Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | AKAPEEA ME AUTU I TE TAITAIA

Taitaia no te Moni

Taitaia no te Moni

“Te kake anga te moni no te au apinga i to matou enua, kua ngata i te oko i te kai no te āka moni,” i karanga ai a Paul e metua tane e rua ana tamariki. “Kua tu matou i roto i te raini no tetai ora, inara kia tae matou ki mua kua pou te kai. Kua ikoke takiri te tangata no te mate pongi, e kua topa poitirere ua tetai pae ki runga i te pae mataara. Kua kake te moni no te au mea e anoanoia ra mei te au mirioni ki te au pirioni tara. I te openga, kua puapinga kore te moni no te enua. Kua ngaro taku moni i roto i te pangika, taku moni tutaki me tupu tetai tumatetenga, e te moni pakari.”

Paul

Kua akakite a Paul e kia ora ua atu tona ngutuare tangata, ka anoanoia aia kia taangaanga “i te pakari meitaki.” (Maseli 3:21) “E tangata maani uira au, tera ra kua rave au i tetai ua atu angaanga taku i rauka, noatu e e meangiti ua te tutaki,” i akamārama ai aia. “Kua tutaki tetai pae iaku ma te au apinga o te ngutuare. Me tutakiia au e a puʼa, ka taangaanga au e rua e ka oko atu e rua. Aere ua rai kua rauka iaku e 40 punua moa. Te mamaata mai anga ratou, kua oko atu au e kua rauka akaou mai e 300 punua moa. Muri mai, kua oronga au e 50 moa no tetai nga pute varaoa koni e 50 kiro karama te teiaa. Mei taua nga pute kai ra, kua angai au i toku ngutuare tangata e tetai atu au ngutuare tangata no tetai tuatau roa.”

Kua kite katoa a Paul e ko te mea meitaki roa atu no tetai tangata ka rave koia oki kia irinaki i te Atua. Me rave tatou i ta te Atua i akaue mai, ka tauturu mai aia ia tatou. I te rauka anga mai te au mea tei anoanoia no te oraanga, kua karanga a Iesu e: “Auraka oki e noo ma te apiapi. . . . Kua kite na to kotou Metua e, kia rauka taua au mea ra ia kotou e tikaʼi.”​—Luka 12:29-31.

Te mea tangi ra, kua akavare te enemi maata o te Atua ko Satani i te maata anga o teianei ao kia akamou  i te oraanga ki runga i te au anoano o te kopapa. Te apiapi ra te tangata i to ratou au anoano, me e mea tika me e mea tamanako ua, e ka tauta pakari ratou kia rauka mai te au apinga kare ratou e anoano tikai. E maata tei kaiou, e kua kite mai e “kua riro te ori ei tavini no tei oriia” koia oki e tuikaa te tangata kaiou ki te tangata i oronga i te moni.​—Maseli 22:7.

E rave ana tetai pae i te au ikianga kino. “E maata toku tangata tupu kua akaruke i to ratou au ngutuare tangata e to ratou au oa kia kimi i te ‘oraanga meitaki atu’ i tetai enua ke,” i karanga ai a Paul. “Kua aere ua tetai pae kare o ratou pepa akamanaia e kare e rauka mai ana te angaanga. E putuputu ana ratou i te pipini mei te au akava e te moe anga i runga i te pae mataara. Kare ratou i tuku ana i te Atua kia tauturu mai ia ratou. Inara kua tauta matou kia akono kapiti i te au manamanata i te pae moni ei ngutuare tangata, ma te tauturu a te Atua.”

ARU ANGA I TE AKO A IESU

Akakite a Paul e: “Kua na ko a Iesu: ‘E teianei, auraka e apiapi i to apopo ra; na apopo e apiapi i tana uaorai. Ko te rā ko tona uaorai kino.’ No reira kua pure au ki te Atua i te au rā tataki tai e ‘o mai i te kai e tau ia matou i teianei rā’ kia ora matou. Kua pera rai Aia mei ta Iesu i taputou mai. Kare i rauka ana ia matou te mea mua ta matou i inangaro. I tetai atianga, kua tu au i roto i te raini no te oko kai e kare au i kite e eaa te okoia ra. Te tae anga au ki mua, kua kite mai au i te kirīmi venevene. Kare au e reka ana i teia. Inara e kai te reira, no reira i taua po ra kua kai matou i te kirīmi venevene. Te akameitaki nei au i te Atua no te mea i te tuatau i tupu ei teia, kare toku ngutuare tangata e mate pongi ana me moe ratou i te po.” *

Taputou te Atua e: “Kare rava au e akaruke atu ia koe, kare oki au e taka ke ia koe.”​—Ebera 13:5

“I teianei te meitaki ra to matou turanga i te pae moni. Inara no tei tupu kia matou, kua kite mai matou e ko te ravenga meitaki rava atu i te autu i te tu taitaia, ko te irinaki anga i te Atua. Ka tauturu ua rai a Iehova * ia tatou, tera ua kia rave ua atu rai tatou i tona anoano. Kua kite matou i te tika o Salamo 34:8: ‘Ka tongi ana kia kite i te meitaki o Iehova! e ao to te tangata i irinaki iaia ra.’ Tei tupu mai, kare matou e mataku me aro akaou atu i te au turanga ngata i te pae moni.

Tauturu te Atua i te aronga tiratiratu kia rauka te ‘kai e tau i teianei rā’

“Te mārama nei matou i teianei e ko ta te tangata e anoano ra kia ora, kare ko te angaanga me kore te moni, mari ra ko te kai. Te tapapa atu nei matou i te tuatau me akatupuia te taputou a te Atua: ‘E manga sitona okotai rima i ki i te enua nei.’ I teia tuatau ra, ‘e kai ta tatou, e te kakau, kia mareka tatou i te reira.’ Te akamaroiroiia nei tatou mei te tuatua a te Pipiria: ‘Ei noo anga noinoi kore i te apinga to kotou; kia mareka i ta kotou i rauka ra: ko te Atua oki tei tuatua mai e, “Kare rava au e akaruke atu ia koe.” I tikaʼi ia tatou kia akamaroiroi e kia karanga e, “Ko Iehova toku tauturu, kare au e mataku.”’” *

Ka anoanoia te tu akarongo ngakau tae kia ‘aere ma te Atua’ mei ta Paul e tona ngutuare tangata e rave nei. (Genese 6:9) Me aro atu tatou i te au manamanata pae moni i teianei me kore a te tuatau ki mua, te riro ra te akaraanga o Paul no te akarongo e te tu pakari meitaki ei apii ia tatou i te au apiianga puapinga.

Akapeea ra me te akatupu ra te au manamanata i roto i te ngutuare tangata i te tu taitaia kia tatou?

^ para. 10 Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.