Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

E Kino Ainei te Atua​—I te Akautunga i te Tangata?

E Kino Ainei te Atua​—I te Akautunga i te Tangata?

KIA marama i teia uianga, ka akara ana tatou i e rua nga akaraanga o ta te Atua akautungaanga i roto i te Pipiria​—te Vai Tiruvi i te tuatau o Noa e te akapouanga i te ngati Kanaana.

VAI TIRUVI I TE TUATAU O NOA

TAAU KA RONGO: “E kino tikai te Atua i te tuku mai i te vai tiruvi kia akapou i te tangata, mari ua ko Noa e tona pamiri.”

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: Akakite te Atua e: “Te ora nei au, kare rava oku e mareka anga i te mate o te tangata kino ra; kia ariu maira te tangata kino i tona aerenga kia ora.” (Ezekiela 33:11) No reira kare roa te Atua i rekareka ana i te takore anga i te aronga kino i te tuatau o Noa. I na, eaa i reira aia i akapera ai?

Te pau maira te Pipiria e i te akautunga anga te Atua i te aronga kino i te au tuatau i topa, te akariro ra aia i te reira “ei akaraanga na te aronga e tāpu i te akono kore i te Atua a muri ake.” (2 Petero 2:5, 6) Eaa ra te akaraanga ta te Atua i akanoo?

Mea mua, kua akapapu mai te Atua e noatu te tumatetenga ua ra aia i te takore i te tangata, inara ko te au tangata kino tana e akara maira no te mea te akatupu ra ratou i te aue, e ka akautunga aia ia ratou. Me tae te tuatau tana i akataka, ka takore takiri aia i te au tumu ravarai o te tu tika kore e te aue.

Te rua, kua akapapu mai te akaraanga o te au mea pouroa ta te Atua i rave i te au tuatau i topa e, e akamatakite ana te Atua i te tangata i mua ake ka akautunga ai aia ia ratou. Ko Noa, e tangata ako aia i te tuatua tika, inara kare te maataanga o te tangata i akarongo ana kiaia. Te karanga ra te Pipiria e: “Kare rava i kite, e rokoia iora ratou e te diluvi, e ope takiri akera ratou i te mate.”​—Mataio 24:39.

Kua akamou ainei rai te Atua ki taua akaraanga ra? Ae. Ei akaraanga, kua akamatakite aia i te iti tangata Iseraela e me rave ratou i te kino mei te au pa enua rai i vaitata mai kia ratou, ka tuku ua aia i te enemi kia nina i to ratou enua; kia akapou ia Ierusalema; e kia akariro ia ratou ei tuitarere. Inara kua oki to Iseraela i te rave i te kino​—e kua akariro katoa i ta ratou tamariki ei atinga. Eaa ra ta Iehova i rave? Kua tono aia i tona au peroveta i tera taime e i tera taime i te akamatakite i tona iti tangata kia taui i to ratou au arataa i mua ake ka tureiti ei. Kua akakite katoa atu aia e: “Kare a te Atu ra a Iehova mea i rave, mari ra kia akakite i tana tuatua ngaro ki tona ra au tavini ki te au peroveta.”​—Amosa 3:7.

PEEA KOE TE O ATU ANGA: Riro te au akaraanga ta tatou i kite mai mei ta Iehova akapouanga i te au tuatau i topa ei oronga mai i te manakonakoanga no tatou. Te tapapa atu nei tatou i te tuatau e akapou ei  te Atua i te aronga e akatupu nei i te aue. Te na ko nei te Pipiria e: “Ka riro oki te aronga i rave i te kino ra i te tipu keia . . . Kareka te aronga maru ra, ka noo ïa i te enua, e ka rekareka ratou i te maata o te au ra.” (Salamo 37:9-11) Eaa ra toou manako no runga i te akapouanga te ka akakore i te turanga taitaia o te tangata? E tu kino ainei tera, me e tu aroa?

TE AKAPOUANGA O TE NGATI KANAANA

TAAU KA RONGO: “Ko te tamaki tei raveia i te akapou takiri i to Kanaana, e ara viivii tikai e kua aite rai te reira ki te takore takiri anga i tetai au iti tangata i teia tuatau.”

TA TE PIPIRIA E AKAKITE RA: “Ko tei tau katoa [to te Atua] au aerenga; e Atua tuatua-mou [aia], e te kino kore.” (Deuteronomi 32:4) Kare e rauka kia akaaiteia te tu tau o ta te Atua au angaanga, ki ta te tangata. No teaa ra? No te mea kare aia mei te tangata rai, ka rauka i te Atua i te kite e eaa to roto i te ngakau​—koia oki, te tu tikai o te tangata i roto i tona ngakau.

Ei akaraanga, i te akautunga anga te Atua ia Sodoma e Gomora e kua akakite aia e ka akapou aia i taua nga oire ra, kua inangaro a Aberahama kia papu meitaki iaia e kua tau rai ta te Atua tukuanga tika kia akapera. Kare e rauka ana iaia kia irinaki e ka “akapou” teia Atua tuatua tau nona, “i te tangata tuatua-tika, e te [tangata] akono kore i te Atua.” I na kua akapumaana marie atu te Atua iaia e noatu me e okotai ngauru ua tangata tuatua tika i Sodoma, kare Aia e takore i te oire, kia ora ratou. (Genese 18:20-33) Te taka meitaki ua ra e kua kimi te Atua i te ngakau o taua iti tangata ra e kua kite aia e mei teaa te oonu anga o to ratou kino.​—1 Paraleipomeno 28:9.

Mei te reira rai te tu, kua kite te Atua e e kino tikai te iti tangata Kanaana, e kua tau rai ratou kia takoreia. E rongo kino tikai to te iti tangata Kanaana no to ratou tu takinokino, e no te tau oraora ua i ta ratou tamariki i roto i te ai ei atinga na ratou. * (2 Ariki 16:3) Kua kite te iti tangata Kanaana e kua akaue a Iehova i to Iseraela kia akavi i to te pa enua ravarai. Te aronga tei iki kia noo atu i reira e kia kai tamaki mai rai, kare ko te ngati Iseraela ua ta ratou e patoi ra, mari ra ko Iehova katoa, tei akapapu mai e tei vaitata uao aia i tona iti tangata.

Tetai katoa, kua akaari mai te Atua i tona aroa ua ki te au tangata o Kanaana tei akaruke i to ratou arataa kino e tei ariki kia aru i te au kaveinga tau o to Iehova au turanga teitei. Ei akaraanga, kua akaoraia a Rahaba te vaine akaturi no Kanaana, pera tona pamiri. Mei tera katoa rai te pati anga te iti tangata o Gibeona, tetai oire ke mai o Kanaana, kia akaoraia mai ratou e kua akaora pouroaia ratou e ta ratou tamariki katoa.​—Iosua 6:25; 9:3, 24-26.

PEEA KOE TE O ATU ANGA: Ka rauka ia tatou tetai apiianga puapinga mei te akapouanga o te iti tangata Kanaana. Te vaitata atu nei tatou ki te “rā akavaanga, e te mate o te aronga akono kore i te Atua.” (2 Petero 3:7) Me e aroa to tatou no Iehova, ka puapingaia tatou me takore aia i te au turanga taitaia o te tangata, na te akaatea takiri anga i te aronga e patoi nei i tana tutaraanga tuatua tau.

E rongo kino tikai to te iti tangata Kanaana, e kua akakoro tikai ratou i te patoi i te Atua, e tona iti tangata

Te akamaara aroa ua maira a Iehova ia tatou e ko te au ikianga ta te au metua ka rave i teianei, ka o mai ta ratou tamariki. Te akakite maira te Tuatua a te Atua e: “Ka rave i te ora, kia ora koe e toou katoa uanga: Kia inangaro oki koe i to Atua ra ia Iehova, e kia akarongo koe i tona reo, e kia piri atu koe kiaia.” (Deuteronomi 30:19, 20) E au tuatua ainei teia na tetai Atua kino, me e au tuatua na tetai Atua aroa i te tangata e te inangaro ra ia ratou kia rave i te au ikianga tau?

^ para. 15 Kua keri mai te aronga keri apinga taito i te au ivi tamariki tei akapapu mai e e tuanga te akaatinga pepe no te akamorianga a to Kanaana.