Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA: EAA RA I MAATA AI TE TAITAIA? AEA TE REIRA E KORE EI?

Maata Tei Mate Puapinga Kore ua Kare e Apa!

Maata Tei Mate Puapinga Kore ua Kare e Apa!

E manga tamaine oaoa ua a Noelle, e reka ana aia i te toro tutu. Tetai aiai i te tuatau maana ua te reva, kua aere aia ki muri mai i to ratou aua e kua topa atu ki roto i to ratou ngai pai vai. Kua maremoia aia e rua ua nga epetoma i mua ake i te 4 o tona ra anauanga.

Ko Charlotte, Daniel, Olivia, Josephine . . . Teia te au ingoa o tetai papaki o te 20 tamariki e ono ki te itu mataiti, tei o atu ki te 26 tamariki tei pupuiia i ko i tetai apii i Connecticut i Marike, i roto ia Titema ra 14, mataiti 2012. I ko i te pure akamaaraanga i to ratou mate, kua kapikipiki mai a President Obama i te au ingoa o te tamariki, e kua akakite aia ki te katoatoa i reira e: “Ka anoanoia teia au tumatetenga kia akamutu.”

E tai ngauru ma varu o Bano mataiti, i te mataiti 1996 kua akaruke aia e tona kopu tangata ia Iraq, e kua aere ki Norue noo ei. E kapiki ana tona au oa iaia, ko Sun Rays. Te mea tangi ra, i roto ia Tiurai ra 22, mataiti 2011, ko Bano tetai i roto i te 77 aronga tei tipu poto uaia to ratou oraanga e tetai tangata orureau kino, tei tuatua aviri mai e: “Tataraara tikai au e . . . kare i maata atu taku i te ta kia mate.”

E maata ua atu te au tua tumatetenga mei teia e ripotiia mai ana takapini i teianei ao. Akamanako ana i te mamae ngakau tei tupu ki te aronga tei rokoia e te kino, te angaanga kino, te tamaki, te ta tangata, te tumatetenga natura, e te vai atura. Maata tei mate puapinga kore ua kare e apa, e maata te taitaia, e kare tikai e tumu tau!

Tetai au tangata, akaapa ratou i te Atua, karanga ratou e kare Aia e kea mai ana i te tangata. Tetai pae, karanga ratou e te kite ua maira te Atua i to tatou turanga taitaia inara kua akakoro rai aia eiaa e tauturu mai. E ko etai, karanga ratou e kua akakoro keia ana teia au mea kia tupu. I te akara anga kare e openga anga o te manako no runga i teia tumu tuatua. Ka aere ra tatou kiea e rauka ai te pauanga meitaki? Roto i te au atikara ka aru mai, ka akara tatou i roto i te Tuatua a te Atua, te Pipiria, kia kite i te au pauanga no runga i te au mea e akatupu nei i te taitaia, e ka akapeea te takore anga i te reira.