Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA | E TIKA TIKAI AINEI A SATANI?

E Akatutuanga ua Ainei a Satani no te Kino?

E Akatutuanga ua Ainei a Satani no te Kino?

Mama ua kia irinaki e ko Satani ta tatou i tatau ana i roto i te Pipiria, e akatutuanga teia no te au kino ravarai. Inara ko te reira ainei ta te Pipiria e apii maira? Me koia ïa, eaa te tumu i akataka ai te Pipiria ia Satani e tuatua ra kia Iesu Mesia e ki te Atua Mana Katoatoa? Ka akara ana tatou i teia nga akatauanga.

TE TUATUA ANGA A SATANI KIA IESU

I te akamataanga a Iesu i tana angaanga orometua, kua timata te Tiaporo iaia e toru taime. Te mea mua, kua tauta a Satani i te māro ia Iesu kia taangaanga i tona mana no ko i te Atua na roto i te tu karapii ei akamerengo i tona pongi. E oti, kua māro te Tiaporo ia Iesu kia tuku i tona oraanga ki roto i te kino e kia akangateitei iaia uaorai. I te openga, kua oronga a Satani i te au patireia o teianei ao kia Iesu me tupou mai a Iesu ki raro e akamori iaia. Kua patoi a Iesu i teia au timataanga na te taiku anga i te au Tuatua Tapu.—Mataio 4:1-11; Luka 4:1-13.

Te tuatua ra a Iesu kiaai? Ki tetai tu kino ainei i roto iaia uaorai? Kia tau ki te au Tuatua Tapu, “i rokoia katoa oki [a Iesu] i te au timataanga katoa, mei ia tatou katoa nei rai, kare rava ra e ara.” (Ebera 4:15) Karanga katoa te Pipiria e: “I tei kore roa i rave i te ara, kare ua e pikikaa i kitea i tona vaa.” (1 Petero 2:22) Kua vai apa kore ua a Iesu ma te tamou tikai ki tona tu tiratiratu. Kare roa aia i tuku ana i tetai tu kino kia tupu ki roto iaia uaorai. Taka meitaki e, kare a Iesu i tuatua ana i tetai tuanga kino i roto iaia uaorai; kua tuatua ra aia ki tetai vaerua ora.

Kua akaari katoa mai taua tuatua anga ra e e vaerua tika tikai a Satani.

  • Akamaara ana e kua oronga te Tiaporo i te mana tutara o te ao katoa kia Iesu me tupou mai a Iesu ki raro e akamori iaia. (Mataio 4:8, 9) Naringa kare a Satani i te vaerua ora, ka riro teia timataanga ei mea puapinga kore. Pera katoa, kare a Iesu i ekoko ana i te turanga ngateitei o Satani.

  • Muri ake i to Iesu patoianga i te au timataanga, kua “aere ke atura [te Tiaporo], akaruke maira iaia i tetai tuatau iti.” (Luka 4:13) No reira i roto i teia akatauanga, e tu kino ua ainei a Satani me e enemi patoi pakari tikai?

  • Ka akara ana e “e aronga angela tei aere mai, e kua matuapuru maira” ia Iesu. (Mataio 4:11) E vaerua ora ainei taua au angera ra e akamaroiroi ra e e turuturu ra ia Iesu? Ae. Eaa i reira tatou i manako ei e kare a Satani i te vaerua ora tika tikai?

 TE TUATUA ANGA A SATANI KI TE ATUA

Ko te rua o ta tatou akatauanga te kapiti maira i te tua no te tangata mataku i te Atua, ko Iobu. Te taiku maira taua tua ra e rua taime i te tuatua anga te Tiaporo ki te Atua. I roto i teia nga akatauanga, kua akameitaki te Atua ia Iobu no tona tu tiratiratu. Kua kotoe a Satani e te tavini ra a Iobu i te Atua no tetai au tumu karapii, mei te mea rai e te karanga ra aia e te tutaki ra te Atua i te tu tiratiratu o Iobu. Ko te tika, te karanga ra te Tiaporo e koia tei kite meitaki atu ia Iobu, kare e ko te Atua. Kua akatika a Iehova ia Satani kia apai ke i te au apinga a Iobu, tana tamariki, e tona turanga kopapa meitaki. * I te tuatau i aereia, taka meitaki ua e kua tika rai ta Iehova i tuatua no runga ia Iobu, e kua akapapu te reira e e pikikaa a Satani. Kua akameitaki katoa te Atua ia Iobu no tona tu tiratiratu.—Iobu 1:6-12; 2:1-7.

I roto i te tuatua anga i rotopu i te Atua e Satani, te tuatua ra ainei a Iehova ki tetai tu kino i roto iaia uaorai? Karanga te Pipiria e: “Ko te Atua ra, kua tika rava tona aerenga.” (2 Samuela 22:31) Karanga katoa te Tuatua a te Atua e: “E tapu, e tapu, e tapu, to te Atu ra, to te Atua mana katoatoa.” (Apokalupo 4:8) Te aiteanga o te tuatua e tapu koia oki e mā, e tiamā, e kare e ara. E tu apa kore e te kino kore to Iehova. Kare rava ona tu kino.

Kua riro te tuatua anga a Satani ki te Atua ei akatupu i te kino ki te tangata ko Iobu

Inara, te māro nei rai tetai aronga e kare a Iobu i te tangata tika tikai no reira e tua maani ua teia tuatua anga. Te tau ra ainei teia akaapa anga? Te akakite maira tetai au irava e e tangata tika tikai a Iobu. Ei akaraanga, i roto ia Iakobo 5:7-11, kua taangaangaia te akaraanga o Iobu ei akamaroiroi i te au Kerititiano kia akakoromaki i te au turanga ngata, e ei akamaara kia ratou e ka akameitaki a Iehova ia ratou no te tu akakoromaki. Eaa te puapinga o teia akaraanga naringa kare a Iobu i te tangata tika tikai, e e tua maani ua te takinokinoanga a Satani? Tera tetai, i roto ia Ezekiela 14:14, 20, kua kapitiia a Iobu kia Noa e Daniela ei au tangata tiratiratu tokotoru. Mei ia Noa e Daniela rai, e tangata tika tikai a Iobu e te akarongo mou. Me e tangata tika tikai a Iobu, kare ainei e tau e ko tei takinokino iaia e mea tika tikai katoa aia?

Ae, te akaari maira te Pipiria e e vaerua ora a Satani. Penei ka manako koe e, ‘Ka takino ainei aia iaku e toku ngutuare tangata i teia tuatau?’

AKAPEEA TO TATOU TUATAU?

Akamanako ana e kua aere mai tetai pupu tangata kino ki toou oire. Papu e ka rokoia koe e te kino e ka akakinoia te tu tau o toou tangata tupu. Ka akara ana i teia akatutuanga: Ko Satani e tana au temoni koia oki ko te au vaerua ora mei ia Satani tei meameaau i te Atua, kua tiria mai ki te enua nei. Eaa te ka tupu? E akamanako ana i taau e kite ra i roto i te nuti i toou ngai e i te ao katoa nei.

  • Te kite ra ainei koe e te maata maira te ravenga tā ua ma te kore e tumu, noatu te tauta anga i teia ao katoa kia takore i te reira?

  • Te kite ra ainei koe e te maata maira te au peu purepure i roto i te angaanga tamataora, noatu e kare te au metua e mareka ana i te reira no te mea ka takinoia te manako o te tamariki?

  • Te kite ra ainei koe i te ao rangi e takinokinoia ra, noatu te au tauta anga kia akono i te reira?

  • I te akara anga, kua kino pakari ainei te tu o te tangata e e mana tetai e akatupu nei i te tumatetenga ki te tangata?

Ka akara ana e koai ta te Pipiria e akakite maira e akatupu ra i teia au manamanata. Te karanga ra te reira e: “Uriia atura oki te taae maata ki vao, ko taua ovi taito ra ïa, ko tei karangaia i te diabolo ra, e ko Satani oki, ko tei pikikaa i to te ao katoatoa nei, i uriia aia ki vao ki runga i te enua nei, e tana au angela katoa, kua uri katoaia ki vao. . . . E mate ra oki to te enua e to te tai! tei raro atu na oki te diabolo ia kotou na, e riri maata oki tona, no te mea kua kite aia e e manga tuatau poto ua tona e toe nei.” (Apokalupo 12:9, 12) Muri ake i te kite anga i te tika, manganui te tangata tei mārama e e vaerua kino tikai a Satani, e koia te akanauru nei i te ao takapini ia tatou.

Penei ka kimi koe i reira e akapeea e rauka ai te paruruanga. E manako puapinga tikai teia. Ka akakite mai te atikara e aru maira i te tauturu ka anoanoia.

^ para. 12 Ko Iehova te ingoa o te Atua i roto i te Pipiria.