TE PUNANGA TIAKI Tiurai 2014 | To te Atua Manako no te Kai Avaava

Me marama koe i Tona manako, ka tauturu ia koe kia akamutu i te kai avaava.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

E Manamanata i te ao Katoa

Eaa i tupu ua ai te reira noatu te tautaanga kia arai i te kai avaava?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Eaa to te Atua Manako no te Kai Avaava?

Kare te avaava i roto i te Pipiria no reira akapeea koe e kite ei?

Kua Tongi Ainei Koe te Varaoa o te Ora?

Eaa a Iesu i karanga ai koia te manga ora me kore te varaoa no runga mai i te rangi?

Eaa te Manakonakoanga no te ai Tupuna?

Karanga te Pipiria e tuakaou te aronga tuatua tika kore. No teaa ra te Atua ka akatuakou ia ratou?

ARU I TO RATOU AKARONGO

Kua Autu Aia i te Mamae Mei te Puta Koke Rai

Ka riro te akaraanga no te metua vaine o Iesu ko Maria ei tauturu ia koe me tupu te mamae mei te puta koke rai kia koe.

Pauia te au Uianga Pipiria

Me ko te Atua te tutara o teianei ao, eaa i maata ai te kino?