Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 PUKAPUKAANGA KI TETAI PU NGUTUARE

Inaea te Patireia o te Atua i Akamata ai i te Tutara? (Tuanga 1)

Inaea te Patireia o te Atua i Akamata ai i te Tutara? (Tuanga 1)

Te pukapukaanga ka aru mai, penei aite rai te reira mei ta tetai Kite o Iehova e rave ana e tetai pu ngutuare. Ka tamanako ua tatou e kua aere tetai Kite ko Cameron tona ingoa ki ko i te kainga o tetai tangata ko Jon.

“KIA KIMI PU TIKAI KOE” I TE MĀRAMA

Cameron: E Jon, reka tikai au i ta taua uriurianga no runga i te Pipiria. * Te taime openga i tuatua ai taua, kua ui mai koe no runga i te Patireia o te Atua. Taau uianga: Eaa te tumu e irinaki ana te Au Kite o Iehova e kua akamata te Patireia i te tutara i te mataiti 1914.

Jon: Ae, kua tatau au i roto i ta kotou puka e kua akamata te Patireia o te Atua i te tutara i te mataiti 1914. Kua ekoko au no runga i te reira no te mea kua karanga mai koe e kua akatumuia ta kotou irinakianga pouroa ki runga i te Pipiria.

Cameron: Ae, e tika rai te reira.

Jon: Kua tatau au i te Pipiria, inara kare rava au i tatau ana i tetai irava e tuatua ra no runga i te mataiti 1914. No reira kua akara au i tetai Pipiria i runga i te Initaneti e kua kimikimi no runga i te mataiti “1914” tera ra, kare e apinga.

Cameron: Ka inangaro au i te akameitaki ia koe. Te mea mua, kua tatau koe i te katoaanga o taau Pipiria. E mea papu tikai te reira e e inangaro maata toou i te Tuatua a te Atua.

Jon: Ae. Kare atu e puka mei te Pipiria rai.

Cameron: Ka āriki au i taau. Pera katoa ka inangaro au i te akameitaki ia koe no te kimi anga i te pauanga ki taau au uianga i roto i te Pipiria. Kua rave koe i ta te Pipiria e akamaroiroi maira ia tatou kia rave: “Kia kimi pu tikai koe” i te mārama. * Meitaki tikai i te kite e te tauta ra koe.

Jon: Meitaki maata. Ka inangaro rai au i te apii ua atu. E maata taku i kimikimi mai no runga i te mataiti 1914 i roto i ta taua puka e apii nei. Kua kite au i tetai moemoea a tetai ariki—no runga te reira i tetai pu rakau maatamaata tei tipuia, e i toku manako kua tupu akaou.

Cameron: A, ae. Ko te totou tena i roto ia Daniela pene 4 no runga i te moemoea a te ariki o Babulonia ko Nebukanesa.

Jon: Ae, ko tena. Eia oku taime i te tatau ua anga i tera totou. Tera ra, kare roa au e kite ana e eaa te pirianga o te reira ki te Patireia o te Atua e te mataiti 1914.

Cameron: Tika rai taau e Jon, kare katoa oki te peroveta ko Daniela i mārama ana i tana i akauruia kia tata!

Jon: Eaa e koe?

Cameron: Ae. Te karanga ra a Daniela 12:8 e: “Te akarongo atura au, kare ra au i kite.”

Jon: Kare ko au ua i reira. Pumaana tikai toku ngakau.

Cameron: Te tikaanga, kare a Daniela i mārama ana no te mea kare i tae te tuatau no te Atua kia mārama te tangata i te aiteanga o te au totou i roto  i te puka o Daniela. Inara i teia tuatau, mārama meitaki tatou i te reira.

Jon: Eaa koe i tuatua akapera ai?

Cameron: Ka akara ana i te irava e aru maira. Te na ko ra a Daniela 12:9 e: “Kua popaniia taua tuatua nei, e kua sigiloia e tae ua atu ki te tuatau openga.” No reira, ka kitea te aiteanga o teia au totou i te “tuatau openga.” E mei ta taua ka apii i roto i te Pipiria, te akaari maira te au mea e tupu nei e te noo nei tatou i taua tuatau openga ra. *

Jon: Ka rauka ainei ia koe i te akamārama mai kiaku i te totou a Daniela?

Cameron: Ae, ka tauturu au ia koe.

TE MOEMOEA A NEBUKANESA

Cameron: Ei akamata, ka uriuri poto ana taua i ta te Ariki ko Nebukanesa i kite i roto i tana moemoea. I reira e rauka ai ia taua i te kite i te aiteanga.

Jon: Mako.

Cameron: I roto i te moemoea, kua kite a Nebukanesa i tetai aka pu rakau tei taeria ki runga i te rangi. E oti kua akarongo aia i te karere a te Atua i te akaue anga e kia tipuia te pu rakau. Inara, kua akakite te Atua e kia vaooia te tumu. “Kia itu ua atu tuatau,” ka tupu akaou te pu rakau. * Teia totou, no runga tikai i te Ariki ko Nebukanesa. Noatu e ariki rongonui aia—mei te pu rakau rai tei taeria ki runga i te rangi—kua taakaakaia aia no te “itu ua atu tuatau.” Maara ia koe e eaa tei tupu?

Jon: Kare.

Cameron: Kare e kino ana. Te akaari maira te Pipiria e i te akara anga, kua nenevaia a Nebukanesa no te itu mataiti. I roto i tera tuatau, kare i rauka ana iaia i te tutara ei ariki. Inara i te openga o te itu mataiti, kua rako tangata a Nebukanesa e kua akamata akaou i te tutara. *

Jon: A, te mārama atu nei au. Inara eaa te pirianga o teia ki te Patireia o te Atua e te mataiti 1914?

Cameron: Ei tapoto ua, e rua tupuanga o teia totou. Te mea mua, kua tupu teia i te tuatau i kore ei te tutaraanga a te Ariki ko Nebukanesa. Te rua, kua tupu i te tuatau i tamanamanataia ai te tutaraanga a te Atua. No reira ko te tupuanga rua tei piri ki te Patireia o te Atua.

Jon: Akapeea koe i kite ei e ko te tupuanga rua o te totou tei piri ki te Patireia o te Atua?

Cameron: Te mea mua, ka kite taua i te pauanga i roto i te totou. Kia tau kia Daniela 4:17, kua orongaia teia totou “kia kite te aronga e ora nei, e e mana to Tei Teitei ra i te basileia o te tangata nei, e te oronga nei aia i te reira ki tana tangata i inangaro.” Te kite ra ainei koe i te tuatua, “te basileia o te tangata nei”?

Jon: Ae, te na ko ra e “e mana to Tei Teitei ra i te basileia o te tangata nei.”

Cameron: Meitaki. Koai i toou manako “Tei Teitei”?

Jon: I toku manako, ko te Atua.

Cameron: Tano taau. No reira te akakite maira te reira e kare teia totou no runga ua ia Nebukanesa. Te o katoa maira “te basileia o te tangata nei” koia oki, te tutaraanga a te Atua ki rungao i te tangata. E ka tano rai teia me akara taua i te aerenga tuatua o te totou.

Jon: Eaa te aiteanga o te reira?

TUMU MANAKO MAATA O TE PUKA O DANIELA

Cameron: Maata te taime, te taiku ra te puka o Daniela no runga i tetai tumu manako maata. Te tuatua ra te reira no runga i te akanooia anga i te Patireia o te Atua i raro ake i te tutaraanga o tana Tamaiti ko Iesu. Ei akaraanga, ka tatau ana taua ia Daniela 2:44. Naau e tatau i te reira.

Jon: Te karanga nei: “E i te au rā o taua au ariki ra, e akatupu ei te Atua no te rangi i tetai basileia, te ka kore rava e akakoreia e tuatau ua atu: kare oki taua basileia ra e riro i etai ke, e riro na te  reira e akapueurikiriki e e akapou i taua au basileia katoa ra, e ka vai rai te reira e tuatau ua atu.”

Cameron: Meitaki maata. Ka karanga ainei koe e te tuatua ra teia irava no runga i te Patireia o te Atua?

Jon: Kare i papu iaku.

Cameron: Akara ana e te karanga ra te irava e ka vai rai teia Patireia “e tuatau ua atu.” E tika te reira no runga i te Patireia o te Atua, inara kare e rauka i te tuatua i te reira no runga i tetai ua atu kavamani a te tangata, kare ainei?

Jon: Kare paʼa.

Cameron: Teia akaou tetai totou i roto i te puka o Daniela e tuatua ra no runga i te Patireia o te Atua. Ko te totou i roto ia Daniela 7:13, 14. No runga i tetai tutara no te tuatau ki mua, te karanga ra te totou e: “E kua orongaia maira te mana, e te kakā, e te basileia nona, kia tavini atu te au tangata katoa, te pa enua, e te au reo, kiaia: tona mana, e mana mutu kore ïa, kare ïa e kore, e tona basileia, kare ïa e pou.” Te kite ra ainei koe i tetai apinga aiteite i roto i teia totou?

Jon: Ae, te tuatua ra teia no runga i tetai patireia.

Cameron: Ae, tika taau. Kare ra e ko tetai ua atu patireia. Te kite ra koe e ko teia Patireia e mana tona i rungao i “te au tangata katoa, te pa enua, e te au reo.” Te aiteanga, ka tutara te Patireia i te ao katoa.

Jon: Kare au i kite ana i tera, inara kua tano taau no te mea kua tataia i roto i te irava.

Cameron: Tetai katoa, akara ana eaa atu ta te totou e tuatua ra: “Tona mana, e mana mutu kore ïa, kare ïa e kore, e tona basileia, kare ïa e pou.” Mei tena rai te totou ta taua i tatau i roto ia Daniela 2:44, me kare ainei?

Jon: Ae, e tika rai taau.

Cameron: Ka akara poto ana taua i ta taua i apii mai. Kua orongaia mai te totou i roto ia Daniela pene 4 kia kite te tangata e koai “Tei Teitei ra i te basileia o te tangata nei.” Te taka meitaki ra i roto i taua totou ra e e tupuanga maata atu tetai i tei tupu kia Nebukanesa. E i roto i te puka o Daniela, e au totou tetai no runga i te tuatau i akanooia te Patireia o te Atua i raro ake i te tutaraanga a tana Tamaiti. I toou manako e, te tuatua ra teia totou i roto ia Daniela pene 4 no runga i te Patireia o te Atua?

Jon: Ae, inara kare au e kite ana i te pirianga tikai o teia totou ki te mataiti 1914.

“KIA ITU UA ATU TUATAU I TE NA RUNGA ANGA”

Cameron: Ka akara akaou ana taua no runga i te Ariki ko Nebukanesa. Kua akatutu mai aia i te pu rakau i roto i te tupuanga mua o te totou. Kua kore tana tutaraanga i te tuatau i tipuia te pu rakau e kua akarukeia no te itu ua atu tuatau—koia oki te neneva anga tona manako. Kua ope taua itu tuatau ra i te rako tangata anga a Nebukanesa e te riro akaou anga aia ei tutara. I roto i te tupuanga rua o te totou, ka tamanamanataia te tutaraanga a te Atua no tetai tuatau—inara kare mei te mea rai e na te Atua te apa.

Jon: Eaa taau e tuatua ra?

Cameron: I te tuatau taito, kua noo te au ariki o Iseraela tei tutara i Ierusalema, ki runga i te “terono o Iehova.” * Ko ratou te au komono no te Atua i te akaaere i tona iti tangata. No reira, kua akatutu mai ta ratou tutaraanga i te tutaraanga a te Atua. Inara i roto i te aerenga o te tuatau,  e maata tei akarongo kore ki te Atua e kua aru atu rai te iti tangata ia ratou. No te akarongo kore o te ngati Iseraela, kua akatika te Atua i to Babulonia kia autu ki rungao ia ratou i te mataiti 607 M.T.N. Mei te reira tuatau mai, kare atu e ariki i riro mai ei komono no Iehova i Ierusalema. Tera te aiteanga, kua tamanamanataia te tutaraanga a te Atua. Te mārama ra ainei koe?

Jon: Toku manako te mārama nei au.

Cameron: No reira ko te mataiti 607 M.T.N., te mataiti i akamata ai te itu tuatau, me kore te tuatau i tamanamanataia te tutaraanga a te Atua. I te openga o te itu tuatau, ka akanoo te Atua i tetai tutara ou ei komono Nona—teia tuatau ki runga i te rangi. Ko te tuatau teia e akatupuia ai te au totou i roto i te puka o Daniela. No reira, te uianga: Inaea i ope ei te itu tuatau? Me ka rauka ia taua i te pau i tera uianga, ka kite taua e inaea i akamata ai te Patireia o te Atua i te tutara.

Jon: Te mārama nei au—kua ope te itu tuatau i te mataiti 1914.

Cameron: Tano taau!

Jon: Inara, akapeea taua i kite ei i te reira?

Cameron: I te tuatau o tana angaanga orometua i te enua nei, kua akakite a Iesu e kare te itu tuatau i ope ake. * No reira e tuatau roa tikai teia. Kua akamata te itu tuatau i te anere ua atu mataiti i mua ake ka aere mai ei a Iesu ki te enua nei, e kua vai rai te reira i muri ake i tona oki anga ki te rangi. Akamaara katoa e kare te aiteanga o te au totou i roto ia Daniela i mārama meitakiia kia tae roa ki te “tuatau openga.” * Te mea mataora, i te openga o te au mataiti 1800, kua akakeuia tetai au tangata apii Pipiria kia akara meitaki i teia e tetai atu au totou. Kua nākiro ratou e ka ope te itu tuatau i te mataiti 1914. E te riro nei te au mea tei tupu i te ao katoa nei mei tera tuatau mai i te akapapu e ko te mataiti 1914 te mataiti i akamata ai te Patireia o te Atua i te tutara i te rangi. Ko te mataiti teia i akamata ai te au rā openga me kore te tuatau openga o teianei ao. Kua kite au e e maata te au mea ou taau ka akamanako . . .

Jon: Ae. Ka akara akaou au i teia apii kia mārama meitaki tikai au.

Cameron: Eiaa e manamanata. Kua roa rai iaku i te mārama i teia au totou. Tera ra, te irinaki nei au e kua riro ta taua apii ei tauturu ia koe kia kite e e akatumu ana te Au Kite o Iehova i to ratou irinakianga ki runga i te Pipiria.

Jon: Papu iaku te reira. E reka ua ana au i te kite e e akatumu ana kotou i ta kotou irinakianga ki runga i te Pipiria.

Cameron: Te kite nei au e ko toou manako rai te reira. Mei taku rai i akakite, e maata te au mea ou taau ka akamanako. Kare e ekoko e e maata taau uianga. Ei akaraanga, kua apii mai taua e e pirianga to te itu tuatau ki te Patireia o te Atua e kua akamata te reira i te mataiti 607 M.T.N. Inara akapeea taua i papu ei e kua ope taua itu tuatau ra i te mataiti 1914? *

Jon: Ae, ka inangaro au i te kite no runga i te reira.

Cameron: Ka tauturu te Pipiria ia taua kia akataka e eaa tikai te roa o te itu tuatau. Ka inangaro ainei koe i te apii no runga i tera tumu manako me oki akaou mai au? *

Jon: Ae.

E tumu manako ainei tetai taau e inangaro ra i te kite? Ka inangaro ainei koe i te kite no runga i tetai ua atu irinakianga me kore au angaanga a te Au Kite o Iehova? Me koia ïa, eiaa e emiemi i te pati ki tetai o te Au Kite o Iehova. Ka rekareka roa aia i te uriuri kapiti i taua au mea ra kia koe.

^ para. 5 Na roto i tetai porokaramu apii Pipiria i ko i te kainga o te tangata, e apii ana te Au Kite o Iehova i te Pipiria ki to ratou tangata tupu.

^ para. 21 Akara i te pene 9 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

^ para. 63 I roto i tana totou no te au rā openga, kua akakite a Iesu e: “Ka takatakaiia oki Ierusalema [tei akatutu i te tutara a te Atua] e te au etene, e kia ope tikai to te etene tuatau.” (Luka 21:24) No reira te tamanamanataia ra te tutaraanga o te Atua i to Iesu tuatau e ka tupu e tae ua atu ki te au rā openga.

^ para. 67 Akara i te apenetiki “1914—E Mataiti Puapinga i Roto i te Totou Pipiria” o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?

^ para. 69 Te au atikara ka aru mai, ka uriuri i te au irava Pipiria te ka akamārama e eaa tikai te roa o te itu tuatau.