mai a Cheri kiaku i muri mai. “Ka rauka iaku i te akakite i toku manako kia ratou.” Kua rekareka tikai au te akarongo i te reira no te mea ia Cheri i roto i te pitiniti teata, kare ona au oa. Kua aere ua atu rai aia ki te au uipaanga. I te 2005, kua taina aia i tetai pepa koreromotu no te maani i tetai nga teata maata i Tinito, te anoano angaia aia kia oki ki Hong Kong. Ma te mataora, i te 2006, kua akatapu a Cheri i tona oraanga kia Iehova e kua papetitoia i ko i tetai akaputuputuanga a te Au Kite i Hong Kong. Noatu e kua inangaro aia i te tavini maata atu ia Iehova, kua riro tetai au mea i roto i tana pitiniti teata ei mea ngata tikai kiaia e kare aia i mataora ana.

TE REKAREKA O TE TAUTURU ANGA I TETAI KE

I te 2009, kua taui takiri te turanga o Cheri. Kua manako aia i te akaruke i te angaanga maani teata e raukaʼi i te tavini maata atu ia Iehova. E maata tona au oa i rauka mai i roto i te putuputuanga Kerititiano. Kua riro mai aia ei tavini tamou te tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia e kua reka tikai i te tauturu i te tangata kia kitea te oraanga meitaki atu.​—Mataio 24:14.

E oti kua manako a Cheri i te apii i te reo Nepal ei turuturu i te pupu reo Nepal o te Au Kite e tupu ra i Hong Kong. Ka akamārama atu au no te maata anga o te au tangata Nepal i Hong Kong ka kopaeia e ka akavaavaaia no te mea kare ratou i kite i te reo Papaa e te reo Tinito e e tuke ta ratou au peu. Akakite mai a Cheri kiaku mei teaa te maata i tona rekareka i te tauturu i te reira au tangata kia mārama i te Pipiria. Ei akaraanga, i tetai ra i te aere anga mei tera ki tera are, kua aravei aia i tetai vaine Nepal e meangiti ua tana i kite no runga ia Iesu e kare ana apinga i kite no runga i te Atua mou, ko Iehova. Kua taangaanga a Cheri i te Pipiria ei akaari kiaia e kua pure a Iesu ki tona Metua i te rangi. I te kite anga teia vaine e ka rauka iaia i te pure ki te Atua mou, tona ingoa ko Iehova, kua akatuera aia i tona ngakau kia ariki i te tuatua meitaki. Kare i roa ana kua apii katoa tana tane e tana tamaine i te Pipiria.​—Salamo 83:18; Luka 22:41, 42.

Ko Cheri i teia rā

I toku kite anga mei teaa te maata to Cheri rekareka i te tutu tamou, kua ui au kiaku uaorai, ‘Eaa te tāpū nei iaku i te rave mei tana rai?’ Tae anga ki teia taime, te noo akaou ra au i Hong Kong. Kua manako au i te akatanotano akaou i toku oraanga kia piri maata ki te apiianga atu i te tuatua mou Pipiria. Kua kite mai au e na te akarongo anga ki te tangata e te tauturu anga ia ratou kia mārama i te Tuatua na te Atua e mataora tikai ei au.

Ei akaraanga, kua rauka iaku i te apii i te Pipiria ki tetai vaine Vietnam e maromaroa ua ana aia i te maata anga o te taime e e aue ua ana. I teianei e manakonakoanga rekareka tikai tona e te rekareka ra i te kapiti atu ki te putuputuanga.

Kua kiteaia e maua ko Cheri tetai mea meitaki maata atu i te oraanga mekameka. Noatu kua riro te angaanga maani teata ei mea reka e te rongonui, e merengo maata atu to maua i te apii i te tangata no runga i te Atua ko Iehova no te mea te riro ra te reira ei akakaka iaia. Kua kite tikai maua i te tika o ta Iesu au tuatua: “E mea meitaki i te oronga atu i te rave mai.”​—Angaanga 20:35.