Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Ka Irinaki Ainei Koe i te Atua?

Ka Irinaki Ainei Koe i te Atua?

AKAMANAKO ana ra e e oa toou e reka ua atu ana koe, inara te rave ra aia i tetai apinga kare koe marama ana. Akaapa tetai aronga i tana e rave ra e tona akakoroanga i akapera ai aia. Ka viviki ua ainei koe i te akatika kia ratou, me ka tiaki koe kia kite e eaa tikai ta toou oa ka akakite mai? Me kare aia i reira i te akamarama mai i tei tupu, ka akakoromaki ainei koe e kare e akava vave ua iaia?

I mua ake ka pau mai ei koe, penei ka inangaro koe kia kite i tetai au mea ke atu. Penei ka ui koe e, ‘Eaa ra taku i kite no runga i teia oa, e eaa ra te tumu i reka ai au iaia?’ Te mako ua ra tera. Inara me akamanako koe: Kare ainei e tau kia akapera rai tatou me ui i te uianga e, me e kino rai te Atua?

Penei ka ngata ia koe kia marama i tetai au mea ta te Atua i rave, me kore ka ekoko koe e eaa ra aia i akatika ua ai i teia au mea kia tupu. E maata te tangata ka akakite atu kia koe e e kino te Atua, e ka akamaroiroi ia koe kia akava iaia e tona akakoroanga i akapera ai aia, mei ia ratou rai i te akava iaia. Ka oronga ainei koe i tetai tuatau nona kia kite koe e mei teaa tikai tona tu? Penei ka kite koe i te pauanga me maata atu taau i kite no runga i te Atua. Ui kia koe uaorai e, ‘Mei teaa tikai ra to te Atua tu kiaku ei oa noku?’

Mei te mea e te ngata ra toou oraanga, penei ka karanga koe e kare ua rai te Atua i te oa meitaki. I na ka noo marie ana ka akamanako. Na te Atua ainei i akatupu i te au mea kino i roto i toou oraanga​—me i te au akameitakianga? Mei ta tatou i kite mai ana, ko Satani “te ariki o teianei ao,” kare ko Iehova. (Ioane 12:31) No reira ko Satani rai te akatupu nei i te au turanga taitaia e te au turanga tika kore i teianei ao. Tetai, kare ainei koe e akatika e na to tatou uaorai au tu apa ua e te au tupuanga kitea koreia e akatupu ana i tetai au manamanata o tatou?

Na te Atua ainei i akatupu i te au mea kino i roto i toou oraanga​—me i te au akameitakianga?

I tetai tua, eaa ra te au mea ta te Atua i rave? Akara ana i ta te Pipiria e akakite maira: Ko te Atua “tei anga i te au rangi e te enua nei” e te kapiti maira tana au angaanga i to tatou uaorai au kopapa, ‘tei takake roa i te anga angaia;’ e ko Iehova oki “te Atua tei roto i tona rima to aʼo.” (Salamo 124:8; 139:14; Daniela 5:23) Eaa ra te aiteanga o teia au mea pouroa?

Te aiteanga, e kaiou tatou na Tei Anga ia tatou, nona to tatou aʼo e nona oki to tatou ora. (Angaanga 17:28) Tera te aiteanga, e apinga aroa te ora, te taurekareka o te au apinga tini ravarai, te nooanga mataora ma te aroa e te pirianga taeake, te rekareka me kaikai, me takave i to tatou au akaperepere, me akarongo i te tangi imene, e me ongi i te kakara o te tiare​—pouroa teia au mea, no ko anake mai ia i te Atua. (Iakobo 1:17) Kare ainei i reira koe e akatika e na teia au akameitakianga i akariro iaia ei oa tei tau kia akangateiteiia e kia irinakiia?

E tika, penei ka ngata ia koe i te irinaki i te Atua. Penei te manako ra koe e kare tikai koe i kite meitaki ake iaia, kia rauka ia koe i te irinaki atu iaia. Te marama uaia atura te reira. I roto i teia au atikara potopoto ua, kare e rauka ia tatou i te akara i te au tumu pouroa i akaapa ai tetai aronga e e kino te Atua. Inara kare ainei e paunaia te taime i te tauta kia kite meitaki atu tikai i te Atua? * Te irinaki nei matou e me akapera koe, ka kite koe i te tika tikai no runga i te Atua. E kino ainei aia? Kare: “Ko te Atua oki te aroa.”​—1 Ioane 4:8.

^ para. 8 Ei akaraanga, e maata atu taau ka kite no runga i te tumu i akatika ua ai te Atua i te kino, i roto i te pene 11 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? tei neneiia e te Au Kite o Iehova.