Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

AU TAVIRI KIA MATAORA TE PAMIRI

Me e Maki Pakipakitai to Taau Tamaiti

Me e Maki Pakipakitai to Taau Tamaiti

CARLO: * “E maki pakipakitai to ta maua tamaiti ko Angelo. E pou ana to maua maroiroi i te pae kopapa, manako e te manako ngakau i te akono anga i tona maki. Akamanako ana i te maroiroi ka anoano koe i te akono i tetai tamaiti kare e maki ana, kapiti mai e tai anere tamariki akaou. Tetai taime e manamanata ana to maua akaipoipo.”

MIA: “Ka anoanoia te akakoromaki anga maata i te apii ia Angelo kia rave i tetai apinga mama ua. Me roiroi tikai au, e viviki ana au i te riri i taku tane ia Carlo. Tetai taime kare maua e ariki ana i to tetai manako no runga i tetai au mea, e oti kua tauetono maua.”

Te maara ra ainei ia koe te ra i anauia ai taau tamaiti? Kare ekoko kua inangaro tikai koe i te mou iaia. No tetai au metua mei ia Carlo e Mia rai kua mataora tikai raua, inara i muri mai te akakiteia mai anga e e maki pakipakitai to ta raua tamaiti, kua taitaia raua.

E tamaiti maki pakipakitai ainei taau? Penei ka manako koe me ka rauka ia koe i te akakoromaki i te reira. Me koia ia, auraka e taitaia. Kua rauka i tetai au metua mei ia koe rai i te autu meitaki atu i taua au turanga ngata ra. Akamanako ana e toru au akaaoanga tei kite matauia taau ka aro atu e akapeea te au tuatua i roto i te Pipiria te tauturu anga ia koe.

AKAAOANGA 1: NGATA IA KOE I TE ARIKI E E MAKI PAKIPAKITAI TO TAAU TAMAITI.

E taitaia tikai ana te au metua me kite mai ratou e kua makiia ta ratou tamariki. “Te akakite mai anga te au taote e kua kino te roro e te kopapa o ta maua tamaiti ko Santiago, kare au i irinaki ana,” i tuatua ai a Juliana, tetai mama i Mexico. “Kua taitaia tikai au.” Penei te aite ra te manako o tetai aronga ki tetai mama ko Villana i Itaria. “Kua iki au i te anau i tetai pepe noatu te au kino ka tupu mai no toku mataiti,” i karanga ai aia. “I teianei, me na roto ana taku tamaiti i te au manamanata no tona maki pakipakitai, e manako tataraapa ana au.”

Me te manako ra koe e kare e rauka ia koe i te akakoromaki, me kore te akaapa ra koe ia koe uaorai, kia kite e e tu natura te reira tu manako. Kare te akakoroanga mua o te Atua e kia makiia tatou. (Genese 1:27, 28) Kare te Atua i anga mai i te au metua kia ariki e e mea natura ua teia au tu maki. Penei ka “manako mii” koe no runga i te turanga maki o taau tamaiti. Ka roa rai te tuatau e ariki ei koe i teia au manako mii e kia akatanotano ki toou turanga ou.

Akapeea ra me akaapa koe ia koe uaorai no te maki pakipakitai o taau tamaiti? Akamaara e kare e tangata e marama ana e akapeea te maki te iri anga mai mei te metua ki te tamariki, te au turanga oraanga, e tetai atu au mea te ka takino i te oraanga kopapa o tetai tamaiti. I tetai tua, penei ka akaapa koe i toou tokorua. Auraka e akapera. E meitaki atu me tauturu koe i toou tokorua e kia akono meitaki koe i taau tamaiti.—Koheleta 4:9, 10

MANAKO TAUTURU: E apii no runga i te turanga o taau tamaiti. Te karanga ra te Pipiria e: “No te pakari i meitaki ei te pamiri, e no te marama i ketaketa ai te reira.”—Maseli 24:3, New Century Version.

E maata taau ka kite mai mei te au taote kite karape e te au puka irinaki tauia. Penei ka akaaite koe i te apii anga i te turanga maki o taau tamaiti ki te apii anga i tetai reo ou. Ka ngata rai i te akamataanga, inara ka rauka ia koe i te rave i te reira.

Kua kimi a Carlo raua ko Mia, tei taikuia i mua ana, i te au akakiteanga no runga i te turanga maki o ta raua tamaiti mei ko mai i to raua taote e tetai akaaereanga te akono ra i taua tu maki. “Kua tauturu teia ia maua kia marama i te au manamanata ta maua ka tapapa atu, pera katoa i te au mea ka rauka i tetai tangata maki pakipakitai i te rave,” i karanga ai raua. “Kua kite mai maua e ka rauka i ta maua tamaiti i te rave i tetai au mea i roto i tona oraanga. Kua riro teia ei akapumaana anga tikai ia maua.”

TAMATA I TEIA: Akamanako eaa te ka rauka i taau tamaiti i te rave. Parani kia rave kapiti i te au angaanga ei pamiri. Me rave meitaki taau tamaiti i tetai angaanga, e akameitaki iaia e kia mataora i tana i rave.

AKAAOANGA 2: KA ROIROI TIKAI KOE E KARE AAU TANGATA E TUATUA ATU.

Penei ka kite mai koe e ka pou toou maroiroi i te akono i taau tamaiti maki. Kua tuatua tetai mama i Nu Tireni ko Jenney e, “No tetai nga mataiti i muri mai te kiteia mai anga e e maki kino to taku tamaiti, kua kite mai au e me rave au i tetai ua atu angaanga i te kainga, ka roiroi tikai au e ka aue au.”

Tetai atu akaaoanga, penei ka manako koe e kare e tangata e manako mai ana ia koe. Kua tuia te tamaiti a Ben e tetai maki te akaparuparu kino ra i tona kopapa. Kua karanga a Ben e, “Kare rava te maataanga o te tangata e marama tikai ana i te tu o to matou oraanga.” Penei ka inangaro koe i te tuatua ki tetai tangata. Inara, te maataanga o toou au oa, e au tamariki meitaki ta ratou. No reira ka emiemi koe i te akakite i toou manamanata kia ratou.

MANAKO TAUTURU: Pati i tetai tauturu. E kia ariki i te reira me orongaia mai. Kua akakite mai a Juliana, tei taikuia i mua ana e, “Tetai taime, e akama ana maua ko taku tane i te pati i tetai tauturu.” Inara, kua akakite katoa mai aia e, “Kua kite mai maua e ka anoano maua i te tauturu a tetai ke. Me tauturu mai tetai aronga ia maua, ka mataora maua.” Me inangaro tetai oa vaitata me kore tetai mema pamiri i te noo ki te pae i taau tamaiti i tetai ngai tamataoraanga me kore i tetai uipaanga Kerititiano, e ariki rekareka i te reira. “E aroa mairai te taunga [me kore, te oa mou] i te au tuatau katoa ra,” i karanga ai tetai materi Pipiria, “i anau maira te taeake no te tuatau e tumatetengaʼi ra.”—Maseli 17:17.

E akono meitaki koe ia koe uaorai. Mei tetai vani tari tangata maki rai e anoanoia ra kia akaki putuputuia ki te penitini ei apai i te tangata maki ki te are maki, ka anoanoia koe kia akono i toou maroiroi na te kaikai meitaki anga, akamatutu anga i te kopapa, e te akangaroi meitaki anga kia rauka ia koe i te akono i taau tamaiti maki. Kua tuatua a Javier e tamaiti pirikoki tana e: “Kare e rauka i taku tamaiti i te aere, no reira kua manako au e ka tau au kia kaikai meitaki, no te mea naku e apai aere ana iaia.”

Akapeea e rauka ai ia koe i te akono meitaki ia koe? E tuku taime ana tetai au metua i te akono i ta ratou tamariki. Ka rauka i reira i tetai metua i te akangaroi me kore kia akono i tetai atu au mea e anoanoia ra. Penei ka riro te reira ei mea ngata, inara ka anoanoia koe kia iki eaa te au angaanga kare e puapinga rava ana, e kia taangaanga i te reira tuatau no te akono meitaki anga ia koe. E mei ta tetai mama rai i Initia ko Mayuri i karanga e, “Aere ua rai, ka matau koe i te rave i te reira.”

Tuatua ki tetai oa taau e irinaki ra. Ka rauka katoa i te au oa kare a ratou tamariki maki i te akapumaana mai ia koe. Ka rauka katoa ia koe i te pure ki te Atua ko Iehova. Ka tauturu tikai ainei te pure ia koe? Kua akakite mai a Yazmin, e nga tamariki tana kua kino to raua ngai akaaea anga e, “E au taime tetai e pakari tikai ana te tu taitaia mei te mea rai e ka mate au.” Inara, kua tuatua katoa mai aia e: “E pure ana au kia Iehova no tetai tauturu e te maroiroi. I muri mai kua kite mai au e ka rauka iaku i te akono ua atu i taku nga tamariki maki.”​—Salamo 145:18.

TAMATA I TEIA: Akara eaa taau e kai ra, te taime e akamatutu ra koe i te kopapa, e te maata o te tuatau e moe ra koe. Akara e akapeea koe me akaiti mai i te taime no te au angaanga kare e puapinga ana, kia rauka ia koe i te akono ia koe. E akatanotano ua rai i taau papaanga me ka anoanoia.

AKAAOANGA 3: MAATA ATU TOOU TAIME NO TE AKONO ANGA I TAAU TAMAITI MAKI I TO TE TOENGA O TE PAMIRI.

Ka akatupu te maki o tetai tamaiti kia taui i ta te pamiri e kaikai ra, te ngai ka aere te pamiri, e te maata o te tuatau ta te nga metua ka akapou ki runga i te tamariki tataki tai. Te ka tupu mai, ka manako tetai mai tamariki e kare te nga metua e manako mai ana ia ratou. Pera katoa, ka maata te tuatau o te nga metua i te akono anga i ta raua tamaiti maki e ka manamanata te akaipoipo. “Tetai taime ka tuatua mai taku vaine e nana e rave ana i te maataanga o te angaanga e kare au e manako atu ana i ta maua tamaiti,” i karanga ai a Lionel, tetai papa i Liberia. “Kua manako mai au e kare aia e akangateitei mai ana iaku, e tetai taime ka tuatua akakino atu au iaia.”

MANAKO TAUTURU: E akapapu ki taau tamariki e te inangaro ra koe ia ratou, e parani i tetai au angaanga ta ratou e reka ana. “Tetai au taime, e rave ana maua i tetai mea puapinga no ta maua tamaiti mataiapo, mei te kaikai kapiti anga i ko i te ngai kakai anga tana e reka ana,” i tuatua ai a Jenney tei taikuia i mua ana.

Akaari i te inangaro ki taau tamariki katoatoa

Kia rauka i te paruru i toou akaipoipo, e tuatua ki toou tokorua e kia pure kapiti korua. Kua tuatua a Aseem, tetai papa i Initia e tamaiti maki uti tana, e: “Noatu e roiroi e e taitaia ana maua ko taku vaine i tetai taime, e akanoo ana maua i tetai tuatau kia noo ki raro, kia tuatua, e kia pure kapiti. I te au popongi ravarai, i mua ake ka ara mai ei ta maua tamariki, ka uriuri maua i tetai irava i roto i te Pipiria.” E pukapuka ana tetai au tokorua i mua ake ka moe ei ratou. Ka akaketaketa ta korua pukapuka anga e te au pure ngakau tae i to korua akaipoipo i te tuatau taitaia tikai. (Maseli 15:22) Mei ta tetai nga tokorua e tuatua ra, “ko tetai tuatau ta maua e akamaaraara ua ana, ko taua tuatau ngata ra o to maua oraanga.”

TAMATA I TEIA: Akameitaki atu i tetai o taau tamariki no ta ratou turuturu anga i taau tamaiti maki. E akakite ua rai i toou inangaro e toou tu ariki rekareka kia ratou e ki toou tokorua.

KIA MANAKO PAPU UA RAI

Te taputou maira te Pipiria e kare e roa atu ana ka takore atu te Atua i te au maki e te au maki pakipakitai te tupu ra ki te au mapu e te aronga kua pakari. (Apokalupo 21:3, 4) A taua tuatau ra, “kare oki to reira e karanga e, Kua maki au.” *Isaia 33:24.

I teia taime, ka puapingaia koe ei metua no tetai tamaiti maki pakipakitai. “Auraka e maromaroa me kare te au mea ravarai e meitaki ana,” i tuatua mai ei a Carlo raua ko Mia, tei taikuia mai i mua ana. “Akamanako ua rai i te au mea meitaki no runga i taau tamaiti, no te mea e maata tikai te reira au mea.”

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa i roto i teia atikara.

^ para. 29 Ka rauka ia koe i te tatau maata atu i te taputou a te Pipiria no runga i te oraanga kopapa meitaki i roto i te pene 3 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? tei neneiia e te Au Kite o Iehova.

UI KIA KOE UAORAI E . . .

  • Eaa taku ka rave no te akono anga i toku turanga pae kopapa, manako ngakau, e te pirianga vaitata kia Iehova?

  • Inaea au i akameitaki ei i tetai o taku tamariki no te tauturu ta ratou i oronga mai?