Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Oraanga ou i Muri Ake i te Tataraanga

Oraanga ou i Muri Ake i te Tataraanga

“Tumatetenga tikai toku ngakau. Te meitaki ua ra toou oraanga e oti kite ua ake koe, kare aau apinga akaou.”​—MARK, * e tai mataiti i teianei tona tataraanga.

“Kua akaturi taku tane ki tetai vaine e tai ona uki e ta maua tamaine. Te oti anga maua i te tatara, mataora au e kua atea mai au mei tona tu riririri kino, inara akama katoa rai au e te tarevaka ua.”​—EMMELINE, e vaine kua tatara e 17 mataiti i teianei.

E tatara ana tetai aronga, i te irinaki anga e ka meitaki atu to ratou oraanga, tetai papaki kare e inangaro ana i te tatara, inara kare e rauka ia ratou i te maro i to ratou tokorua kia noo mai. Inara, vaitata rai e pouroa te aronga i tatara, kua kite tikai ratou e e ngata roa atu te oraanga i muri ake. Me koi tatara ua akera koe, penei ka kite koe e ko tetai teia o te manamanata maata roa atu taau ka aro atu. No reira, e mea puapinga tikai kia akamanako i tetai au akoanga tau no roto i te Pipiria te ka tauturu ia koe i te akakoromaki i te au akaaoanga o teia tu oraanga.

AKAAOANGA 1: MANAKO APIAPI.

Ka riro te apiapi no runga i te manamanata o te moni, te utuutu i te tamariki, te turanga maromaroa ei akatupu i te mamae ngakau, e kare te reira e ngaro vave. Akakite tetai taote manako ko Judith Wellerstein e, noatu kua roa te tuatau i te matara anga te akaipoipo o tetai aronga, te kite nei rai ratou i te mamae ngakau e te taitaia e kua irinaki ratou e, “kare teia tu oraanga e meitaki ana, e mataora kore tikai e te maromaroa.”

TAAU KA RAVE

 • Me ka aue koe kare e akaapaia. Ka mii rai koe i te tokorua taau e inangaro nei rai. Noatu te kinokino  i to korua pirianga, penei te taitaia ra koe no te mea kare koe i kite ana i te rekareka taau i manakonako atu, i roto i toou akaipoipo. (Maseli 5:18) Eiaa e akama i te tuku i tetai ‘tuatau noou kia aue.’​—Koheleta 3:1, 4.

 • Eiaa e akatakake ia koe uaorai. Noatu ka anoanoia tetai taime noou uaorai, kare ra i te mea meitaki kia roa toou takake anga. (Maseli 18:1) Me pukapuka ki te au taeake, e tuatua i te au mea mataora no te mea me maata taau akaapa i toou tokorua noatu te tano ua ra, kare ratou e varenga mai. Me ka anoanoia koe kia rave i tetai au ikianga puapinga i muri ua ake i to korua tataraanga, pati i te tauturu a tetai tangata taau e irinaki ra.

 • Akono i toou oraanga kopapa. Me maata te manamanata, e tupu ana te maki mei te toto kake, me kore te maki oa. Kaikai meitaki, akaetaeta uaua, e kia rava te moe.​—Ephesia 5:29.

 • Akaatea i te au apinga te ka akatupu mai i te riri no toou tokorua, me kore i te au apinga kare koe e inangaro, e vaoo mai ra i te au pepa puapinga. Me ka riro te au mea mei te tutu akaipoipo ei akatupu i te mamae ngakau, akono i te reira ki roto i tetai pia no taau tamariki.

 • Kopae pakari i te au manako tarevaka ua. Akakite a Olga e i muri ake i te tataraanga i tana tane no tei akaturi: “E ui ua ana au kiaku rai e, ‘Eaa ra te tuke iaia e au?’” Inara i muri mai kua nakiro ia Olga e ka riro te au manako puapinga kore ua ei ‘akakinokino i te vaerua.’​—Maseli 15:13.

  Maata te aronga tei kite e me tata i to ratou au manako ki raro, mama atu kia marama e kia akaaere marie i to ratou aerenga manako. Me rave koe i te reira, tauta i te akamanako i te au mea ou ei mono i te manako kino taau e inangaro ra i te takore. (Ephesia 4:23) Akamanko ana e rua nga akaraanga:

  I mua ana: Noku te apa i akaturi ei toku tokorua.

  Teianei: Kare toku au apa i te tumuanga tau no toku tokorua kia pikikaa iaku.

  I mua ana: Kaimoumou tikai au i toku oraanga ki teia tangata.

  Teianei: Ka mataora roa atu au me akara ki te tuatau ki mua, eiaa ki muri.

 • Kopae i te au tuatua ka akatupu i te mamae. Penei ka tuatua te au taeake e te kopu tangata i tetai au mea te ka tamamae ia koe me kore kare i te tika: ‘Kare rai aia e tau naau’ me kore e ‘mea riri na te Atua te kopae.’ * E tumu anga tau to te Pipiria kia ako mai e: “Auraka koe e akono i te au tuatua katoa i tuatuaia ra.” (Koheleta 7:21) Ko Martina, e rua mataiti i teianei i tona tataraanga, karanga aia e: “Kare au e manako atu ana i te au tuatua akakino, e tauta ana au i te aru i to te Atua aerenga manako. Teitei atu tona aerenga manako i to tatou.”​—Isaia 55:8, 9.

 • Pure ki te Atua. Te akamaroiroi maira aia i tona aronga akamori kia ‘uri i to ratou tumatetenga katoa ki runga iaia,’ i te taime tikai e tupu ra te taomianga.​—1 Petero 5:7.

TAMATA I TEIA: Tata i te au irava Pipiria te ka tauturu ia koe, e oti vaoo i te reira ki te au ngai ka kite ua atu koe. Kapiti mai ki te au irava tei taikuia, e maata te aronga kua tatara, tei puapingaia mei teia au irava i roto ia: Salamo 27:10; 34:18; Isaia 41:10; e Roma 8:38, 39.

Akamanako i te au akoanga Pipiria te ka tauturu ia koe i te au taime ngata

AKAAOANGA 2: TOOU PIRIANGA KI TOOU TOKORUA MUA.

Karanga a Juliana, tei akaipoipo e 11 mataiti e: “Kua pati akatenga aia i tana tane kia noo mai. Muri ake i tona akaatea anga, riri tikai au iaia, e te vaine  e noo kapiti ra aia.” Manganui te aronga tei tatara, ka vai rai to ratou riri i te tokorua mua no tetai au mataiti. Inara ka anoanoia kia tuatua putuputu raua ki tetai e tetai, mei te mea tikai e e tamariki ta raua.

TAAU KA RAVE

 • Kia vai rai te au e te tu akangateitei i rotopu ia koe e toou tokorua mua. Tuatua no runga i te au mea tei anoanoia, akapoto ua i te manako. Riro teia tu ei akatupu i te au no te manganui.​—Roma 12:18.

 • Auraka e tuatua akakino atu. Mei te mea e te akaapaia maira koe, ariu ki te ako a te Pipiria e na ko ra e: “Te tangata pakari, kare e rapurapu i te tuatua ra, e tangata kite.” (Maseli 17:27) Me kare e rauka ana tetai tika no runga i ta korua e tuatua ra, e karanga atu e: “Ka inangaro au i te kimi meitaki i toku manako no runga i taau e tuatua maira e oti ka tuatua akaou ei taua.”

 • Akatakake mai i taau au rekoti mei te koreromotu inutireni, to te moni, e to te pae rapakau mei roto mai i ta toou tokorua mua.

TAMATA I TEIA: Me tuatua akaou koe ki toou tokorua mua, akara mari e me te manako tarotokaka ra korua, e kare e aiteite ana to korua manako. Me ka anoanoia, e pati kia tiaki ana, me kore kia uriuri korua i teia na roto i te imere.​—Maseli 17:14.

AKAAOANGA 3: TAUTURU I TAAU TAMARIKI KIA AKAMATAU KI TE TURANGA OU.

Maara ia Maria mei teaa rai te tu i muri ake i tona tataraanga: “Te au taime pouroa, ka aue ua taku tamaine openga, e kua akamata aia i te mimi i tona roi. Te kite katoa ra au i te tuke i roto i taku tamaine maata noatu te uuna ua ra aia i tona manako.” Te mea tangi ra, penei ka manako koe e kare oou taime me kore kare oou maroiroi akaou i te tauturu i taau tamariki, i te taime tikai e anoano maira ratou ia koe.

TAAU KA RAVE

 • Akamaroiroi i taau tamariki kia akakite mai i to ratou manako kia koe, noatu ka “tuatua” riri mai.​—Iobu 6:2, 3.

 • Akono i taau uaorai apainga. Noatu te anoano ra koe i te akapumaanaanga, e te reka ua ra taau tamaiti i te oronga mai i te reira, kare i te mea tau e i te mea meitaki kia akao mai i te tamaiti ki roto i te manamanata o te aronga mamaata. (1 Korinetia 13:11) Auraka e akauta i toou manamanata ki runga i taau tamaiti, me kore auraka e akariro i te tamaiti ei kavekave tuatua naau ki toou tokorua mua.

 • Akamako i te oraanga o taau tamaiti kia matutu meitaki tona turanga. Mea puapinga kia noo te tamaiti ki roto i taua ngutuare rai, ka riro tera ei meitaki nona, e ko tei puapinga roa atu koia oki kia tauta pakari i te akatupu i tetai pirianga mou nona ki te Atua, na roto i te tatauanga Pipiria e te akamorianga a te ngutuare.​—Deuteronomi 6:6-9.

TAMATA I TEIA: Tetai taime i te epetoma, akapumaana i taau tamariki e te inangaro nei koe ia ratou, e kare na ratou i akatupu i te ke i rotopu ia koe e toou tokorua mua. Pau meitaki ua i ta ratou uianga ma te kore e akaapa atu i to ratou metua.

Ka rauka ia koe kia akamata i tetai oraanga ou noou i muri ake i te tataraanga. Ko Melissa e 16 mataiti i te tataraanga, karanga aia e, “Toku tataraanga, manako au e, ‘Kare ko teia te oraanga taku i inangaro.’” Teianei ra, mataora ua aia noatu eaa tei tupu. Karanga aia e, “Te akamutu anga rai au te apiapi no runga i te au mea i topa ki muri, meitaki roa atu toku oraanga.”

^ para. 2 Kua tauiia tetai au ingoa.

^ para. 18 E mea riri oki na te Atua te kopae ma te akavare e te pikikaa. Inara me rave tetai tokorua i te moeaana, oronga te Atua i te tikaanga no te tokorua tiama kia iki e me ka inangaro aia i te kopae. (Malaki 2:16; Mataio 19:9) Akara i te atikara “The Bible’s Viewpoint​—What Kind of Divorcing Does God Hate?” i roto i te Awake! o Peperuare 8, 1994 tei neneiia e te Au Kite o Iehova.

UI KIA KOE UAORAI . . .

 • I tuku ana rai au i tetai taime noku uaorai kia akamanako marie i tei tupu?

 • Ka akapeea ra e kore ei toku riri i toku tokorua mua?