Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Kite Ainei Koe i te Atua Akara Koreia?

Ka Kite Ainei Koe i te Atua Akara Koreia?

“E VAERUA te Atua,” no reira kare e tangata e kite mata iaia. (Ioane 4:24) Noatu ra, te akakite maira te Pipiria e kua rauka i tetai pae i te kite i te Atua. (Ebera 11:27) Akapeea ra? Ka rauka ainei ia koe i te kite i “te Atua akara koreia”?—Kolosa 1:15.

Akaaite i to tatou turanga ki tetai tangata matapo mei tona anau mai anga. Te tāpu ra ainei tona turanga matapo iaia kia kore e marama i te ao takapini iaia? Kare. Na roto i te au mataara tukeke, e kite ana te tangata matapo i te tangata, te apinga e te au tupuanga takapini iaia. Karanga tetai tangata matapo e, “kare te kiteanga e na te mata, tei roto ra i te manako.”

Mei te reira katoa, noatu e kare tatou e kite mata i te Atua, ka rauka ia tatou i te kite iaia na roto i te “mata o to [tatou] ngakau.” (Ephesia 1:18) Akamanako ana e toru mataara ka rauka ia koe te akara i te Atua akara koreia.

“TE KITEA PUIA NEI ÏA, I TE AU MEA KATOA I ANGAIA”

E mea matau no te tangata matapo i te taangaanga i tona taringa e te rima kia marama i te au apinga kare aia e kite mata. Mei te reira rai, ka rauka katoa ia koe i te taangaanga i toou au mero kopapa kia marama i te ao takapini ia koe e kia kite i te Atua akara koreia tei anga i te reira. “Te au mea oki nona tei kore e tau kia akara ra, tei kitea puia nei ïa, i te au mea katoa i angaia nei.”—Roma 1:20.

Ei akaraanga, akamanako ana i to tatou kainga. Kua angaia te enua no tatou kia mataora te oraanga, kare e kia ngata. Me angiangi mai te matangi, me iti te ra, me tongi i tetai ua rakau reka, e me akarongo ki te imene a te au manu rere, ka mataora tikai tatou. Kare ainei e te akaari maira teia au apinga aroa i te tu manako oonu, te aroa e te tu oronga ua o Tei Anga mai ia tatou?

Eaa taau ka kite mai no runga i te Atua me akara koe i te ao katoa e pini ua ake? Penei ka kite koe i to te Atua mana. Te akaari maira te kimikimianga ou a te aronga taieni e te tupu ua atura te ao katoa e e viviki tikai te reira tupu anga! Me akara koe i te rangi i te po, akamanako ana: Noea mai te mana tei anoanoia kia akatotoa viviki atu i te ao katoa e pini ua ake? Te akakite maira te Pipiria e e “ririnui, e te mana maata,” to Tei Anga mai. (Isaia 40:26) Te akaari maira te au mea ta te Atua i anga mai e koia te “Mana katoatoa”—“tei maata i te mana.”—Iobu 37:23.

“KOIA TEI AKAKITE MAI IAIA”

Karanga tetai mama e rua ana nga tamariki matapo e: “Ko te tuatua anga tetai tuanga maata o ta raua apii. E akakite koe kia raua i te au mea pouroa taau e akara ra e e akarongo ra, e me tei vao koe i te are, kia papa ua koe i te akamarama atu i te au mea pouroa taau e kite ra. Ko koe to raua mata.” Mei te reira rai, noatu e “kare ua e tangata i kite i te Atua; ko te Tamaiti anau tai [ko Iesu], i runga i te umauma o te Metua ra, koia tei akakite mai iaia.” (Ioane 1:18) Ei Tama mua no te au mea ravarai i angaia e ei Tamaiti anau tai na te Atua, kua riro mai a Iesu ei “mata” no tatou kia akara atu i te au mea o te rangi. Koia tikai tei rauka i te akakite kia tatou i te Atua akara koreia.

Akara ana i tetai au apinga ta Iesu i akamarama mai no runga i te Atua:

  • E angaanga maroiroi ana te Atua. “Te angaanga ua nei rai toku Metua.”—Ioane 5:17.

  • Kite te Atua i ta tatou e anoano ra. “Kua kite ana to kotou Metua i te au mea e tau ia kotou, ou kotou i pati atu ei.”—Mataio 6:8.

  •  Oronga ua mai te Atua i te au mea meitaki no tatou. “Na to kotou Metua i te ao ra: te akaiti nei aia i tona rā ki rungao i te kino e te meitaki, e te akatopa mai nei aia i te ua ki runga i te tangata tuatua-tika e te tangata tuatua-tika kore.”—Mataio 5:45.

  • Akaperepere te Atua ia tatou tataki tai. “Kare aina e taki rua mea manu rikiriki e okoia i te asario okotai nei? kare oki tetai o ratou ra e ngaro i to kotou Metua kia topa ki raro i te enua. Te rauru oki o to kotou na upoko, kua ope ïa i te tatauia. Auraka mari kotou e mataku, e maata to kotou meitaki i to te au manu rikiriki e manganui.”—Mataio 10:29-31.

E TANGATA TEI AKAATA I TE AU TU O TE ATUA AKARA KOREIA

E tuke rai te au mataara e marama ana te aronga matapo i tetai au apinga me akaaiteia ki te aronga e kite mata ra. Ka kite tetai tangata matapo i tetai ngai marumaru ei ngai anuanu kare te maana o te ra i reira. Kare aia e kite i te reira ei ngai popoiri kare e itiia e te ra. Mei tetai tangata rai kua matapo e kare i kite i te ata me kore i te ra, kare e rauka ia tatou i te marama i te Atua e ko tatou anake ua. No reira, kua tono mai a Iehova i tetai tangata tei akaata pu tikai i Tona au tu e Tona turanga.

Ko Iesu taua tangata ra. (Philipi 2:7) Kua tuatua a Iesu no runga i tona Metua e kua akaari i te au tu o te Atua. Kua ui tetai pipi a Iesu kiaia e: “E te Atu, ka akakite mai ia matou i te Metua.” Kua pau a Iesu e: “Ko te akara mai iaku nei, kua akara ïa i te Metua.” (Ioane 14:8, 9) Eaa taau ka “kite” no runga i te Metua mei ta Iesu i rave?

E tangata akaaka, maru, e te oaoa a Iesu. (Mataio 11:28-30) Kua akavaitata atu te tangata kiaia no tona au tu meitaki. Kua tangi aia i te aronga e mamae ra, e kua rekareka aia i te aronga e rekareka ra. (Luka 10:17, 21; Ioane 11:32-35) Me tatau e me akarongo koe i te au papaanga Pipiria no runga ia Iesu, akamanako ana e ko koe tetai i roto i te tua e te tupu tikai ra te reira kia koe. Me akamanako oonu koe i to Iesu tu ki te tangata, ka kite pu tikai koe i te au tu manea o te Atua e ka inangaro koe i te akavaitata atu Kiaia.

KA KITE TATOU I TE ATUA AKARA KOREIA

No runga i te tu e marama ra te aronga matapo i te oraanga, kua akakite mai tetai vaine tata tua e: “E maata te au akakite anga rikiriki tana ka rauka, mei te au ravenga tukeke (te amiri, te tongi, te akarongo anga, e te vai atura), e ka akaputuputu aia i te akakite anga kia rauka tetai tutu.” Mei te reira rai, me akara koe i te au mea ta te Atua i anga, me tatau i ta Iesu i tuatua no runga i tona Metua, e me apii i te au mataara i akaata ai a Iesu i te au tu o te Atua, ka kite koe i tetai tutu manea no runga ia Iehova. Ka riro mai aia ei Atua tika tikai kia koe.

Kua tupu te reira ki tetai tangata tei noo ana i te tuatau taito, ko Iobu. I te akamataanga kua tuatua aia i “tei kore i kitea e au.” (Iobu 42:3) Tera ra, i muri ake i tona akamanako anga i te au mea umere ta te Atua i anga, kua akakeuia a Iobu kia akakite e: “I kite akenei au ia koe i te kite taringa nei; i teianei ra, te akara nei taku mata ia koe.”—Iobu 42:5.

‘Kia kimi koe ia Iehova ra, ka kitea atu aia e koe’

Penei ka tupu katoa teia kia koe. “Kia kimi koe [ia Iehova] ra, ka kitea atu aia e koe.” (1 Paraleipomeno 28:9) Ka mataora te Au Kite o Iehova i te tauturu ia koe kia kimi e kia kite i te Atua akara koreia.