Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

TUA ORAANGA

Te Nga Mata o Jairo—Riro ei Tavini i te Atua

Te Nga Mata o Jairo—Riro ei Tavini i te Atua

AKAMANAKO ana e kare e rauka ia koe i te akaaere i toou kopapa kia rave i tetai angaanga. Ko toou nga mata ua te ka rauka ia koe i te akaaere. E turanga ngata ta toku tuakana ko Jairo. Tera ra, e oraanga mataora tona. I mua ake ka akamārama atu au i te tumu i mataora ai tona oraanga, ka akakite atu au i tona tua oraanga kia kotou.

I to Jairo anauanga, kua tuia aia i tetai tu maki o te cerebral palsy, ko te spastic quadriplegia. * I te openga, kare e rauka iaia i te akaaere i tona kopapa kia rave i tetai angaanga. Kare takiri tona roro e angaanga meitaki ana, e ka taviriviriia tona nga rima e te nga vaevae. Tetai au taime, ka uti tona kopapa e ka anoanoia kia matakite te aronga i te pae iaia no te mea ka rutu aere tona nga rima e te nga vaevae, e ka riro te reira ei kino ki te tangata e pera katoa kiaia. Te mea tangi, e maata te taime ka tapekaia tona nga rima e te nga vaevae ki tona pereoo kia kore e tupu te kino.

RIRINUI TE MAMAE I TONA MAMAATA MAI ANGA

Ririnui te mamae kia Jairo i tona mamaata mai anga. I tona pepe anga, kua akamata tona kopapa i te uti e mei te mea rai e kua mate aia. Maata te taime ka mou a Mami iaia e kua apai viviki iaia ki te aremaki, te manako anga e kua mate aia.

No te mea kua ketaketa tona uaua, kare tona au ivi e tupu meitaki ana. I tona 16 mataiti, kua manuku tona ivi kaokao e kua anoano i te vaʼi i tona uʼa, e te ivi kaokao. Te maara nei rai au ia Jairo e aue ra i te au po katoa no te mamae.

No tona tu maki, anoanoia aia i etai ke kia rave i te au angaanga māmā ua nona, mei te kaikai anga, te akamanea, e te akangaroi anga. Maataanga o te taime, na Mami raua ko Tati e rave i teia au angaanga nona. Noatu ka anoano a Jairo kia tauturuia i te au taime pouroa, e akamaara ua ana rai to maua nga metua iaia e kia irinaki katoa aia i te tauturu a te Atua.

RAUKA IA JAIRO I TE AKAKITE I TONA MANAKO

E nga Kite no Iehova to maua nga metua, e kua tatau raua i te au tua Pipiria kia Jairo mei tona pepe anga. E kite ua ana rai raua e ka puapingaia te oraanga o tetai tangata me e pirianga vaitata tona ki te Atua. Noatu e paruka te kopapa o Jairo e ka uti tona kopapa i te au taime ravarai, e manakonakoanga mou tona no te tuatau ki mua. Inara, e manako ua ana raua e me ka rauka ia Jairo i te mārama i te Pipiria.

Tetai rā, i to Jairo tamarikianga, kua ui atu a Tati kiaia e, “E Jairo, tuatua mai koe kiaku ine?” Karanga katoa aia e, “Me e inangaro maata toou noku, ka tuatua mai koe!” Te inangaro anga a Tati kia tuatua mai aia, kua aue a Jairo. I te mea kua tauta a Jairo i te akakite mai i tona manako, kua ngarangara tona reo. Kua akaaroa a Tati no tei aue a Jairo. Tera ra, kua akaari mai te reira e te mārama ra a Jairo i te tuatua a tona Papa. Ko te manamanata i reira, kare e rauka iaia i te tuatua.

Kare e roa i muri mai, kua kite mai to maua nga metua e ka rauka ia Jairo i te nekeneke i tona nga mata i te akakite mai i tona manako. E ngata tikai ia Jairo no te mea e maata te taime kare te tangata e mārama mai ana iaia. Te mārama anga toku nga metua ia Jairo na te akara anga i tona nga mata e me rave raua i te apinga tana i inangaro, ka akaari mai tona tutu mata e kua mataora aia. Tona tu teia i te akameitaki i te tangata.

Kua akakite mai tetai taote e e rauka ai i te pukapuka atu kia Jairo, kia tāki i te nga rima me ui matou i tetai uianga kiaia. Me e ae te pauanga, ka akara mai aia ki te rima katau, e me e kare te pauanga, ka akara mai aia i te rima kaui.

TUPUANGA PUAPINGA I ROTO I TO JAIRO ORAANGA

E toru taime i te mataiti, e raveia ana te au akaputuputuanga e te au uruoaanga a te Au Kite o Iehova. E orongaia ana te au akoanga ki te katoatoa tei akatumuia ki runga i te Pipiria. E mataora ua ana rai a Jairo i te akarongo ki te akoanga no runga i te papetitoanga. Tetai rā, e 16 o Jairo mataiti, kua ui a Papa kiaia e, “E Jairo, ka inangaro koe kia papetitoia?” Kua akara mai aia i te rima katau o Tati i te akakite i tona inangaro kia papetitoia. Kua ui katoa a Tati e, “Kua taputou koe ki te Atua na roto i te pure e ka tavini koe iaia e tuatau ua atu?” Ma te rekareka, kua akara a Jairo i te rima katau o Tati. Taka ua ra e kua akatapu a Jairo i tona oraanga kia Iehova.

I muri ake i tetai au uriurianga Pipiria kia Jairo, kua taka meitaki e te mārama ra aia i te puapinga kia papetitoia ei Kerititiano. No reira i te mataiti 2004, kua pau aia i te uianga puapinga rava atu tei uiia kiaia e, “Kua akatapu ainei koe i toou oraanga kia rave i to te Atua anoano?” Kua pau a Jairo i teia uianga na te akara anga ki runga. Ko te mataara teia nona i te karanga e, ae. No reira i tona 17 mataiti, kua papetitoia aia ei Kite no Iehova.

AKAMOU TONA NGA MATA KI RUNGA I TO TE ATUA ANOANO

I te mataiti 2011, kua rauka mai tetai ravenga ou no Jairo i te pukapuka​—e komupiuta tetai tei maaniia kia angaanga na roto i tona nga mata. Na teia matini e aru i te nekeneke aere anga o tona nga mata e ka ata mai te au tutu ki runga i te komupiuta. Me akara aia ki runga i tetai tutu e me kamo aia i tona nga mata, mei te mea rai e te pata ra aia ki runga i te mouse o tetai komupiuta. Kua maaniia te au tutu kia rauka ia Jairo i te tuatua ki te tangata. Me kamo aia i tona mata ki runga i tetai tutu, ka taui te komupiuta i tera tutu ki tetai karere e oti ka tuatua mai te reira.

Te akamaata anga to Jairo kite no runga i te Pipiria, kua tupu tona inangaro i te tauturu i etai ke i te pae vaerua. I te tuatau o ta matou akamorianga a te ngutuare, e akara ua mai ana aia kiaku e tana komupiuta. Ko teia tana e rave ra ei akamaara iaku kia tata i tana au pauanga kia rauka iaia i te paupau i ko i te au uipaanga a te putuputuanga.

Me pau aia i ko i te au uipaanga, ka akara tona nga mata ki runga i te tutu i runga i tana komupiuta, e oti ka tuatua mai te reira ki te katoatoa. E mataora ua ana aia i te au taime pouroa me akamaroiroi aia i te putuputuanga. Ko Alex tetai o te au oa o Jairo, kua karanga aia e, “E akakeuanga maata kiaku me akarongo au i te au pauanga a Jairo no runga i tetai tumu manako Pipiria.”

E rauka ai ia Jairo i te paupau i ko i te au uipaanga e ei akakite i tona irinakianga ki etai ke, e taangaanga ana aia i tetai komupiuta tei maaniia kia angaanga na roto i tona nga mata

E taangaanga katoaia ana a Jairo i tona nga mata ei akakite i tona irinakianga ki te tangata. E rave ana aia i teia na te akara anga ki runga i tetai tutu no tetai aua manea, e maata te au manu e te au tangata tukeke i roto i tetai enua ponuiaau. Me rave aia i teia, ka tuatua mai tana komupiuta e, “Ko te manakonakoanga i roto i te Pipiria koia oki kia akariro i te enua ei parataito ma te kore e maki e te mate, Apokalupo 21:4.” Me akaari mai te tangata i te inangaro, ka akara tona nga mata ki runga i tetai tutu ke e ka tuatua mai tana komupiuta e, “Ka inangaro koe kia apii taua i te Pipiria?” Te mea poitirere, kua āriki mai to maua papa ruau i teia patianga. E mea rekareka tikai i te kite ia Jairo e apii ra i to maua papa ruau i te Pipiria, ma te tauturu a tetai au oa Kite! Te mea mataora, kua papetitoia to maua papa ruau i ko i te uruoaanga i Madrid, ia Aukute 2014.

Te kite katoa maira te au puapii i to Jairo inangaro maata no te Atua. Kua akakite mai tetai o tona puapii e, “Me ka inangaro au i te piri atu ki tetai akonoanga, ka iki au kia riro mai ei Kite no Iehova. Kua kite au e akapeea to Jairo irinakianga i te oronga mai anga i tetai akakoroanga i roto i tona oraanga noatu tona turanga ngata.”

E mataora ua ana rai a Jairo me tatau au kiaia i ta te Pipiria e taputou maira e: “Ei reira te pirikoki e rererere aere ei mei te aili, e imene mai oki te vaa o te murare.” (Isaia 35:6) Noatu ka manako taitaia aia i tetai taime, e mataora ua ana aia. E rauka ua ana teia no tona inangaro maata i te Atua e tona au oa Kerititiano. Ko tona tu mataora e tona akarongo, e akapapuanga teia e noatu te turanga ngata o te oraanga, ka rauka mai te puapinga me tavini ia Iehova.

^ para. 5 Ko te cerebral palsy (CP) te ingoa e taangaangaia ana me kino te roro e kare e rauka i tetai tangata i te akaaere meitaki i ta tona kopapa ka rave. Penei ka uti tona kopapa, kare e rauka i te kai meitaki e te tuatua meitaki. Ko te maki spastic quadriplegia te maki kino rava atu o te CP; e ka ketaketa te nga rima e te nga vaevae e ka ta’kupe ua te kaki.