Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA: E KINO AINEI TE ATUA?

No Teaa ra te Tangata e Karanga ai e e Kino te Atua?

No Teaa ra te Tangata e Karanga ai e e Kino te Atua?

TOOU manako e e uianga tau kore tera i runga i te kapi mua o teia makatini? Ko te manako ia o tetai aronga, inara e maata te tangata i teia tuatau e umere ana e me e kino rai te Atua​—e tetai papaki kua tamanako ua ratou e e kino aia. No teaa ra?

Tetai aronga tei na roto ana i tetai tumatetenga natura te ui nei ratou e: “Eaa ra te Atua i akatika ai i teia au mea kia tupu? Kare ainei aia e kea mai ana? Me e Atua kino rai aia?”

E manamanata katoa ana rai tetai aronga me tatau ratou i te Pipiria. E kite ana ratou i te au tua mei te tuatua rai no runga ia Noa e te Vai Tiruvi, e te ui ra ratou e, ‘Eaa ra tetai Atua aroa ka tamate pouroa ai i taua au tangata ra? E Atua kino ainei aia?’

E ui ana rai koe i teia uianga i tetai au taime? Me e ngata ana ia koe i te kite e ka akapeea koe me pau i te aronga e inangaro ra kia kite e me e kino rai te Atua? Ka akamanako ana ra i tetai uianga ke, penei na te reira e tauturu ia koe kia marama.

NO TEAA TATOU E MAKITKITA AI I TE KINO?

Makitakita tatou i te kino no te mea kua kite tatou e eaa te tika e eaa te tarevake. Tuke takiri tatou mei te manu. Anga mai te Atua ia tatou “i tona uaorai tu.” (Genese 1:27) Eaa ra te aiteanga i teia? Kua oronga mai aia i te tareni kia rauka ia tatou te akaata mai i tona au tu, tona au kaveinga, e tona manako no te mea tika e te mea tarevake. Akamanako ana i teia: Me na te Atua i oronga mai to tatou tareni kia kite i te mea tika e te tarevake, e te makitakita ra tatou i te kino, kare aina tera e akapapu maira e e makitakita ana rai aia i te kino?

Te akapapu maira te Pipiria i taua manako ra no te mea i roto i te Pipiria, te akapumaana maira te Atua ia tatou e: “Toku ra au aerenga e teitei i to kotou ra au aerenga, e toku ra au manako i to kotou ra au manako.” (Isaia 55:9) Me ka akaapa tatou e e kino te Atua, kare ainei tatou e patoi ra i ta te Pipiria e akakite ra​—te karanga ra i reira tatou e e teitei atu to tatou au aerenga i tona? E mea tau kia akapapu meitaki tatou e e tika ta tatou akaapaanga i mua ake ka tuatua ai tatou. Penei eiaa tatou e ui e me e kino rai te Atua mari ra e ui tatou e, eaa ra tatou i manako ei e e kino tana angaanga i rave. Ei tauturu ia tatou, ka akamanako ana tatou e eaa tikai te aiteanga o teia tu e “kino.”

Me karanga tatou e e tangata kino tetai tangata, tera i reira te akava ra tatou iaia e tona akakoroanga. Ko te tangata kino, e navenave ana aia me mamae etai ke me kore kare aia e kea atu ana i to ratou tumatetenga. No reira ko te metua ka ako i tana tamaiti no te mea e navenave ana aia i te tamamae i tana tamaiti, e tangata kino tera. Inara ko te metua ka ako i tana tamaiti ei apii me kore ei paruru iaia, e metua meitaki aia. I te mea kare tatou e kite ana e eaa te tumu e rave ei tetai aronga i tetai au angaanga, mama ua i te akaapa tarevake atu i to ratou akakoroanga tikai.

Ka akamanako ana tatou e rua tumu i manako ei tetai aronga e e kino te Atua​—te au tumatetenga natura e kite nei tatou i teia tuatau e te au tua Pipiria e tatau ana tatou no runga i te au tangata e akautunga ana te Atua. Te akaari papu maira tikai ainei te reira e e kino te Atua?