Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 APII I TAAU TAMARIKI

Kua Pikikaa a Petero e Anania​—Eaa te Apiianga ta Tatou ka Kite Mai?

Kua Pikikaa a Petero e Anania​—Eaa te Apiianga ta Tatou ka Kite Mai?

Mei taau rai i kite, me tuatua koe i tetai mea kua kite koe e kare i te mea tika e pikikaa te reira. Kua pikikaa ana ainei koe? * E pikikaa katoa ana tetai aronga mamaata te inangaro ra i te Atua. Penei kua kite koe i tetai tangata tei pikikaa i roto i te Pipiria. Ko Petero tona ingoa, koia tetai o te 12 apotetoro a Iesu. Ka akarongo ana tatou no runga i tetai tua e eaa aia i pikikaa ei.

Muri ake te opuia anga a Iesu, kua apainaia atu aia ki te kainga o te taunga maata. Kua pati te tuaero i te po. Kua tomo muna atu a Petero ki roto i te paepae o te kainga o te taunga. Kua kite mai te tavini vaine o te taunga maata ia Petero i mua i te ai. Kua karanga aia e, “I reira katoa koe ia Iesu.” No te mataku, kua karanga a Petero e kare.

Te karanga ra te Pipiria e, “kua akara maira tetai tavini vaine iaia” i muri mai e kua tuatua atu e: “Ia Iesu o Nazareta katoa teianei tangata.” Kua patoi akaou a Petero i te reira. I muri poto ake, kua tuatua atu tetai pae kia Petero e: “No ratou tikai koe.”

Kua mataku a Petero. No reira i te toru o te taime, kua pikikaa aia na te tuatua anga e: “Kare takiri au i kite i teianei tangata”! E kua kakaoa iora te moa. Kua akara mai a Iesu ia Petero, e kua maara ia Petero i ta Iesu i tuatua mai kiaia i mua atu ana e: “Kare e kakaoa te moa, e e toru katoa oou uuna anga iaku.” Kua mii tikai a Petero e kua aue. Kua tataraapa tikai aia!

Ka tupu ainei tetai mea mei teia rai kia koe?— Penei tei te apii koe e te tuatua ra te tamariki apii no runga i te Au Kite o Iehova. Kua tuatua tetai e, “Kare ratou e taki ana i to ratou rima i te akangateitei i te reva.” Kua tuatua katoa tetai e, “Kare ratou e tamaki ana no to ratou enua.” Te karanga katoa ra tetai e, “Kare ratou i te Kerititiano tika tikai, no te mea kare ratou e akono ana i te Kiritimiti.” Ka akara mai tetai ia koe e ka ui mai e, “Kare ainei koe i te Kite no Iehova?” Eaa taau ka tuatua?

 I mua ake ka tupu ei te reira, kia akapapa koe ia koe no te oronga atu i tetai pauanga meitaki. Kare a Petero i akapapa ana iaia. Te tupu anga te taomi anga kiaia, kua pikikaa aia! Noatu te reira, kua tataraapa aia no tana i rave, e kua akakore mai te Atua i tana ara.

Kua pikikaa katoa tetai pipi a Iesu, ko Anania tona ingoa. Inara kare te Atua i akakore ana i ta raua ko tana vaine ko Saphira i rave. Kua akatika aia ki tana tane kia pikikaa raua. Ka akara ana tatou eaa te tumu kare te Atua i akakore ana i ta Anania e ta Saphira i rave.

E tai ngauru ra i muri ake te akaruke anga a Iesu i tana au apotetoro no te oki anga ki tona Atua i runga i te rangi, kua papetitoia tetai 3,000 tangata i Ierusalema. Maata tei aere mai mei te au enua mamao kia akono i te Oroa Penetekote, e i muri ake i te riro mai anga ei au pipi na Iesu, kua noo roa mai ratou kia apii maata atu no runga i to ratou irinakianga ou. Kua oronga atu tetai au pipi a Iesu i ta ratou uaorai moni i te akono i taua aronga ra.

Kua oko a Anania e tana vaine i tetai potonga enua kia rauka mai te moni ei tauturu i te aronga ou tei papetitoia. Te apai anga a Anania i te moni ki te au apotetoro, kua karanga aia e ko te katoaanga te reira o te moni. Inara kare ko te katoaanga te reira! Kua akapae aia i tetai moni nana uaorai! Kua akakite atu te Atua i teia kia Petero e kua akakite atu a Petero kia Anania e: “Ko te Atua taau i pikikaa ana, kare te tangata.” I reira kua topa a Anania ki raro e kua mate! E toru ora i muri mai, kua tomo mai tana vaine. Kare aia i kite eaa tei tupu ki tana tane, kua pikikaa katoa aia e kua topa aia ki raro e kua mate.

E apiianga pakari tikai teia: E puapinga tikai kia akakite i te tika! Ae, ka anoanoia tatou katoatoa kia kite i teia apiianga! Inara, e rave ana tatou pouroa i te tarevake i to tatou mapuanga. Kare ainei koe e mataora ana e te inangaro maira a Iehova ia koe e ka akakore mai aia i taau ara mei tana i rave kia Petero?— E akamaara ra, e akakite tatou i te tika. E me pikikaa tatou, kia pati akatenga tatou ki te Atua kia akakore mai aia i ta tatou ara. Ko te reira ta Petero i rave, e kua akakoreia mai tana ara. Me tauta tatou kia kore e pikikaa akaou, ka akakore katoa mai te Atua i ta tatou ara!

^ para. 3 Me te tatau kapiti ra koe e tetai tamaiti, te oronga maira te raini poto ua i tetai akamaaraanga kia tapu poto e kia akamaroiroi i te tamaiti kia akakite mai i tona uaorai manako.