Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

Akamanako ua au Iaku Uaorai

Akamanako ua au Iaku Uaorai
  • MATAITI ANAU: 1951

  • ENUA ANAU: TIAMANI

  • ORAANGA: TANGATA AKAPARAU, RAVE I TONA UAORAI ANOANO

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

I te au mataiti mua o toku oraanga, e noo ana toku ngutuare tangata vaitata atu ki Leipzig, i te tua itinga o Tiamani, kare i mamao mei te kena o Czech Republic e Poland. E ono oku mataiti, kua aere matou ki te enua mamao no te angaanga a papa—ki Brazil na mua e oti ki Ecuador.

E 14 oku mataiti, kua tukuia au ki tetai apii i Tiamani ko au anake ua. No te mea te noo ra toku nga metua i tetai enua mamao i Marike Apatonga, kua anoanoia au kia akono iaku uaorai. Kua rave au i taku i inangaro. Kare au i manako ana e mei teaa rai toku tu ki etai ke.

E 17 oku mataiti, kua oki mai toku nga metua ki Tiamani. I te akamataanga, kua noo au i ko ia raua. Inara no toku manako iaku uaorai, ngata iaku i te kauraro ki toku nga metua. E 18 oku mataiti, kua akaruke au i te kainga.

Kua noo ngata ua au i te kimi i tetai akakoroanga no te oraanga. I muri ake i te akarakara anga i te au tu oraanga e te au pupu tukeke, kua manako mai au e ko te mea puapinga roa atu taku ka rave i roto i toku oraanga, koia oki kia taangaanga i te reira i te turoto i te au enua manea i mua ake ka takinoia ai te reira e te tangata.

Kua akaruke au ia Tiamani, kua oko i tetai patikara matini, e kua aere atu ki Aperika. Kare i roa ana, kua oki mai au ki Europa kia ripeaia toku patikara matini. Muri poto ua mai, kua noo au ki taatai i Portugal. Manako mai au e ka akaruke au i toku patikara matini e ka teretere aere na runga i tetai poti.

Kua kapiti atu au ki tetai pupu mapu e akapapa ra i te aere atu na runga i te pa’ī tikoti i te Atlantic Ocean. Kua aravei au ia Laurie, e tamaine tei riro mai ei vaine naku. Te mea mua, kua tere atu matou ki te au enua o te Caribbean. I muri ake i tetai noo anga i Puerto Rico no tetai tuatau poto ua, kua oki matou ki Europa. Kua manako matou i te kimi i tetai pa’ī te ka rauka ia matou kia akariro ei poti matini. Inara muri ake i te toru marama, kua akamutu poitirere te reira parani. Kua tukuia atu au ki roto i te vaeau o Tiamani.

Kua tereni au e 15 marama i roto i te pupu vaeau moana o Tiamani. I taua tuatau ra, kua akaipoipo maua ko Laurie  e kua akapapa i te rave i to maua akakoroanga kia teretere i te moana. Mua poto ua ake ka aere ei au ki te angaanga vaeau, kua oko maua i tetai tino pa’ī. Iaku i roto i te vaeau, kua angaanga maua i te akariro i te tino pa’ī ei poti teretere no maua. Kua parani maua kia noo ki runga i te pa’ī e kia teretere aere i te akarakara i te au enua manea. Ko teia te tuatau—muri ake i taku angaanga vaeau e i mua ake ka akaoti ei maua i te maani i te poti—i aravei ei maua i te Au Kite o Iehova e kua apii i te Pipiria.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

I te akamataanga, kare au i kite e eaa au ka taui ei i toku oraanga. Kua akaipoipo au i te vaine taku e noo ra e kua akamutu au i te kai avaava. (Ephesia 5:5) No ta maua parani kia teretere ki te ao katoa, kua manako au e ko te akapou anga i to maua oraanga kia akara meitaki i te au mea manea ta te Atua i anga, e akakoroanga puapinga te reira.

Tera ra, ko te tika kua anoanoia au kia taui i toku tu. No te tu akaparau e te rave i toku uaorai anoano, kua matau au i te irinaki i toku uaorai tu karape e taku i rauka i te rave. Kua akamanako ua au iaku uaorai.

I tetai ra, kua tatau au i te Tuatua a Iesu i runga i te Maunga. (Mataio, pene 5-7) I te akamataanga, kare au i mārama ana i te au tuatua a Iesu no te au tu mataora. Ei akaraanga, kua akakite aia e ka mataora te aronga tei pongi e tei kaki i te tuatua tika. (Mataio 5:6) Kua umere au e akapeea te tangata tei ngere i te apinga i te mataora anga. Iaku e rave ra i te apii, kua kite mai au e e anoano pae vaerua to tatou pouroa, inara ka umuumuia tatou kia akaari i te tu akaaka, i reira e rauka ai i te akono i taua anoano ra. Mei ta Iesu tikai i tuatua e: “E mataora to te aronga tei manako i to ratou anoano i te pae vaerua.”—Mataio 5:3, NW.

Muri ake i te akamataanga maua ko Laurie i te apii i te Pipiria i Tiamani, kua neke maua ki Varani, e i muri mai ki Itaria. Noatu e ka aere maua kiea, ka aravei ua rai maua i te Au Kite o Iehova. Umere tikai au i to ratou tu aroa no tetai e tetai e to ratou tu taokotai. Kite mai au e ko te Au Kite, e taokotaianga taeake tikai i te ao katoa nei. (Ioane 13:34, 35) I te tuatau i aereia, kua papetitoia maua ko Laurie ei nga Kite no Iehova.

Muri ake i te papetitoanga, kua rave au i tetai au tauianga no toku tu. Kua iki maua ko Laurie i te aere na runga i te pa’ī ki Aperika e oti ki tetai tua o te Atlantic Ocean ki Marike. Ia maua i te moana—i roto i to maua pa’ī meangiti takapiniia e te moana atea—i kite mai ei au i to maua turanga meangiti roa me akaaiteia atu ki Tei Anga mai ia tatou. No te mea e maata toku taime (kare e angaanga e rauka i te rave i rotopu i te moana), kua akapou maata au i toku taime i te tatau i te Pipiria. Kua akakeuia au e te au tataanga no te oraanga o Iesu i te enua nei. E tangata apa kore aia e ka rauka iaia te rave i tetai ua atu angaanga, inara kare roa aia i akapaapaa ana iaia uaorai. Kare tona oraanga e no runga iaia uaorai, mari ra no runga i tona Metua i te rangi.

Kite mai au e kua anoanoia au kia tuku i te Patireia o te Atua na mua i roto i toku oraanga

Iaku e manako oonu atura i te akaraanga o Iesu, kua kite au e ka anoanoia au kia tuku i te Patireia o te Atua na mua i roto i toku oraanga, kare e kia rave i toku uaorai anoano. (Mataio 6:33) I te tae anga maua ko Laurie ki Marike, kua iki maua kia noo ki reira e kia akamou i to maua manako ki runga i ta maua akamorianga.

KUA PUAPINGAIA AU:

I mua ana, iaku e akamanako ra i toku uaorai anoano, kua tupu te manako ekoko. I teianei ra, kua kite au te ngai e rauka ai iaku te pakari ei arataki i toku oraanga. (Isaia 48:17, 18) Kua rauka katoa iaku tetai akakoroanga i roto i toku oraanga, kare roa au i manako ana—ko te akamorianga i te Atua e te tauturu anga i etai ke kia apii no runga Iaia.

Na te taangaanga anga i te au kaveinga Pipiria, kua rauka ia maua ko Laurie i te akaketaketa i to maua akaipoipo. E tamaine manea ta maua. Te kite ra aia e te inangaro ra ia Iehova.

Kare mei te mea e, kare e manamanata ana to maua oraanga. Inara ma te tauturu a Iehova, te tauta nei maua kia kore e tuku i te au e kia irinaki ua rai Iaia.—Maseli 3:5, 6.