Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | AKAPEEA ME AUTU I TE TAITAIA

Taitaia no te Turanga Kino

Taitaia no te Turanga Kino

“Me rongo au i te pu akamatakite anga, ka akamata toku pukuatu i te tukituki e ka oro au ki te ngai akapuanga mei te au pomu aruru,” i karanga ai a Alona. “Noatu ra kua manako taitaia au i te reira ngai. E kino atu me tei vao au, e kare e ngai pipini anga. I tetai atianga, iaku e aere ra na te pae mataara, kua akamata au i te aue e kare e rauka iaku i te akaea. I tetai au ora i muri mai kua maru mai au. E oti kua tangi akaou te pu.”

Alona

Ko te tamaki tetai o te au tumu e manganui i tupu ei te turanga kino. Ei akaraanga, me kite mai koe me kore toou akaperepere e e maki kino tona e penei ka mate aia, ka riro te reira ei poitirere anga maata kia koe. Tetai pae, ka taitaia ratou no te tuatau ki mua. Manako ratou e, ‘Ka noo ainei taku tamariki, me kore ra ta ratou tamariki i roto i tetai ao e maata te tamaki, te tā tangata, te takinokino i te enua, te reva kino, e te au maki totoa?’ Akapeea tatou me akono i teia au manako taitaia?

No te mea kua kite aia e ka tupu te kino, “e akara mamao ua te tangata karape i te kino e kua pipini iora.” (Maseli 27:12) I te mea e ka paruru tatou ia tatou uaorai i te pae kopapa, ka rave tatou i te au takainga kia paruru ia tatou i te pae manako e te ngakau. Ka riro te au tamataora anga tā tangata pera katoa te au nuti no runga i te au apinga vinivini e tupu ra ei akataitaia ia tatou e ta tatou tamariki. Me kopae tatou i te akara i teia au apinga, kare te aiteanga e kare tatou e  āriki ana e te tupu nei teia au mea. Kare te Atua i anga i to tatou roro kia akamou ua i te manako ki runga i te kino. Mari ra, kia akamanako tatou i “te au mea mou ra, . . . tika ra . . viivii kore ra, . . . rekarekaia ra.” Me pera tatou ka oronga mai “te Atua au” i te manako au e te ngakau maru kia tatou.​—Philipi 4:8, 9.

TE PUAPINGA O TE PURE

Ka tauturu te akarongo mou ia tatou kia autu i te tu taitaia. Te raurau maira te Pipiria kia tatou e “e matakite, ma te pure.” (1 Petero 4:7) Ka rauka ia tatou i te pati ki te Atua no te tauturu e te pakari e te maroiroi kia rave i ta tatou ka rauka, ma te irinaki e “te akarongo maira aia ia tatou i te au mea ta tatou i pati atu.”​—1 Ioane 5:15.

Raua ko tana tane ko Avi

Te akamārama maira te Pipiria e ko Satani, kare ko te Atua, “te ariki o teianei ao” e “te vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” (Ioane 12:31; 1 Ioane 5:19) No reira, kare a Iesu i taangaanga ana i te tuatua akatutu ua i tona apiianga ia tatou kia pure e: “E akaora ra ia matou i te kino.” (Mataio 6:13) Karanga a Alona e, “me tangi mai te pu, ka pati au kia Iehova kia tauturu mai iaku i te akatere i toku au manako. Pera katoa, e kapiki mai ana taku tane akaperepere iaku kia pure kapiti maua. E tauturu tikai ana te pure ia maua.” Mei ta te Pipiria i akakite mai: “Te vaitata mairā Iehova i te aronga i kapiki atu iaia, i te aronga i kapiki atu iaia ma te pikikaa kore.”​—Salamo 145:18.

TO TATOU MANAKONAKOANGA NO TE TUATAU KI MUA

I roto i tana ako anga i te Maunga, kua apii a Iesu i tana au pipi kia pure: “Kia tae toou basileia.” (Mataio 6:10) Ka takore takiri te Patireia o te Atua i te au tu taitaia kino. Na roto ia Iesu, te “Ariki no te au,” ka akakore te Atua “i te tamaki e tae rava akenei ki te openga enua.” (Isaia 9:5; Salamo 46:9) “E nana e akava i rotopu i te tangata e manganui . . . kare tetai enua e apai i te koke ki runga i tetai enua kare oki ratou e apii akaou i te tamaki.” (Mika 4:3, 4) Te au ngutuare tangata mataora ka “patu ratou i te au are, e na ratou uaorai e noo; e na ratou e tanu i te au kainga vine, ka kai ei i te kai i reira.” (Isaia 65:21) “E kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.”​—Isaia 33:24.

I teia tuatau, noatu e ka matakite tatou, kare e rauka i te akakore i te au tupuanga manako koreia e kia kore e rokoia e te kino i te ngai tau kore, i te ora manako koreia. (Koheleta 9:11) Mei tei tupu i te au anere mataiti i topa, kua mate te au tangata meitaki no te tamaki, tā tangata, e te maki e totoa ra. Eaa te manakonakoanga no teia aronga?

E mirioni ua atu ia ratou ka ora akaou mai e ko te Atua anake ua tei kite ia ratou. I teianei te moe ra ratou, tei roto i te manako o te Atua e tae ua atu ki te rā “e akarongo ei te aronga katoa i roto i te rua . . . e kua aere mai ki vao.” (Ioane 5:28, 29) Te taiku anga i te tuakaouanga, kua akapapu te Pipiria kia tatou e: “Ko ta tatou ïa tutau no te vaerua, e mea mauti kore e te mou meitaki.” (Ebera 6:19) E kua akapapu te Atua i te reira “ki te tangata katoatoa nei, koia i akatu akaou mai [ia Iesu] mei te mate maira.”​—Angaanga 17:31.

I teianei, ka aro katoa atu te aronga e tauta ra i te akamareka i te Atua i te au tu taitaia. Na te rave anga i te takainga tau, te akavaitata anga ki te Atua na roto i te pure, e te akamatutu anga i te akarongo i roto i te manakonakoanga o te Pipiria no te tuatau ki mua, kua rauka ia Paul, Janet e Alona i te akono i te tu taitaia. Mei ta te Atua rai i rave no ratou, “kia akakiia mai kotou i te rekareka ravarai e te au i te akarongo anga, e te Atua e raukaʼi te irinakianga.”​—Roma 15:13.