Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 TUMU MANAKO I TE KAPI MUA: KA MATAKU AINEI KOE I TE OPENGA O TEIANEI AO?

Te Openga o Teianei Ao​—Mataku, Tapapa Anga Mataora, e te Roiroi i te Tiaki

Te Openga o Teianei Ao​—Mataku, Tapapa Anga Mataora, e te Roiroi i te Tiaki

Eaa toou manako no runga i te ra 21 o Titema, 2012, i runga i te karena Maya ta te maataanga o te au tangata e tuatua ra e ka tupu te tauianga maata ki te ao katoa? Tei runga te reira i taau i tapapa ana, penei te mataora ra koe, te maromaroa ra koe, me kore kare koe e manako atu ana i te reira. Ko tetai totou anga tarevake akaou ainei te reira no runga i te openga o teianei ao?

Akapeea ra “te openga o teianei ao” mei tei akakiteia i roto i te Pipiria? (Mataio 24:3) Te mataku ra tetai pae e ka tutungiia te enua. Te tapapa mataora atura tetai pae i te ka tupu i te openga o teianei ao. Kua iu te manganui e akarongo ra e ka tae mai te openga o teianei ao e kare te reira i tae mai ake. Kua akatumuia ainei taua au manako ra ki runga i te au mea tamanako ua e kare i runga i te mea tika tikai?

Penei ka poitirere koe i te apii i ta te Pipiria e tuatua ra no runga i te openga o teianei ao. Te akakite maira te Pipiria i te au tumu ka tapapa mataora atu ei tatou i te openga, e te akakite katoa maira te reira e te roiroi ra tetai pae i te tiaki i te openga no te mea te taroaroa ra te reira i te tupu. Te pati atu nei matou ia koe kia akamanako i te au pauanga a te Pipiria no tetai au uianga matauia no runga i te openga o teianei ao.

 Ka tutungiia ainei te enua?

PAUANGA A TE PIPIRIA: [Na te Atua] i akamou i te tumu o te enua, kia kore roa e ngaueue e tuatau ua atu.”​SALAMO 104:5.

Kare te enua e takoreia e te ai me kore e tetai atu au apinga. Mari ra, te apii maira te Pipiria e ka riro te enua ei kainga no te au tangata e tuatau ua atu. Te karanga ra a Salamo 37:29 e: “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”​—Salamo 115:16; Isaia 45:18.

Muri ake te anga mai anga te Atua i te enua kua tuatua aia e “te meitaki roa ra” te enua, e te manako akapera nei rai aia i teia tuatau. (Genese 1:31) Kare aia i parani ana e kia takoreia te enua, mari ra kua taputou mai aia i te ‘tamate i te aronga i mate ei me kore e takino ra i te ao ra’ e ka paruru aia i te enua kia kore e takore takiriia.​—Apokalupo 11:18.

Inara, penei te manako ra koe e te akakite maira a 2 Petero 3:7 e ka tutungiia te enua. Te akakite maira te irava Pipiria e: “Kareka te rangi e te enua e vai nei, te tāpuia nei ïa e taua tuatua ra no te ai.” Kare ainei e te akakite maira te reira e ka tutungiia te enua? Ko te tikaanga, e taangaanga ana te Pipiria i tetai taime i te au tuatua mei te “rangi,” “enua,” e te “ai” na roto i te tu akatutuanga. Ei akaraanga, te tuatua anga a Genese 11:1 e: “Okotai ua oki o to te ao katoa nei reo, okotai oki tuatua,” te aiteanga, ko te tuatua “ao katoa” me kore enua, ko te au tangata o te ao.

Te akaari maira te aerenga tuatua i roto ia 2 Petero 3:7 e ko te rangi, te enua, e te ai e taikuia ra, e akatutu ua anga te reira. Te aiteite ra te manako o te irava 5 e te 6 no runga i te Vaipuke i to Noa tuatau. I taua tuatau ra kua takoreia te ao taito, inara kare to tatou paraneta i takoreia. Mari ra, kua takore atu te Vaipuke i te au tangata kino, me kore i te “enua.” Kua takore katoa te reira i te “rangi”​—koia oki te au tutara e akaaere ra i te au tangata i runga i te enua. (Genese 6:11) Na roto katoa i taua tu ra, te totou ra a 2 Petero 3:7 no runga i te takore takiri anga o te au tangata kino e to ratou kavamani kino, mei te mea rai e kua tutungiia ki te ai.

Eaa te ka tupu i te openga o teianei ao?

PAUANGA A TE PIPIRIA: “Te ngaro ke nei teianei ao, ma ta to reira katoa e anoano nei: ko tei akono ra i to te Atua ra anoano, e tika ïa i te ora anga e tuatau ua atu.”​1 IOANE 2:17.

Ko “teianei ao” te ka ngaro ke, kare te reira e ko te enua, mari ra ko te au tangata o teianei ao kare e rave ana i to te Atua anoano. Mei tetai taote vavai rai, ka tipu ke aia i te maki cancer tuma kia  akaora mai i te tangata maki, ka ‘tipu ke’ me kore ka takore katoa te Atua i te aronga kino kia mataora tikai te au tangata meitaki i te noo i te enua nei. (Salamo 37:9) Na roto i te reira tu ka riro “te openga o teianei ao” ei mea meitaki.

Te akakite ra tetai au urianga Pipiria e ko taua tu manako papu ra no “te openga o teianei ao,” ko “te openga o te uki.” (Mataio 24:3; New International Version) I te mea e ka ora mai te au tangata e kare te enua e takoreia i te openga o teianei ao, kare ainei e ka ora ua atu tetai uki ou, e tetai akatereanga ou? Te pau maira te Pipiria e ae, no te mea te tuatua ra te reira i “te ao a muri nei” me kore te akatereanga ou.​—Luka 18:30.

Kua kapiki a Iesu i taua tuatau ra e ko te tuatau o ‘te akaouangaia o te au apinga katoatoa.’ A te reira tuatau, ka akaoki aia i te au tangata ki te turanga ta te Atua i akakoro i muatangana. (Mataio 19:28, NIV) Ka mataora i reira tatou

 • I tetai enua parataito te ka oronga mai i te tu tinamou e te puapinga ki te katoatoa.​—Isaia 35:1; Mika 4:4.

 • I te rave i te au angaanga meitaki tikai e te mataora. ​—Isaia 65:21-23.

 • E ka rapakauia te au maki ravarai.​—Isaia 33:24.

 • E ka mapu akaou te aronga pakari.​—Iobu 33:25.

 • E ka akatuakaouia mai te aronga tei mate.​—Ioane 5:28, 29

Me rave tatou i to “te Atua ra anoano,” tana i pati mai kia rave tatou, kare tatou e mataku i te openga o teianei ao. Mari ra, ka tapapa mataora atu tatou i te reira.

Te vaitata tikai maira ainei te openga o teianei ao?

PAUANGA A TE PIPIRIA: “Kia akara kotou i taua au mea nei i te tupu anga, kua vaitata ïa te basileia o te Atua.”​LUKA 21:31.

I roto i te puka The Last Days Are Here Again, kua tata tetai Poropeta ko Richard Kyle e “e akatupu ana te tauianga poitirere e te tu oripu ua i roto i te au pa enua i te manako e ka tupu te openga o teianei ao.” Ko te reira tikai tei tupu te kore anga i rauka i te akamarama mai i te au tauianga e te tu oripu ua.

Inara, kare te au peroveta i roto i te Pipiria tei tata mai no runga i te openga i akamarama mai ana i te tumu i tupu ei te au mea kino i to ratou tuatau. Mari ra, kua akauruia ratou e te Atua kia akakite mai i te au turanga te akataka maira e te vaitata maira te openga o teianei ao. Akamanako ana i tetai o teia au totou e me kua akatupuia te reira i to tatou tuatau.

 •   Au tamaki, onge, ngaruerue enua, e te maata o te au maki mate.​—Mataio 24:7; Luka 21:11.

 • E maata te kino e tupu nei.​—Mataio 24:12.

 • Te takino ra te tangata i te enua.​—Apokalupo 11:18.

 • Te akaperepere ra te au tangata ia ratou uaorai, te moni, e te au mea navenave, kare ra e inangaro ana i te Atua.​—2 Timoteo 3:2, 4.

 • Tupu te manamanata i roto i te pamiri.​—2 Timoteo 3:2, 3.

 • Manako kore o te maataanga i te akapapuanga e te vaitata maira te openga.​—Mataio 24:37-39.

 • Tutu anga i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua i te ao katoa.​—Mataio 24:14.

Mei ta Iesu rai e tuatua ra, te kite anga “i taua au mea katoa nei” i te tupuanga, kua kite tatou e te vaitata maira te openga o teianei ao. (Mataio 24:33) Te irinaki nei te Au Kite o Iehova i taua au akapapuanga, e te akakitekite ra ratou i ta ratou e irinaki ra ki tetai ke na te tutuanga i te reira i roto i te 236 enua.

Te aiteanga ainei o te tapapa anga tarevake i te openga o teianei ao e kare rava te reira e tupu?

PAUANGA A TE PIPIRIA: “E tuatua oki te tangata e, e au, e kare e kino; ei reira ratou e rokoia uaia mai ei e te mate viviki, mei te vaine nui kia rokoia e te mamae ra; e kare rava ratou e ora.”​1 TESALONIA 5:3.

Te akaaite ra te Pipiria i te takore anga o teianei ao ki te akamamae anga anau o tetai mama, papu e ka tupu te reira e ka poitirere ua me tupu mai. Te akaaite katoaia ra te tuatau e tae atu ei ki te openga ki te tuatau e nui ra te vaine, ka kite mai aia i te au akairo e tupu putuputu ra no te anau anga o te pepe. Penei ka akakite mai te taote i te ra e anau ei te vaine nui; inara, noatu e kare te reira e tupu i taua ra ra, kua papu iaia e ka anau mai aia i te pepe. Pera katoa, noatu e kare e tae mai te openga mei te tuatau e tapapaia ra, kare te reira e taui i te akapapuanga e ko teia te “tuatau openga.”​—2 Timoteo 3:1.

‘Me te akaari maira te akairo e te vaitata maira te openga,’ penei ka ui koe e, ‘eaa ra te maataanga o te tangata kare e kite ana i te reira?’ Te akaari maira te Pipiria e me vaitata mai te openga, ka karanga te maataanga e kare te reira e tupu noatu te kite ra ratou i te au akapapuanga. Kare ratou e irinaki ana e te kino ua atura te turanga o teianei ao e te noo nei ratou i te tuatau openga, mari ra te tuatua aviri ra ratou e: “Te vai ua nei rai oki te au mea katoa nei mei te moe anga mairai o te ai metua ra, mei te maani anga mairai o te enua ra.” (2 Petero 3:3, 4) Tera te tu, te taka ua ra te au akairo  o te au ra openga, inara kare te manganui e ariki ana i te reira.​—Mataio 24:38, 39.

Kua uriuri ana teia atikara i tetai o te au akapapuanga i roto i te Tuatua Tapu e te vaitata maira te openga. * Ka inangaro ainei koe i te kite maata atu no runga i te reira? Me koia ia, eaa ka kore ei e aravei atu i te Au Kite o Iehova no tetai apii Pipiria, kare e tutaki? Ka rauka ia koe i te akanoo i tetai tuatau no tetai apiianga i toou kainga, i tetai ngai taau ka iki, me kore i runga i te terepaoni. Ko taau ua rai ka anoanoia kia rave, kia oronga mai i toou taime e ka puapinga meitakiia koe.

^ para. 39 No tetai akakiteanga maata atu, akara i te pene 9, “Te Noo Ainei Tatou i te ‘Tuatau Openga’?” o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.