Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Ka Ui ta Tatou Aronga Tatau . . .

Eaa ra te Atua i Umuumu Mai ei Kia Akaipoipo Tona Aronga Akamori i te au Taeake Irinaki Ua?

Eaa ra te Atua i Umuumu Mai ei Kia Akaipoipo Tona Aronga Akamori i te au Taeake Irinaki Ua?

▪ Te kapiti maira te Ture a te Atua ki te iti tangata o Iseraela i teia akauenga no runga i te au etene e: “Auraka oki koe e akaipoipo ia ratou: auraka koe e oronga i taau tamaine na tana tamaiti; auraka oki koe e rave i tana tamaine na taau ra tamaiti.” (Deuteronomi 7:3, 4) Eaa te tumu no taua ture ra?

Kua kite a Iehova e te inangaro ra a Satani i te takino i Tona iti tangata katoa, na te akaanga ke anga ia ratou kia akamori i te au atua pikikaa. No reira kua akamatakite mai te Atua no runga i te aronga irinaki kore e “ka riro oki ratou i te akaanga ke i taau tamaiti, kia kore e aru mai iaku, kia araara i te au atua ke ra.” E maata ua atu te o maira. Me ka aru te iti tangata o Iseraela i te au atua ke, ka ngere ratou i te akaperepereanga e te paruruanga a te Atua, e ka mama ua i to ratou enemi i te takino ia ratou. Ka akapeea e rauka mai ei te Mesia taputouia na roto i taua iti tangata ra? Te taka ua ra e, e tumu tetai i akavare ei a Satani i te ngati Iseraela kia akaipoipo i te aronga irinaki kore.

Akamaara e, e manako ua ana te Atua i tona iti tangata ei aronga tataki tai. Kua kite aia e tei runga to ratou mataora e te oraanga meitaki, i te rauka anga tetai pirianga vaitata kiaia ei Atua no ratou. E tumuanga tau ainei to Iehova kia manamanata no runga i te akakeuanga kino o te tokorua irinaki kore? Akamanako ana i te akaraanga o te Ariki ko Solomona. Kua kite aia i ta Iehova akamatakiteanga no runga i te au vaine irinaki kore e: “Ka riro i te akaariuia e ratou to kotou ngakau kia aru i to ratou au atua.” No tona pakari maata, penei kua manako aia e kare e anoanoia te akoanga a te Atua nona. Kua kopae aia i te reira. Eaa ra tei tupu mai? “Anga ke atura tona ngakau i taua au vaine nana ra .  . ki te au atua ke.” E mea tumatetenga tikai! Kua ngere a Solomona i ta Iehova akaperepere anga, e kua mavete tona iti tangata no tona tu tiratiratu kore.​—1 Ariki 11:2-4, 9-13.

Penei ka manako tetai pae e te meitaki ua ra te reira. Ei akaraanga, kua akaipoipo te tangata Iseraela ko Mahalona i te vaine Moabi ko Ruta, e kua riro mai aia ei vaine akarongo mou tikai. Inara kua riro te akaipoipo anga i te vaine Moabi ei ikianga kino. Kare a Mahalona i akameitakiia ana no tei akaipoipo aia i te vaine Moabi; kua mate mapu ua aia i mua ake ka kapiki ei a Ruta ia Iehova ei Atua nona. Kua akaipoipo a Kiliona, te teina o Mahalona, i te vaine Moabi ko Orapa, tei akamori ua atu rai i “tona au atua.” Tetai tua ra, kua akaipoipo a Boaza ia Ruta i tetai au mataiti i muri mai, te riro mai anga aia ei vaine irinaki. E kua karanga te ngati Iuda i muri mai e e ‘vaine akamori aia i te Atua o te ngati Iuda.’ Kua riro te oraanga akaipoipo o Ruta raua ko Boaza ei akameitakianga kia raua roa ai.​—Ruta 1:4, 5, 15-17; 4:13-17.

E mea tau ainei i reira, kia karanga e te patoi ra te akaraanga o Mahalona raua ko Ruta, i te akoanga a Iehova kia akaipoipo i te au taeake irinaki ua? Kare ainei te karanga ra tatou e e meitaki ua no tetai tangata pere moni tei re i tetai moni maata, e oti ka karanga ai e e mataara meitaki tera i te kimi moni ei utuutu i te oraanga?

Te raurau maira te Pipiria i te au Kerititiano i teia tuatau, kia akaipoipo “kia tau ra i te Atu.” Te akamatakite maira no runga i te ‘kapiti anga ma te tau kore i te aronga akarongo kore.’ Kua akakoroia taua kaveinga no te au Kerititiano mou e akara nei i tetai tokorua no ratou. Te aronga kua akaipoipo takere ki te aronga irinaki kore, te tauturu maira te akoanga a te Pipiria ia ratou kia kite e ka akapeea e rauka ai te akono i teia turanga ngata. (1 Korinetia 7:12-16, 39; 2 Korinetia 6:14) Te akaari maira taua akoanga e te inangaro ra te Atua ko Iehova ko Tei Akamata i te akaipoipo, kia mataora tatou i te akamori anga iaia​—noatu kua akaipoipo e me kare i akaipoipo.