Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TE TU PAKARI I TAITO NO TE ORAANGA O TEIA TUATAU

Kia Akakore ua i te Ara a Tetai Ke

Kia Akakore ua i te Ara a Tetai Ke

KAVEINGA PIPIRIA: “E akakore tetai i ta tetai ara, e tapepeanga ta tetai ki tetai ra; mei [ia Iehova] i akakore i ta kotou na, e akapera katoa kotou.”​—Kolosa 3:13.

Eaa te aiteanga o te reira? I roto i te Pipiria, kua akaaiteia te ara ki te kaiou e kua akaaiteia te tu akakore ua i te ara ki te tipu anga i tetai kaiou. (Luka 11:4) Karanga tetai puka apii e i roto i te au Tuatua Tapu, te aiteanga o te kupu Ereni tei uriia “akakore” koia oki te “akakore i te kaiou, kare e māro atu i te reira.” No reira, me iki tatou i te akakore i te ara a tetai tei akakino mai ia tatou, kare tatou e tapapa atu i tetai apinga mei te tangata tei apa. To tatou tu puareinga i te akakore ua i te ara kare te aiteanga e te akatika atura tatou i te tu tarevake me kore te akameangiti atura i te mamae ta te reira i akatupu kia tatou. Mari ra, ka manako ngoie ua tatou i te akaruke i te akamoupuku, noatu e “e tapepeanga” tikai ta tatou.

E tau ainei no tatou i teia tuatau? Ei au tangata apa ua, kua rave katoatoa oki tatou i te ara. (Roma 3:23) No reira, e tu pakari to tatou kia inangaro i te akakore i te ara a tetai ke, no te mea a tetai tuatau ki mua ka anoano tatou kia akakore mai tetai i ta tatou ara. Mei tera te tu, me iki tatou i te akakore i te ara a tetai ke, ka puapinga katoaia tatou uaorai. Akapeea ra?

Me akamou ua tatou i te riri e te akamoupuku​—e kare e akakore i te ara a tetai ke​—ka tamamae tatou ia tatou uaorai. Ka riro teia tu manako ngakau tau kore ei apai ke i to tatou mataora, te arairai ia tatou, e ka akakino ia tatou. E ka takino katoa i to tatou oraanga pae kopapa. I roto i tetai ripoti na te Journal of the American College of Cardiology, tataia e Dr. Yoichi Chida e te Poropeta no te Manako Tangata ko Andrew Steptoe, kua karanga e: “Kua kitea mai i roto i te au kimikimianga e e pirianga to te tu riririri e te makitakita ki te maki pukuatu.”

I tetai tua, ka tamanako ana i te au puapinga o te tu akakore anga i te ara. Me akakore ua tatou i te ara a tetai ke, ka akono tatou i te tu taokotai e te au, i reira te paruruanga i to tatou au pirianga. Tei puapinga rava atu, te akaari ra e e aronga aru tatou i te tu o te Atua, tei akakore ua i te ara a te aronga tei tataraara e tei tapapa ia tatou kia pera katoa.​—Mareko 11:25; Ephesia 4:32; 5:1.