Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

E Apai Ana au i Taku Pupui ki te au Ngai Ravarai

E Apai Ana au i Taku Pupui ki te au Ngai Ravarai
  • MATAITI ANAU: 1958

  • ENUA ANAU: ITARIA

  • ORAANGA: MEMA NO TETAI PUPU TANGATA KINO

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Kua anauia e kua utuutuia au i roto i te au oire o Roma, i tetai ngai e maata te aronga putaua e angaanga moni ra. Ngata tikai te oraanga. Kare au i kite i toku mama, e kare e meitaki ana toku pirianga ki toku papa. Iaku e maata maira, kua riro au ei tangata kikite i te noo ki runga i te mataara.

E tai ngauru oku mataiti, kua kite takere au i te keikeia. E 12 oku mataiti, kua oro au mei te kainga no te taime mua. I tetai au atianga, kua tiki mai toku papa iaku i ko i te opati maata o te akava e kua oki maua ki te kainga. E akatupu pekapeka ua ana au ki te tangata. Kua riri e kua makitakita au i te katoatoa. E 14 oku mataiti, kua akaruke au i te kainga. Kua akamata au i te kai i te au apinga akakona e te noo ki runga i te mataara. No te mea kare oku ngai moe anga, ka vaʼi au i tetai motoka e ka moe ki reira e tae ua atu ki te maiata. E oti ka kimi au i tetai paipa vai ei oreirei iaku.

E tu karape toku i te angaanga keikeia. Kua keia au i te au kete e kua tomo i te au are i te po. Kua rongonui au no toku tu kino e kua patiia mai e tetai pupu tangata kino kia kapiti atu kia ratou. Tei tupu mai, kare au e keia ua ana i ko i te au are, mari ra kua akamata au i te vaʼi i te au pangika. No toku tu riririri, kare i roa ana, kua riro mai au ei mema puapinga no te pupu tangata kino. Kua apai aere au i taku pupui ki te au ngai ravarai; e me moe au ka tuku au i te reira ki raro ake i toku pute urunga. Kua riro mai te tā ua, te kai apinga akakona, te keikeia, te tuatua viivii, e te ainga tau kore ei tuanga maata i roto i toku oraanga. Kua arumaki ua rai te au akava iaku. Maata te taime, kua mou au, e kua tiria ki roto i te are auri.

TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

I tetai atianga, kua tukuia au ki vao mei roto i te are auri, e kua aere atu i te atoro i te teina o toku mama. Kare au i kite e kua riro mai aia e tana nga tamariki ei Au Kite no Iehova. Kua pati mai ratou iaku kia aere atu ki te uipaanga a te Au Kite. Kua inangaro au i  te aru ia ratou ki te uipaanga, kia kite i te reira. Te tae anga matou ki te Are Uipaanga Patireia, kua māro au kia noo i te pae i te ngutupa kia kite i te tangata e tomo ra e e aere ra ki vao. Pera katoa, e pupui taku.

Kua taui te reira uipaanga i toku oraanga. Maara iaku e tei runga au i tetai paraneta tuke takiri. Kua turouia au e te au tangata mata katakata e te oaoa. Maara meitaki iaku te tu mataora e te takinga meitaki o te Au Kite i roto i to ratou mata. E tuke takiri teia i te oraanga taku i matau!

Kua akamata au i te apii i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova. Ko te maata atu taku i mou mai, te taka meitaki ra e ka anoanoia au kia taui takiri i toku oraanga. Kua aru au i te akoanga i roto ia Maseli 13:20: “Ko tei kapiti katoa i tona aerenga ki to te aronga pakari ra, ka pakari katoa ïa: ko tei kapiti ra ki te aronga neneva ra, e mate ïa.” Kua marama au e ka anoanoia au kia akaatea mai mei te pupu tangata kino. Kare teia i te mea mama ua i te rave, tera ra ma te tauturu a Iehova, kua akaruke au i te pupu tangata kino.

No te taime mua i roto i toku oraanga, kua rauka iaku te akatere i taku ka rave

Kua tama katoa au i to oraanga i te pae kopapa. Na roto i te tautaanga pakari, kua akamutu au i te kai avaava e te au apinga akakona. Kua pakoti au i toku rouru, kua titiri i toku au poe, e kua akamutu i te tuatua viivii. No te taime mua i roto i toku oraanga, kua rauka iaku te akatere i taku ka rave.

Kare au e reka roa ana i te tatau e te apii, no reira e akaaoanga tikai te apii i te Pipiria. Tera ra, iaku e tauta pakari ra i te rave i teia, kua akamata au i te inangaro ia Iehova, e kua taui tetai apinga i roto iaku—kua akamata toku akava ngakau i te akaapa iaku. Maata te taime e manako puapinga kore ana au, e kua ekoko e ka akakore mai a Iehova iaku no te au kino taku i rave. I teia au atianga tikai, kua akapumaanaia au i te tatau i te tua o te Ariki ko Davida. Kua akakore a Iehova i tana au ara kino.—2 Samuela 11:1–12:13.

Tetai atu akaaoanga, ko te akakitekite anga i toku irinakianga ki te tangata mei tera are ki tera are. (Mataio 28:19, 20) Kua mataku tikai au e ka aravei au i tetai tangata taku i takinokino me kore i tamamae i mua ana! Inara i te tuatau i aereia, kare au e mataku akaou ana. Kua mataora tikai au i te tauturu i te tangata kia kite no runga i to tatou Metua aroa i te rangi, tei akakore maata i ta tatou ara.

KUA PUAPINGAIA AU:

Te ora nei au i teia ra no te mea kua apii au no runga ia Iehova! Maata anga o toku au oa taito kua mate, me kore kua tiria ki roto i te are auri. E oraanga mataora tikai toku i teianei e te tapapa atu nei i te oraanga meitaki roa atu a te tuatau ki mua. Kua apii au kia riro mai ei tangata akaaka e te akarongo, e kia akaaere i toku tu riri otooto. Tei tupu mai, e pirianga meitaki toku ki te tangata. Kua akaipoipo au i tetai vaine purotu, ko Carmen e e mataora to maua oraanga. Rekareka tikai maua i te angaanga kapiti kia tauturu i etai ke kia apii i te Pipiria.

E tai apinga toe, e angaanga meitaki taku i teianei—te o maira te aere anga ki ko i te pangika, tera ra kare au e vaʼi i te reira, ka tama ra au i te reira!