TE PUNANGA TIAKI Tiurai 2013 | E Kino Ainei te Atua?

Riro te au tumatetenga natura e te au akavaanga a te Atua i roto i te Pipiria ei akaapa anga na te tangata i te Atua. E kino ainei te Atua?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

No Teaa ra te Tangata e Karanga ai e e Kino te Atua?

Irinaki te manganui e kino te Atua. Eaa ta te Pipiria e karanga ra?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Au Tumatetenga Natura​—E Akapapuanga Ainei te Reira e e Kino te Atua?

No te mea e rikarika ana te Atua i te kino, eaa aia e akatika ai i te tangata meitaki kia mate roto te au tumatetenga natura?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

E Kino Ainei te Atua​—I te Akautunga i te Tangata?

Akamanako i te nga akaraanga o te Atua te akautunga i te tangata i roto i te Pipiria: Te Vaipuke i to Noa tuatau e te tamate anga i to Kanaana.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Ka Irinaki Ainei Koe i te Atua?

Akara i te puapinga taau ka rauka mai me kite koe i te Atua ei Oa irinakiia noou.

APII I TAAU TAMARIKI

Eaa ta Tatou ka Mou Mai Mei te Tangata Rave Kino?

Te mate anga a Iesu, taputou aia i te oraanga roto te Parataito ki te tangata rave kino i te pae iaia. Eaa te aiteanga o ta Ieus tuatua, e eaa te Parataito?

AU TAVIRI KIA MATAORA TE PAMIRI

Toou tu ki te Tokorua Mua e te Tamariki, a Toou Tokorua Ou

Akapeea te Pipiria me tauturu i te metua ou e te metua mua kia akatupu i te pirianga oa ki te au oa e te kopu tangata?

AKAVAITATA ATU KI TE ATUA

Te Manako Maira Tikai Ainei a Iehova ia Koe?

E ngata ainei noou te irinaki te manako maira te Atua ia koe? Oronga ta Iesu tuatua ia Ioane 6:44 i te pauanga papu tiaki.

Pauia te au Uianga Pipiria

Ka akakore ainei te Atua i te ara kino? Me inangaro tatou kia aroaia mai e te Atua, eaa ta tatou ka rave?

Au Tumu Manako Ke

Eaa te Au Kite o Iehova i Atoro Atu ei i te Aronga e Akonoanga ta Ratou?

Eaa tei akakeu ia matou kia atoro i te aronga e akonoanga ta ratou?