Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Pauia te au Uianga Pipiria

Pauia te au Uianga Pipiria

Eaa ka pure ei no te Patireia o te Atua kia tae mai?

Ka inangaro ainei koe kia kite maata atu no runga i te Patireia o te Atua e ta te reira ka akatupu?

Te Patireia o te Atua, e kavamani te reira i te rangi. Kua akakite a Iesu ki tana au pipi kia pure no taua Patireia ra, no te mea na te reira e akaoki akaou mai i te tuatua tika e te au ki te enua nei. Kare e rauka i te kavamani a te tangata i te takore i te tā ua, te tu tika kore e te maki, inara ka rauka i te Patireia o te Atua. Kua iki te Atua i tana Tamaiti ko Iesu ei Ariki no te Patireia. Kua iki katoa a Iehova i tetai pupu o te au pipi a Iesu kia tutara kapiti kiaia i roto i te Patireia.E tatau ia Luka 11:2; 22:28-30.

Kare e roa atu ana, ka takore te Patireia o te Atua i te aronga pouroa e patoi ra i te tutaraanga a te Atua. No reira ko te pure kia tae mai te Patireia o te Atua, e patianga teia no te kavamani a te Atua kia mono i te au kavamani pouroa a te tangata.E tatau ia Daniela 7:13, 14; Apokalupo 11:15, 18.

Eaa ra te Patireia o te Atua ka riro ei ei puapinga no te tangata?

Kua tau tikai a Iesu ei Ariki no te mea e inangaro oonu tona. Ei Tamaiti na te Atua, e mana katoa tona i te tauturu i te aronga pouroa e kapiki ra ki te Atua no te tauturu.E tatau ia Salamo 72:8, 12-14.

Ka riro te Patireia o te Atua ei puapinga no te katoatoa tei pure akatenga kia tae mai te reira e tei akarotai i to ratou oraanga ki te anoano o te Atua. Kare roa koe e tataraapa me apii koe i ta te Pipiria e akakite maira no runga i te Patireia o te Atua.E tatau ia Luka 18:16, 17; Ioane 4:23.