TE PUNANGA TIAKI Tiurai 2015 | Te Vaitata Maira Ainei te Openga?

Me rongo koe i te tuatua, “Kua vaitata te openga!” eaa taau e manako ra? Ka manata ainei koe?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

“Te Openga”​—Eaa Ra te Aiteanga?

Kite ainei koe e ko ta te Pipiria e akakite ra no “te openga” e nuti meitaki roa?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Vaitata Maira Ainei te Openga?

Akamanako e 4 tuanga no te akairo o te tuatau openga mei roto i te Pipiria.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

E Manganui te ka Ora i te Openga​—E Koe Katoa

Akapeea ra? Na te akapapa anga i te kai e te au apinga pae kopapa me tae mai te openga?

Kua Kite Ainei Koe?

Te turuturu ra ainei te au apinga taito i te papaanga Pipiria? I naea te au riona i ngaro ei mei te au enua Pipiria?

Te Ruaine Anga ma te Ngateitei

E ono tumu manako mei roto i te Pipiria ei tauturu ia koe kia akatanotano ki te oraanga pakarikari.

TUA ORAANGA

Tetai Oraanga Kua Taeria e Itu Uki

Akakite mai a Kevin Williams i te tua oraanga o tona ngutuare i te tavini ia Iehova.

Pauia te au Uianga Pipiria

Eaa ra te Rā Akavaanga ka pou ei e tauatini mataiti?