Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Rauka Ainei ia Koe te Irinaki i te Akonoanga no Runga i te Au Kaveinga Pipiria?

Ka Rauka Ainei ia Koe te Irinaki i te Akonoanga no Runga i te Au Kaveinga Pipiria?

“Maata te au mapu e tai o matou taime i te apii, karanga ratou e e akonoanga rai ta ratou,” i na Sylvia ai, e angaanga ana aia na te pitiniti rapakau maki. “E oti akera, e pikipikikaa ana ratou i ta ratou tarere e te kai apinga akakona. Kare e puapingaia ana te apiianga a te akonoanga i roto i to ratou oraanga.”

Akakite tetai tangata ko Lionel tona ingoa e: “E pikipikikaa ana toku au oa angaanga e ka ringi mai e kua maki ratou noatu kare e maki. E akonoanga ta ratou, kare ra e taangaangaia ana​—mei te apinga akamanea are rai, e mea akaariari ua.”

Kare e rauka ana i te akonoanga i te akakeu i te tangata kia akarotai i to ratou oraanga ki te au kaveinga Pipiria. Manganui te tangata i teia tuatau “e tutu akono i te Atua to ratou, kareka te mana ra, kua akakore ratou i te reira.” (2 Timoteo 3:5) Kare to ratou au arataki e akanoo ana i te akaraanga tau, kare katoa e oronga ana i te aratakianga a te Pipiria tei anoanoia no ta ratou anana kia aru i te au kaveinga Tuatua Tapu. No reira rai te tangata i irinaki ei e kare te Atua e kea mai ana i to ratou oraanga.

EAA RA TA TE PIPIRIA E APII MAIRA?

Te akaari maira te Pipiria e te manako ua maira te Atua, e e mea puapinga katoa kiaia to tatou tu. Te meameaau anga te ngati Iseraela i te Atua, kua riro te reira ei ‘akaongoongo iaia.’ (Salamo 78:40) Inara me taui tetai tangata i tona tu kino, e “rekareka maata to runga i te rangi.” (Luka 15:7) Me ariki tetai tangata i te au tu meitaki o to tatou Metua i te rangi, ka maata roa atu tona inangaro i te Atua, e ka akakeuia aia kia inangaro i ta te Atua e inangaro ra, e kia rikarika i ta te Atua e rikarika ra.​—Amosa 5:15.

E AKAPEEA ANA RA TE AU KITE O IEHOVA?

Ko te Au Kite o Iehova, “e tauturu ana ratou i te tangata kia akatupu i te au pirianga meitaki i rotopu i te ngutuare tangata, e kia riro ei au tangata angaanga memeitaki e te tuatua tika,” i akakite ei The Deseret News of Salt Lake City, Utah, U.S.A. Karanga katoa taua nutipepa ra e: “E aru ana ratou i te turanga ngateitei o te au kaveinga Pipiria. Irinaki ratou e ka riro te kai avaava, te kona kava, te kai i te au apinga akakona, te pere moni, te pirianga ainga ki tetai ua atu, e te moeaana, ei takino i to ratou pirianga kia Iehova.”

Kua tauturu ainei te au arataki akonoanga i ta ratou anana kia akono i te au kaveinga Pipiria?

Akapeea te apii anga no runga i to te Atua au tu i te tauturu anga i te Au Kite o Iehova? “E mea matauia te pikipikikaa i roto i te pitiniti rapakau maki,” i na Sylvia ai, tei taikuia i mua ake. “Mama ua i te akapera. Inara no te mea kua marama au i to Iehova * manako no runga i te reira, kua tauturu teia iaku kia rave i te mea tika. Mataora ua au e te au.” Papu roa ia Sylvia e kua meitaki mai tona oraanga, i tona akarotai anga i te reira ki te au kaveinga Pipiria.

^ para. 9 Ko Iehova te ingoa o te Atua mei tei akakiteia i roto i te Pipiria.