Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 E AKAVAITATA ATU KI TE ATUA

Te Manako Maira Tikai Ainei a Iehova ia Koe?

Te Manako Maira Tikai Ainei a Iehova ia Koe?

“Ko te araianga maata rava atu e tauta pakari nei au kia kore, koia oki ko te manako e kare oku puapinga,” i akakite ei tetai vaine tei ngata iaia i te irinaki e e tumuanga tau tetai no Iehova kia manako mai iaia. E manako akapera ana rai koe? Me koia ia, penei ka ui koe e, ‘Te manako maira tikai ainei a Iehova i tona aronga akamori tataki tai?’ Te pauanga, ae! I roto i te au tuatua a Iesu, ka kite tatou i te akapapuanga no to Iehova aroa ia tatou tataki tai.​—E tatau ia Ioane 6:44.

I te mea e maata atu ta Iesu i kite no runga i to Iehova tu e tona anoano i to tetai ua atu tangata, eaa ra tana i tuatua? (Luka 10:22) Kua akamarama mai a Iesu e: “Kare te tangata e tae mai kiaku nei, mari ra kia akatae mai te Metua ko tei tono mai iaku nei iaia.” No reira, kare tatou e riro ei pipi na Karaiti​—e ei tangata akamori i to tatou Metua i te rangi, ko Iehova—​me kare a Iehova uaorai e akatae mai ia tatou. (2 Tesalonia 2:13) Me marama tatou i ta Iesu tuatua, ka kite tatou i te akapapuanga no to Iehova uaorai aroa no tatou.

Eaa te aiteanga e na Iehova e akatae mai ia tatou? Te tuatua Ereni no te “akatae mai,” e taangaanga katoaia ana te reira me kikaia mai te kupenga kua ki i te ika. (Ioane 21:6, 11) Te kika ra ainei a Iehova me kore te maro ra ainei aia ia tatou kia tavini iaia? Kare. Kua oronga mai a Iehova i te tikaanga no tatou kia iki, tera te aiteanga kare aia e maro mai ana kia akatuera atu tatou i to tatou ngakau kiaia. (Deuteronomi 30:19, 20) Karanga tetai tangata kite e: “Kare e mouranga o te ngutupa ngakau tangata. Ka na roto roa mai me akatuera.” Te akara maira a Iehova i te pirioni ua atu o te ngakau tangata i te ao katoa, te aronga kua tau te ngakau. (1 Paraleipomeno 28:9) Me kitea taua aronga ra iaia, ka ariu mari mai aia kia ratou. Na roto i teea au mataara?

Ka akaariu maru ua mai a Iehova, me kore ka akatukia maire aia i te ngakau o te aronga “i akonoia.” (Angaanga 13:48) E rua mataara e rave ra a Iehova i teia​—na roto i te karere o te Pipiria e tae mai ana kia tatou, e na roto i tona vaerua tapu. Me kite a Iehova e kua ariki te ngakau o te tangata i te tuatua mou Pipiria, ka tauturu mai aia i taua tangata ra na roto i tona vaerua tapu, kia marama e kia akono i te reira i roto i tona oraanga. (1 Korinetia 2:11, 12) Me kare te tauturu a te Atua, kare rava tatou e riro ei au pipi na Iesu e ei aronga akamori mou ia Iehova.

“Kare e mouranga o te ngutupa ngakau tangata. Ka na roto roa mai me akatuera”

Eaa i reira ta te au tuatua a Iesu i roto ia Ioane 6:44 e apii maira ia tatou no runga i te Atua ko Iehova? Te akatae maira a Iehova i te tangata no te mea te kite ra aia i te meitaki i roto i to ratou ngakau, e te manako maira aia ia ratou tataki tai. Riro te marama anga i teia ei akapumaana i te vaine tei taikuia i te akamata anga. Karanga aia e: “Ko te riro mai ei tavini no Iehova te akameitakianga maata rava atu ka rauka i tetai ua atu tangata. Me kua iki a Iehova iaku ei tavini nona, tera te aiteanga te akaperepere maira a Iehova iaku.” Akapeea ra koe? Toou kite anga e te manako maira a Iehova i tona aronga akamori tataki tai, kua riro ainei te reira ei akakeu ia koe kia akavaitata atu kiaia?

Tatauanga Pipiria

Luka 22-24Ioane 1-16