TE PUNANGA TIAKI Me 2015 | Ka Inangaro Ainei Koe Kia Apii i te Pipiria?

E mirioni ua atu tangata tei ariki i te apii i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova kare e tutaki. Akara akapeea koe me puapingaia.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Eaa te Tumu ka Apii ei i te Pipiria?

I manako ainei koe, ‘Kare oku taime,’ me kore ‘Kare au i papa ake kia akamata i te apii i te Pipiria’?

Tetai Apii Pipiria na te Katoatoa

E tatau i te pauanga ki te au uianga ui putuputuia no runga i ta matou angaanga apii.

KA UI TA TATOU ARONGA TATAU

Tau Ainei te Akaepaepaanga Easter no te au Kerititiano?

Eaa ta te aronga kite o te tuatua enua i tuatua no teia orote?

TUA ORAANGA

Te Nga Mata o Jairo—Riro ei Tavini i te Atua

Noatu e maki kino to Jairo kare rauka te akaneke i tona kopapa, mataora tona oraanga.

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa ra i puapinga ai no te apotetoro ko Paulo kia riro ei tangata Roma? Akapeea te au tiaki te tutakiia anga i te tuatau Pipiria?

Au Apinga Aroa Tau na te Ariki

Noatu e apinga noa ua teia au apinga i teia tuatau, i te tuatau Pipiria kua aite te reira mei te auro rai.

Pauia te au Uianga Pipiria

Ka aroa ainei te tangata i tetai e tetai?