Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Rauka Ainei ia Koe te Irinaki i te Akonoanga no Runga i te Tamaki?

Ka Rauka Ainei ia Koe te Irinaki i te Akonoanga no Runga i te Tamaki?

Vaitata rai e tai ngauru mataiti i pou ia Alberto i roto i te vaeau. Maara iaia e: “Kua tuku mai te orometua i tana akameitakianga ki rungao ia matou ma te karanga mai e, ‘Kia vaitata ua rai te Atua ia kotou.’ Oki au i te akamanako, ‘ka aere au ka ta tangata, e oti akera te akakite maira te Pipiria e, “auraka rava koe e ta ua.”’”

Tei roto a Ray i te pupu vaeau o te moana i te tuatau o te Tamaki II o te Ao. Kua ui ana aia ki te orometua e: “Te aere mai nei koe ki runga i te pai i te rave pure no te au vaeau kia autu i te tamaki. Kare ainei e te akapera ra rai te enemi?” Kua pau mai te orometua e e aerenga ngaro e te muna to te Atu.

Me kare koe e akatika ana ki tera pauanga, kare ko koe ua te akapera ana.

EAA RA TA TE PIPIRIA E APII MAIRA?

Kua akakite a Iesu e ko tetai o te au akauenga maata rava atu koia oki, kia “aroa atu koe i toou tangata tupu, mei te aroa ia koe uaorai.” (Mareko 12:31) Kua takotinga ainei a Iesu i te aroa no te tangata tupu kia tau ki te ngai e noo ra ratou me kore ki to ratou enua anau? Kare. Kua akakite aia ki tana au pipi e: “Ko te mea teia e kite ei te katoatoa e e au pipi kotou naku, me e aroa to kotou i rotopu ia kotou uaorai.” (Ioane 13:34, 35) E mea umere tikai to ratou aroa no tetai e tetai, e ko te akairo tera e e au pipi ratou na Iesu. Kare rava ratou e ta tangata ana, ka oronga ra ratou i to ratou uaorai oraanga no etai ke.

Kua akarotai te au Kerititiano mua i to ratou oraanga ki te au tuatua a Iesu. Te karanga ra The Encyclopedia of Religion e: “Kua akapapu mai te au orometua o te ekaretia pera katoa a Tertullian raua ko Origen e, kua patoi pakari te au Kerititiano i te ta tangata, e kaveinga teia tei tapu ia ratou kia kore e piri ki roto i te vaeau o Roma.”

E AKAPEEA ANA RA TE AU KITE O IEHOVA?

I te mea te noo ra te Au Kite o Iehova i roto i te maataanga o te au enua, te piritia nei tetai papaki ia ratou ki roto i nga tua roa ai o te au manamanata e tupu nei i rotopu i te pa enua. Inara te tauta pakari nei ratou i te akaari i te akairo o to ratou aroa ei au pipi na Iesu.

Kua apii ainei te au arataki akonoanga i te aroa Kerititiano mou tikai ki etai ke?

Ei akaraanga, i te tuatau o te tamaki i rotopu i te iti tangata Hutu e te Tutsi i Rwanda i te mataiti 1994, kua vai papakitai kore ua te Au Kite o Iehova. Kua paruru te Au Kite o tetai kopu i te Au Kite o tetai mai kopu, noatu kua kite ratou e ka mate ratou. I te mou anga tetai nga Kite Hutu no tei paruru i to raua au taeake Tutsi, akakite te vaeau no te Hutu Interahamwe e, “Ka mate korua no tei tauturu i te Tutsi.” Te mea tangi ra, kua tamateia taua nga Kite Hutu ra i tera taime rai.​—Ioane 15:13.

Eaa ra toou manako: Te rotai ra ainei ta te Au Kite o Iehova i rave ki te tuatua a Iesu no runga i te aroa akaatinga uaorai?