TE PUNANGA TIAKI Tepetema 2014 | Tupu te Kino ki te Aronga Meitaki—Eaa te Tumu?

No te Atua ainei te apa? E tutaki ainei? E ravenga ainei tetai kia ora mai koe?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Tupu Maata te Kino!

Me e Atua mana katoatoa tetai, eaa te tumu kare aia e paruru i te aronga meitaki?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Tupu te Kino ki te Aronga Meitaki—Eaa te Tumu?

Akataka mai te Pipiria e toru tumu i tupu ei te kino ki te tangata.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Ka Akakore te Atua i te Kino

Ka inangaro ainei koe te noo i tetai ao kare e kino e tupu ki te aronga meitaki?

TAUI TE PIPIRIA I TE ORAANGA

E Apai Ana au i Taku Pupui ki te au Ngai Ravarai

E mema a Annunziato Lugarà no tetai pupu aronga kino, inara kua taui tona oraanga te aere anga aia ki te Are Uipaanga Patireia.

Akapeea Koe me Ako i Taau Tamariki?

Akataka mai te Pipiria e toru tu no te ako meitaki.

KA UI TA TATOU ARONGA TATAU

Naai i Anga i te Atua?

Ko te irinaki anga e mutu kore to te Atua ra e mea ngata i te marama?

Ka Kite Ainei Koe i te Atua Akara Koreia?

Apii kia akara na roto i “te mata o to kotou ngakau.”

Pauia te au Uianga Pipiria

E tika ainei kare te au akonoanga pouroa e akangateitei i te Atua?