TE PUNANGA TIAKI Noema 2015 | Koai ma te Au Kite o Iehova?

E rauka ai te pauanga, eaa ka kore ei e akara mai ki konei, te ngai e rauka ai te pauanga tika tikai?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Koai ma te Au Kite o Iehova?

Aite ainei toou manako ki te au tuatua i roto i teia atikara?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Mei Teaa te tu o te Au Kite o Iehova?

Ka poitirere koe me kite teia te ngai ka aravei koe ia matou.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Eaa ta te Au Kite o Iehova e Irinaki Ra?

E tai rai irinakianga Pipiria ta matou i akatumu i to matou akarongo ki runga.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Akapeea te Tutaki Anga i ta Matou Angaanga?

Noea mai ta kotou moni? Akapeea me taangaangaia te reira?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

No Teaa Matou ka Tutu Aere Ei?

E toru tumu maata i tutu aere ei matou.

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Ka Rauka Iaku te Tauturu i Tetai ke i Teianei

Rokoia a Julio Corio e te tumatetenga e kua manako kare te Atua e inangaro iaia. Tauturu te irava i roto ia Exodo 3:7 iaia kia taui i tona manako.

TUA ORAANGA

Kitea e Au Tetai Mea Meitaki Atu i te Oraanga Mekameka

I te po okotai, taui te oraanga o Mina Hung Godenzi mei tetai tamaine mapu ki te vaine rongonui. Inara kare i mataora ana tona oraanga ou mei tana i manako.

TE TU PAKARI I TAITO NO TE ORAANGA O TEIA TUATAU

Kia Akakore ua i te Ara a Tetai Ke

Ei akakore i te ara, ko te aiteanga ainei ka akatika ua i te tu tarevake me kore akameangiti i te mamae ta te reira i akatupu?

Te Mareka Kore ra Ainei Koe i te Atua?

I ui ana koe, ‘Eaa te Atua i pera ai iaku?’

Pauia te au Uianga Pipiria

Akapeea te au totou Pipiria me tauturu ia tatou?

Au Tumu Manako Ke

Eaa te Tamaki o Aramagido?

Te kupu Aramagido ka kiteaia e tai taime i roto i te Pipiria, e tamaki tei uriuriia i roto i te au Tuatua Tapu.