Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 KA UI TA TATOU ARONGA TATAU . . .

Naai i Anga i te Atua?

Naai i Anga i te Atua?

Akamanako ana i tetai metua tane e pukapuka ra ki tana tamaiti meangiti. Karanga te papa e, “I muatangana, kua maani te Atua i te enua e te au mea pouroa i runga i te reira, e kua maani aia i te ra, te marama e te au etu.” Akamanako te tamaiti i teia e kua ui e, “Tati, naai i maani i te Atua?”

“Kare tetai ua atu tangata i maani i te Atua,” i karanga ai te papa. “Vai ua ana rai aia.” Te akarongo anga te tamaiti i teia pauanga, mataora aia. Tera ra, iaia e maata maira, ui akaou aia i taua uianga ra. E ngata iaia te marama e kua vai ua ana rai te Atua, kare ona akamataanga. Manako aia e, ‘e akamataanga to te ao katoa e pini ua ake. No reira, noea mai te Atua?’

Akapeea te Pipiria i te pau anga i teia uianga? Aiteite te pauanga a te Pipiria ki te tuatua a te papa i roto i te akatutuanga. Kua tata a Mose e: “E TE Atu, . . . Kare ua te au maunga nei i anau, kare oki te enua e te ao katoa nei i angaia e koe ra, ko koe rai koe, e te Atua, mei tupua roa mai e tuatau ua atu.” (Salamo 90:1, 2) Mei te reira katoa, kua akakite te peroveta ko Isaia e: “Kare koe i kite? kare koe i akarongo? e mutu kore to te Atua ra, ko Iehova, ko tei anga i te enua e tae ua atu ki te openga ra.” (Isaia 40:28) Mei te reira katoa, te taiku ra a Iuda i roto i tana reta e i vai ua ana te Atua “i teianei oki, e tuatau ua atu.”—Iuda 25.

Te akaari maira teia nga irava e ko te Atua te “Ariki au mutu kore,” mei ta te apotetoro ko Paulo i akamarama mai. (1 Timoteo 1:17) Tera te aiteanga i reira, i vai ua ana rai te Atua noatu e eaa te roa o te tuatau ka oki tatou ki muri. E ka vai ua rai aia e mutu kore ua atu. (Apokalupo 1:8) No reira, ko te turanga mutu kore o te Atua, e tu tikai ïa no te Mana Katoatoa anake ua.

Eaa ra i ngata ai ia tatou kia marama i teia? No te mea e poto ua to tatou oraanga, kare tatou e marama i te tuatau e te ora mei ia Iehova rai. No te mea e Atua mutu kore a Iehova, aiteite ua te okotai tauatini mataiti ki te ra okotai iaia. (2 Petero 3:8) Ei akatutuanga: Ka rauka ainei i tetai kereteki, e ora ana e 50 ra, i te mārama i te oraanga o te tangata, e 70 me kore e 80 mataiti te roa? Kare! Tera ra, te akakite maira te Pipiria e mei te kereteki rai te tangata me akaaiteia atu ki Tei Anga mai. Pera katoa kare to tatou kite e aite atu ki Tona. (Isaia 40:22; 55:8, 9) No reira kare i te mea poitirere me kare e rauka i te tangata kia marama i tetai au tu o Iehova.

Noatu e e ngata ia tatou kia marama e kua vai ua ana rai te Atua e mutu kore ua atu, ka kite tatou e e mea tau rai te reira. Naringa i angaia te Atua, ka riro mai taua mea ra e ko Tei Anga mai. Tera ra, te akamarama maira te Pipiria e na Iehova “oki i anga i te au mea ravarai.” (Apokalupo 4:11) Pera katoa, kua kite tatou e kare te ao katoa e pini ua ake i vai ua ana rai. (Genese 1:1, 2) Noea mai te reira? Na te Atua i anga i te reira no te mea i vai ua ana rai aia i mua roa atu i te reira. Nana rai i anga i te au mea vaerua mei tana Tamaiti anau tai e te au angera. (Iobu 38:4, 7; Kolosa 1:15) Taka meitaki i reira e koia anake ua tei vai ua ana rai. Kare aia i angaia no te mea kare roa e apinga i vai ana i mua ake iaia.

No te mea kua angaia tatou pera te ao katoa e pini ua ake, te akapapu maira i te turanga mutu kore o te Atua. I vai ua ana rai Tei akatotoa i te ao katoa, e Tei akanoo i te au ture kia akatere i te reira. Koia anake ua te ka rauka kia oronga i te aʼo no te au mea ora.—Iobu 33:4.