Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Vaitata Maira Ainei te Openga?

Te Vaitata Maira Ainei te Openga?

Ka tuku ainei te Atua i te au tangata kia akatere ua atu i tetai e tetai e te takino anga i te oraanga tangata a te tuatau ki mua? Kare, mei ta tatou i kite mai, ka akao mai aia iaia ki roto e ka takore i te au mamae e te takinokinoanga tei tupu no te anere ua atu mataiti. Te inangaro maira Tei Anga mai i te au tangata e te enua ia koe kia kite e te vaitata maira tona taime i te apai mai i te openga. Akapeea aia te akakite anga i teia marama puapinga?

Ka akamanako ana i teia akatutuanga: Me ka na runga koe i tetai motoka, ka na mua koe i te akara i te au mataara i runga i te Initaneti, te au mapu, e te au aratakianga tei tataia. E ia koe e kite ra i te au akairo e te au ngai te aiteite ra ki te au aratakianga, ka irinaki papu koe e te vaitata ra koe ki taau ngai e aere ra. Mei te reira katoa, kua oronga mai te Atua i tana Tuatua ei akataka mai i te au tupuanga umere i te ao nei. Ia tatou e kite ra i teia au tupuanga e akatupuia ra, ka papu ia tatou e tei roto tatou i te tuatau te arataki atura ki te openga.

Te akamārama maira te Pipiria e i roto i te tuatua enua o teianei ao, ka tupu tetai tuatau puapinga tikai te ka taki atu ki te openga. I te reira tuatau, ka tupu mai te au turanga tukeke tei kare rava i tupu ana i roto i te tuatua enua o te tangata. E akamanako ana i tetai o teia au tupuanga tei taikuia i roto i te Tuatua a te Atua.

1. AU TUMATETENGA I TE AO KATOA Kua papa mai tetai totou i roto ia Mataio pene 24 i te au tupuanga i te enua nei te ka kapiti mai te au akairo e manganui. Ka akaari mai taua akairo ra i “te openga o teianei ao” e “ko te openga iora ïa i reira.” (Irava 3, 14) Te kapiti maira teia au tupuanga i te au tamaki mamaata, te onge, te ngaruerue enua i tera ngai i tera ngai, te maata o te kino, te ngere i te aroa, e te au ravenga kikite a te au arataki akonoanga no te akavare anga i te tangata. (Irava 6-26) E tika rai, kua tupu ua ana taua au mea ra no tetai anere ua atu mataiti. Inara, i te openga e vaitata maira, ka tupu mai teia au mea ravarai i roto i taua tuatau tumatetenga ra. Ka kapiti katoa atu te reira ki te au akairo akamatakiteanga e toru ka aru mai.

2. TE AU TU O TE TANGATA Te na ko ra te Pipiria e ko “taua tuatau openga ra”​—te tuatau e arataki atura ki te openga​—ka kiteia mai te au tu kino maata o te tangata. Ka tatau tatou e: “E riro te tangata nei ei akaperepere ia ratou uaorai, ei noinoi, ei akatietie, ei nengonengo, ei akakino, ei akarongo kore ki te metua, ei mareka kore, ei viivii, Ei aroa kore, ei akaatikau koreromotu ra, ei tapepe pikikaa, ei mako kore, ei rotoriri, ei akavaavaa i te tangata memeitaki ra, Ei pikikaa, ei māro, ei ngakau akateitei, ei anoano i te au mea e navenave ei ra, kare i anoano i te Atua.” (2 Timoteo 3:1-4) E tika, e mea matauia te kite i te au tangata kare e akangateitei ana i tetai e tetai, inara i roto anake i “taua tuatau openga ra” ka kino rava atu taua au tu ra e ka tau kia akatakaia te reira tuatau ei tuatau “kino maata.” Te kite ra ainei koe i teia au tu kino pakari i roto i te tangata?

 3. KUA TAKINOIA TE ENUA Te akakite ra te Pipiria e ka tamate te Atua i te aronga “i mate ei to te ao ra.” (Apokalupo 11:18) Akapeea te tangata i te takino anga i te enua? Kua aite rai teia ki to Noa tuatau: “Kua kino roa ra te enua i mua i te aroaro o te Atua; e kua ki te enua i te takinga-kino. E kua akara iora te Atua i te enua nei, e i na, kua kino roa.” No reira kua akakite te Atua no runga i taua au tangata kino ra e: “Ka akapou au ia ratou.” (Genese 6:11-13) Te kite ra ainei koe i te au akapapuanga e manganui e kua ki te enua i te kino? Kapiti mai, kua tae te tangata ki tetai turanga kino rava atu i roto i te tuatua enua: Ka rauka ua ia ratou i te takino i te enua na te takore takiri anga i te oraanga tangata i te enua nei. Tei ia ratou te au ravenga  no te takinokinoanga. Pera katoa, te takinoia ra te enua na roto i tetai mataara ke. Te takinoia nei te au ravenga no te akono i te oraanga i te enua nei​—te reva ta tatou e akaea nei, te oraanga o te au manu e te au ua rakau, to roto i te moana​—no te tu mako kore o te akaaereanga a te tangata.

E ui kia koe uaorai, ‘Tere atu i te anere mataiti i topa, e mana ainei to te tangata no te takore ia ratou uaorai?’ Te taangaanga nei te au tangata i taua mana ra kia maani maata i te au apinga tamaki e kia takino i te ao rangi. Te riro ra te maani viviki anga i te au mea tekinoroti ei akaiti mai i to te tangata kite kia marama me kore kia akatere i te au tupuanga kino. Inara kare na te tangata e iki i te ka tupu ki te enua a te tuatau ki mua. I mua ake ka takoreia ai te au mea ora ravarai i te enua nei, ka takore atu te Atua i te aronga e takino ra i te enua. Kua taputou mai aia i te reira!

4. ANGAANGA TUTUANGA I TE AO KATOA Kua totou mai tetai tuanga o te akairo no runga i te openga e ka raveia tetai angaanga maata koia oki: “E tutu aereia te evangelia o te basileia nei, e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mataio 24:14) E tuke maata ta teia angaanga tutuanga ki ta te au akonoanga i rave ana i te au anere mataiti e nei. I te tuatau openga, ka akatakaia mai tetai karere puapinga koia oki, “te evangelia o te basileia nei.” Kua kite ainei koe i tetai pupu akonoanga te akakitekite maata ra i taua karere ra? Noatu e te tutu aere ra tetai pae i teia karere, e pupu ainei ratou no toou ngai e noo ra, me kore kua akatotoa ainei ratou i teia tuatua meitaki “e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pa enua ravarai”?

Te akakitekiteia ra te Patireia o te Atua i te ao katoa i roto i te au anere reo

Te akamou ra te Web site www.jw.org ki runga i “te evangelia o te basileia nei.” Te akaari maira teia i te au puka te akamārama ra i teia karere, tere atu i te 700 reo. Kua kite ainei koe i tetai atu akonoanga te tuatua maata ra no runga i te tuatua meitaki o te Patireia i te ao katoa? I mua roa ake ka rauka mai ei te Initaneti, kua kite matauia te Au Kite o Iehova no ta ratou tautaanga i te akatotoa i te tuatua meitaki no runga i te Patireia o te Atua. Mei te 1939, i runga i te kapi mua o te itiu tataki tai o te makatini The Watchtower kua tataia te au tuatua “Akakiteanga i te Patireia o Iehova.” Kua akakite mai tetai puka no runga i te au akonoanga e kua riro te angaanga tutuanga a te Au Kite o Iehova ei “angaanga puapinga tikai e te maata.” Te akapapu maira teia akakitekite anga tuatua meitaki e kare e roa atu ana, ka akatupu te Patireia o te Atua i te “openga.”

E TUATAU PUAPINGA TIKAI I ROTO I TE TUATUA ENUA O TEIANEI AO

Kua kite ainei koe e kua tupu teia au akairo akamatakiteanga e a o te Pipiria i toou tuatau? E tere atu i te anere mataiti i topa, kua oronga mai teia makatini i te au manako no runga i te au tupuanga te ka tauturu i te aronga tatau kia kite e kua vaitata tatou ki te openga. E tika, kare te aronga manako ekoko e āriki ana i te reira, te karanga anga e e tauiui ua ana te au tukuanga tika e te au tareanga. Te karanga katoa ra ratou e mei te mea e te maata ua atura te ravenga no te komunikeiti i te ao katoa, i te akaraanga te kino atura te au turanga o teianei ao. Noatu ra, e maata te au akapapuanga e kua tae tatou ki te openga o tetai tuatau puapinga i roto i te tuatua enua o te tangata.

Te manako ra tetai aronga kite e ka tupu te au tauianga maata i te enua nei. I te mataiti 2014, kua akakite tetai au taineti no runga i te takinoanga maata ki te oraanga o te tangata e: “Te riro ra tetai akarakaraanga i teia au kino ei arataki ia tatou kia manako e ka kino maata atu te oraanga o te tangata no te au apinga tekinoroti.” E maata te au tangata tei papu e kua tae rava tatou ki tetai tuatau puapinga o te tuatua enua i teianei ao. Kare e ekoko anga kua papu i te aronga tei nenei i teia makatini e te aronga tatau e ko teia tuatau puapinga, ko te tuatau openga ïa, e te vaitata maira te openga. Auraka koe e mataku i te tuatau ki mua, kia mataora ra koe i te ka tupu mai. Eaa ra te tumu? No te mea ka ora koe i te openga!