TE PUNANGA TIAKI Me 2013 | Te Tuakaouanga o Iesu​—Puapinga Tikai Noou

E puapinga ainei to Iesu tuakaouanga noou i teia tuatau?

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Tuakaouanga o Iesu​—Kua Tupu Ainei te Reira?

I te mea e apiianga tumu te tuakaouanga o Iesu roto te Pipiria, inangaro tatou kia kite me kua tupu rai te reira.

TUMU MANAKO I TE KAPI MUA

Te Oronga Maira te Tuakaouanga o Iesu i te Ora!

Akamanako i te ora mutu kore kare e mamae, e aue e te mii.

APII I TAAU TAMARIKI

Kua Pikikaa a Petero e Anania​—Eaa te Apiianga ta Tatou ka Kite Mai?

Apii i te tumu kua aroaia tetai no tana pikikaa e kua akautungaia tetai.

Kua Kite Ainei Koe?

Eaa a Nineve i taito, te oire maata o Asura i kapikiia e ko te “te oire toto”? Eaa te ngati Iuda i patu i tetai patu runga te tauu are?

KA UI TA TATOU ARONGA TATAU

Kua Taputou Ainei a Iesu ki te Tangata Kino i Tetai Oraanga i te Rangi?

Papau a Iesu ki te tangata rave kino “Ei Paradaiso taua katoa.” Eaa te aiteanga?

ARU I TO RATOU AKARONGO

‘Kua Aaere Raua ko te Atua’

Eaa ta tatou ka apii mei ia Noa, tana vaine, e to ratou ngutuare?

Pauia te au Uianga Pipiria

Eaa te Pipiria i kapiki ei ia Iesu ‘ko te Tama mua o te au mea ravarai i angaia ra’?

Au Tumu Manako Ke

Te Irinaki ra Ainei te Au Kite o Iehova e ko Ratou ua te ka Akaoraia?

Te akamārama maira te Pipiria e koai ma te ka ora.