Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Pirianga i Rotopu i te au Akonoanga Tukeke​—E Tika Ainei ki te Atua?

Pirianga i Rotopu i te au Akonoanga Tukeke​—E Tika Ainei ki te Atua?

“Te taokotai ra me kore te akatakake ra ainei te akonoanga ia tatou?” Kua tukuia teia uianga ki roto i te nutipepa The Sydney Morning Herald. Maataanga o te tangata tei pau i teia uianga—mei te 89 patene—karanga ratou e te akatakake ra te akonoanga i te tangata.

E TUKE ra te manako o te aronga tei turuturu i te pirianga i rotopu i te au akonoanga tukeke. Kua akakite a Eboo Patel, te tangata tei akamata i te Pirianga i Rotopu i te au Akonoanga Tukeke Youth Core e: “Kare e akonoanga tei kore e akaari i te tu takinga meitaki . . . , te tu akono i te enua . . . , e te tu aroa.”

Ko te akonoanga Buda, Katorika, Porotetani, Initu, Muslim, e tetai au akonoanga ke, kua tauta ratou i te angaanga kapiti kia akakore i te turanga putaua, kia meitaki mai te au tikaanga o te tangata, kia kore e taangaanga i te au pomu tei tanuia, me kore kia meitaki te turanga o te enua. E uipa ana te au pupu akonoanga tukeke kia uriuri e akapeea ratou pouroa me marama e me akamaroiroi i tetai e tetai. E akono ana ratou i te oroa na te tutungi anga i te au kanara, te tarekarekaanga, te imene, te pure, e te vai atura.

Ko te pirianga ainei i rotopu i te au akonoanga tukeke te ravenga meitaki kia akatikatika i te au manamanata i rotopu ia ratou? Ko te ravenga ainei teia no te Atua kia akatupu i tetai ao meitaki?

EAA TE KA RAVEIA KIA RAUKA MAI TE TAOKOTAIANGA?

Akakite tetai akaaereanga maata no te pirianga i rotopu i te au akonoanga tukeke e e au mema to ratou no roto mai i te 200 akonoanga tukeke e tei roto ratou i te 76 enua. To ratou akakoroanga, koia oki “kia akatupu i te tu akakoromaki, e te turuturu anga i te pirianga i rotopu i te au akonoanga tukeke.” Inara, kare te reira i te mea mama ua i te rave. Ei akaraanga, kia tau ki te aronga tei akanoo i teia akaaereanga, kua anoanoia ta ratou koreromotu kia tata meitakiia kia kore ratou e akariri atu i te au akonoanga e manganui tei taina i teia pepa. No teaa ra? Tetai tumu, kare te au akonoanga e akatika ana kia taikuia te ingoa o te Atua i roto i teia koreromotu. No reira kare ratou i tuku i Tona ingoa ki roto.

Me kare ratou e taiku i te ingoa o te Atua, eaa te puapinga o ta ratou irinakianga? Mea maata, eaa te tuke me akaaite atu i te pirianga i rotopu i te akonoanga tukeke e te au akaaereanga oronga ua? Teia te tumu kare ratou e akatakaia ei akonoanga, mari ra, ei “akaaereanga tei tauturu i tetai e tetai.”

RAVA UA AINEI KIA AKATUPU I TE TU MEITAKI?

Karanga te Dalai Lama tei turuturu i te pirianga i rotopu i te au akonoanga tukeke e: “E aiteite te karere ta te au akonoanga mamaata e apii ra: ko te aroa, te tu akaaroa e te akakoreanga ara.” Karanga katoa aia e: “Te mea puapinga roa atu koia oki kia riro teia au tu meitaki ei tuanga no to tatou oraanga i te au ra ravarai.”

 E tika, e puapinga rai teia au tu mei te aroa, te tu akaaroa, e te akakoreanga ara. Kua akakite mai a Iesu i tetai kaveinga puapinga tikai e: “Te au mea katoa ta kotou i anoano ia etai ke ra, na reira katoa kotou ia ratou.” (Mataio 7:12) Inara e rava ua ainei no te akonoanga kia akatupu i te tu meitaki?

Kua akakite mai a Paulo no runga i te aronga tei karanga e te tavini nei ratou i te Atua e: “Ko au te kite ia ratou, e maroiroi to ratou i ta te Atua, kare ra i te maroiroi kite.” Eaa te manamanata tei tupu? “No to ratou kite kore i te tuatua-tika a te Atua,” kua akakite a Paulo e, “kua umuumu oki kia tupu ta ratou uaorai tuatua-tika.” (Roma 10:2, 3) No to ratou kite kore i te tuatua mou no runga i ta te Atua i inangaro ia ratou kia rave, kua riro to ratou maroiroi e to ratou akarongo ei mea puapinga kore.—Mataio 7:21-23.

TA TE PIPIRIA I AKAKITE MAI NO TE PIRIANGA I ROTOPU I TE AU AKONOANGA TUKEKE

Akakite mai a Iesu e, “E ao to tei akamoeau.” (Mataio 5:9) Kua rave a Iesu i tana i tuatua na te akatupu anga i te au e te apii anga i te karere akamoeau ki te aronga e tukeke ta ratou akonoanga. (Mataio 26:52) Te aronga tei ariki i tana karere, kua rauka ia ratou tetai pirianga aroa kare e kore. (Kolosa 3:14) Inara, kua inangaro ua ainei a Iesu i te tauturu i te tangata mei te au turanga tukeke kia tauturu i tetai e tetai e kia akatupu i te au? Kua piri atu ainei aia ki etai ke i roto i ta ratou akamorianga?

Kua patoi pakari te au arataki akonoanga o te au Pharesia e te au Sadukea ia Iesu e kua tamata ratou i te tamate iaia. Eaa ta Iesu i rave? Kua ikuiku aia i tana au pipi e: “E vaoo ua atu; e matapo arataki matapo ïa.” (Mataio 15:14) Kare rava a Iesu i inangaro i te kapiti atu ki ta ratou akamorianga.

I muri mai, kua akanooia tetai putuputuanga Kerititiano i Korinetia, i Ereni. E oire teia tei matauia no te au peu e te au akonoanga tukeke. Eaa ta te au Kerititiano i roto i taua oire ra ka rave? Kua tata te apotetoro ko Paulo kia ratou e: “Auraka kotou e kapitiia ma te tau kore i te aronga akarongo kore.” No teaa ra? Kua akakite a Paulo e: “Eaa to te Mesia tau anga ia Beliala? Me kore eaa to te tangata akarongo ra puapinga i te tangata akarongo kore?” E oti kua oronga aia i teia akoanga: “E aere mai kotou ki vao, mei roto mai ia ratou ra, kia taka ke kotou.”—2 Korinetia 6:14, 15, 17.

Te taka ua ra e kare te pirianga i rotopu i te au akonoanga tukeke e rotai ana ki te Pipiria. Inara penei ka manako koe e, ‘Ka akapeea i reira e rauka ai te taokotaianga mou?’

AKATUPU I TE TU TAOKOTAIANGA MOU

Ko te International Space Station—e matini teia te takapini aere ra i te enua i roto i te mareva—kua maaniia te reira e te au iti tangata mei te 15 enua. I toou manako, ka rauka ainei i te au tangata mei teia au enua i te akatu i teia matini me kare ratou e aru i tetai parani?

Ko teia tikai te tupu nei i rotopu i te au akonoanga tukeke. I te mea e kua rauka mai te au akonoanga tukeke i te pirianga e te akangateiteianga, kare a ratou akakoroanga kia akatupu i te akarongo. Tei tupu mai, te akatakake ra ta ratou au apiianga i te tangata.

Te akakite maira te Pipiria i to te Atua au turanga, tei aite rai ki tetai parani. Ka rauka ia tatou i te taangaanga i ta te Pipiria e akakite maira i roto i to tatou oraanga. Ko te aronga tei inangaro i te kite i ta te Pipiria e apii maira, kua autu ratou i te au manako papaki tai no runga i te tangata e te akonoanga, e kua apii mai ratou kia angaanga kapiti ma te tu au e te taokotai. Kua totou te Atua i te reira na te tuatua anga e: “Ei reira oki au e tuku atu ei i te vaa viivii kore ki te au tangata nei, kia tautopa katoatoa ratou i te ingoa o Iehova; kia tavini atu ratou iaia ma te manako okotai.” Ka rauka te taokotaianga mou na roto i te reo “viivii kore,” koia oki to te Atua turanga no te akamorianga.—Zephania 3:9; Isaia 2:2-4.

Te pati pumaana atu nei te Au Kite o Iehova ia koe kia aere mai ki tetai Are Uipaanga Patireia kia kite koe i te tu au e te taokotai i rotopu ia ratou.—Salamo 133:1.