Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 KA UI TA TATOU ARONGA TATAU . . .

Eaa te Tumu Kare te Ingoa o Tetai au Tangata i Roto i te Pipiria i Taikuia Mai?

Eaa te Tumu Kare te Ingoa o Tetai au Tangata i Roto i te Pipiria i Taikuia Mai?

Tetai tangata i roto i te puka Pipiria o Ruta, tei kopae i te rave i tana apainga kia tau ki te Ture a Mose, kua kapiki uaia aia e, ko Mea. (Ruta 4:1-12) Ka karanga ainei tatou i reira e pouroa te aronga i roto i te Pipiria kare i taikuia te ingoa, e aronga kino ratou me kore kare o ratou puapinga?

Kare. Akamanako ana i tetai akaraanga ke mai. I te akateateamamao anga no tana kaikai Pasa openga, kua akakite a Iesu ki tana au pipi e “ka aere atu ki roto i te oire kia Mea, [koia oki ki ko “i tetai tangata,” The New English Bible]” kia akapapa i te au apinga i ko i tona kainga. (Mataio 26:18) Ko te tangata tei taikuia e ko “Mea” i roto i teia irava, ka karanga ainei tatou e e tangata kino aia me kore, kare ua rai ona puapinga? Kare; ko “tetai tangata” tei taikuia i konei, papu e e pipi aia na Iesu. I te mea kare e anoanoia tona ingoa, no reira kare te reira i taikuia.

Tetai, e maata te aronga kino tei tataia to ratou ingoa i roto i te Pipiria; e maata katoa te au akaraanga no te au tangata akarongo mou kare to ratou ingoa i akakiteia mai. Ei akaraanga, kua kite matauia te ingoa o Eva, te vaine mua. E oti akera na tona anoano tika kore e te akarongo kore i akanauru ia Adamu kia ara, i iri mai ei te kino ki runga ia tatou. (Roma 5:12) I tetai tua, kare te ingoa o te vaine a Noa i akakiteia mai i roto i te au Tuatua Tapu, e oti akera no tona tu akaatinga e te tu akarongo i te turu i te apainga a tana tane, i ora ai tatou. Te taka ua ra e, noatu kare tona ingoa i taikuia mai, kare ra te aiteanga e kare ona puapinga me kore kare a Iehova e akameitaki maira iaia.

E aronga ke atu tetai kare i taikuia to ratou ingoa i roto i te Pipiria, tei rave i tetai au angaanga puapinga e te mataku kore i roto i to Iehova akakoroanga. Akamanako ana i te manga tamaine ngati Iseraela e tuikaa ra i roto i te ngutuare o Naamana, e rangatira nuku vaeau no Arama. Kare aia i mataku ana i te tuatua ki tona pu vaine koia oki, te vaine a Naamana no runga i te peroveta o Iehova i Iseraela. Tei tupu mai, e temeio umere tikai tei raveia. (2 Ariki 5:1-14) Pera te tamaine a te akava ngati Iseraela ko Iepheta, kua akanoo katoa aia i tetai akaraanga umere no te akarongo. Kua akaatinga aia i tona manakonakoanga kia akaipoipo e kia anau tamariki, kia rauka iaia i te akatupu i te tia ta tona metua i papau. (Au Akava 11:30-40) E 40 tuma katoa aronga tata taramo kare i taikuia to ratou ingoa, pera katoa tetai au peroveta, tei rave ana i tetai au apainga puapinga ma te tiratiratu.​—1 Ariki 20:37-43.

Tetai akaraanga umere roa atu koia oki no te au angera tiratiratu. Mirioni, mirioni ua atu au mirioni ia ratou, e oti akera e rua ua rai tei akakiteia mai to raua ingoa i roto i te Pipiria​—ko Gaberiela raua ko Mikaela. (Daniela 7:10; Luka 1:19; Iuda 9) Te toenga ia ratou kare i taikuia to ratou ingoa i roto i te papaanga a te Pipiria. Ei akatauanga, kua ui atu a Manoa, te metua o Samasona ki tetai angera e: “Koai toou ingoa, kia akangateitei atu oki matou ia koe kia tupu te au tuatua naau?” Te pauanga? “Eaa koe i pera mai ei i te ui i toku ingoa?” E tu akaaka tikai to te angera, kare aia e inangaro i te ariki i te akangateiteianga tei tau no te Atua anake ua.​—Au Akava 13:17, 18

Kare te Pipiria i akamarama mai ana i roto i teia au akaraanga tataki tai e, eaa te tumu i taikuia mai ei te ingoa o tetai au tangata, e kare to tetai papaki. Inara e maata te apiianga ka kite tatou no runga i te au tangata akarongo mou, tei tavini i te Atua ma te kore e tapapa atu e kia rongonui ratou, e kia papanunui.