Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E te au Tane Paruru i to Kotou Ngutuare Tangata

E te au Tane Paruru i to Kotou Ngutuare Tangata

AKAPEEA tetai tane i te paruru anga i tana vaine? Manganui te tangata e irinaki ana e ko te akakoroanga maata o te tane koia oki, ko te akapapu e kua rava te moni a te ngutuare tangata. Inara, ko tetai au vaine e maata ta ratou moni, e taitaia ana ratou i te pae manako​—e e mataku ana. Ei akaraanga, tetai vaine Paniora ko Rosa tona ingoa, kua tuatua no runga i te tangata tana i akaipoipo e, “Ki te au tangata ke e tangata meitaki aia, inara i roto i te ngutuare, tuke rai tona tu.” Akakite a Joy no Nigeria e, “Me kare au e akatika i te manako o taku tane, ka karanga mai aia e, ‘E rave koe i taku au tuatua pouroa no te mea ko au taau tane.’”

Akapeea tetai tangata i te akatupu anga i tana apainga kia riro mai ei tane aroa? Eaa ta tetai tane ka rave kia akariro i tona ngutuare ei ngai “akaangaroianga” no tana vaine?​—Ruta 1:9.

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA NO TE APAINGA A TE TANE

Noatu e e aiteite ua te turanga o te tane e te vaine i mua i te aroaro o te Atua, te akakite ra te Pipiria e e apainga ta te nga tokorua i roto i te ngutuare tangata. Akakite a Roma 7:2 e tei raro te vaine akaipoipo i “te ture i tana tane.” Mei te au akatereanga e iki ana i tetai pu kia akaaere i ta ratou tuanga angaanga, kua iki te Atua i te tane ei upoko no tana vaine. (1 Korinetia 11:3) Na te au tane e arataki ana i to ratou ngutuare tangata.

Ei au tane, akapeea kotou me akono i te apainga ta te Atua i oronga kia kotou? “E aroa atu kotou i ta kotou au vaine, mei te Mesia katoa i aroa i te ekalesia,” i akakite ei te Pipiria. (Ephesia 5:25) Ae, noatu e kare aia i akaipoipo vaine ana, ka riro te akaraanga o Iesu Mesia ei tauturu ia koe kia riro mai ei tane meitaki. Ka akara tatou e akapeea.

TO IESU ORAANGA—E AKARAANGA MEITAKI TIKAI NO TE AU TANE

Kua inangaro a Iesu i te akapumaana e te akamāmā mai i te apainga a etai ke. Kua taputou a Iesu ki te aronga tei takinokinoia e tei aro atu i te au manamanata e: “E aere mai kotou kiaku nei, . . . naku e akaanga i to kotou roi.” (Mataio 11:28, 29) E akaora ana aia i to ratou maki e e oronga ana i te tauturu i te pae vaerua. No reira rai te maataanga o te tangata i akavaitata ai kia Iesu, ma te irinaki papu e ka akamāmā aia i ta ratou apainga!

 Ta te au tane ka rave i te aru ia Iesu. E kimi i te au ravenga kia tauturu i taau vaine i te rave i tana angaanga. Kua karanga tetai vaine ko Rosa e: “Kua riro au ei tavini no taku tane.” Ei tuke anga, kua akakite tetai tangata tei mataora i tona oraanga akaipoipo, ko Kweku tona ingoa e: “E ui ua ana au ki taku vaine e eaa tana ka inangaro iaku kia rave. No toku inangaro maata iaia, e tauturu ana au iaia kia rave i tana angaanga i roto i te ngutuare.”

E tu takinga meitaki e te tangi to Iesu. No tetai 12 mataiti, kua tuia tetai vaine e tetai maki kino. I te akarongo anga aia i te mana akaora o Iesu, kua na ko akera e, “Kia akatukia ua atu au i tona kakau, ka ora ïa au.” Kua tika rai tana. Kua akavaitata atu aia e kua amiri i te tapa kakau o Iesu, e i taua taime rai, kua ora tona maki. Penei kua karanga tetai aronga e e tu rererere to teia vaine, inara kua kite a Iesu i tona tu ngakau taitaia. * Na roto i te tu takinga meitaki, kua karanga atu a Iesu e: “E taku tamaine, . . . ka aere koe ma te au, e ma te ora i to maki.” Kare aia i taakama ana me kore i akakino ana i teia vaine, kua mārama  ra i te tu o tona maki. Kua akaari i reira aia i tona tu tikai​—te tu tangi.​—Mareko 5:25-34.

Ta te au tane ka rave i te aru ia Iesu. Me makimaki taau vaine, akaari i te tu takinga meitaki e te akakoromaki. Tauta kia mārama i tona manako e tona tu apikepike. Ei akaraanga, kua akataka mai a Ricardo e, “Me kite au e kua riri taku vaine, e tauta ana au i te kopae i te au tuatua te ka akariri roa atu iaia.”

Kua pukapuka a Iesu e tana au pipi. Maata te au tuatua a Iesu ki tona au oa. “Kua akakite oki au kia kotou i te au tuatua ravarai taku i kite i taku Metua ra,” i karanga ai aia. (Ioane 15:15) Tika rai i tetai au taime, e inangaro ana a Iesu kia noo koia anake ua kia akamanako oonu e kia pure. Inara e akakite ua ana aia i tona manako ki tana au pipi. I te po i mua ake ka akautungaia ai aia kia mate ei tangata kino, kua akakite aia kia ratou e kua rokoia aia e “te mamae mate maata.” (Mataio 26:38) Noatu e kare aia i mareka ana i ta ratou i rave, kare roa a Iesu i akamutu ana i te pukapuka ki tona au oa.​—Mataio 26:40, 41

Na te akamanako anga i te akaraanga o Iesu e tauturu i tetai tangata kia riro mai ei tane e ei metua meitaki

Ta te au tane ka rave i te aru i to Iesu akaraanga. Akakite i toou manako ma te ngakau tae ki taau vaine. Penei ka kopekope tetai vaine e kare roa tana tane e emiemi ana i te tuatua i te ngai tangata inara, kare e komakoma ana i te kainga. Akara ana i te manako o Ana me pukapuka tana tane kiaia. “E kite ana au e e inangaro tikai aia iaku,” i karanga ai aia, “e e piri vaitata ana au kiaia.”

Auraka e noo muteki ua ei akautunga i taau vaine. “Me kua mareka kore taku tane iaku,” i karanga ai tetai vaine, “kua roa te tuatau kare aia e komakoma mai ana kiaku. Kua akariro teia iaku kia manako e noku te apa e kua ririia au.” I tetai tua, e tauta ana a Edwin i te aru i te akaraanga o Iesu. “Me riri au, kare au e komakoma, tera ra ka kimi au i te tuatau tau no maua kia uriuri i te manamanata e kia akatikatika i te reira.”

Kua kite a Joy tei taikuia i mua akenei i te au tauianga o tana tane i te akamata anga te tane i te apii i te Pipiria ma te Au Kite o Iehova. Akakite a Joy e, “Te meitaki maira tona tu e te tauta pakari nei aia kia riro mai ei tane aroa na te aru anga ia Iesu.” Mirioni ua atu te aronga akaipoipo e puapinga ra no te au ikuikuanga a te Pipiria. Ka inangaro ainei koe kia aite mei ia ratou rai? Me ka rauka, e pati koe i tetai Kite o Iehova kia apii i te Pipiria kia koe kare e tutaki.

^ para. 10 Kia tau ki te Ture a Mose, kua viivii teia vaine no tona maki, e ko tetai ua atu tangata ka amiri iaia, kua viivii katoa aia.​—Levitiku 15:19, 25