Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Ka Ui ta Tatou Aronga Tatau . . .

Ka Kore Ainei te Enua?

Ka Kore Ainei te Enua?

▪ Irinaki tetai aronga e ka kore te enua i roto ia Okotopa 21, mataiti 2011. Kare te reira i tupu ana. E kare i tupu ana te totou a Harold Camping o Marike, e tangata akakitekite nuti no te ratio. Kua karanga aia e ko Me 21, mataiti 2011 te Ra Akavaanga​—ka ngaruerue maata tikai te enua i te ao katoa, e e rima marama i muri mai, ia Okotopa 21, ka kore te enua.

Inara, kare rava te enua e kore. Kare Tei Anga mai i te enua e akatika i te reira. Te karanga ra tana Tuatua e: “Kua akatinamou koe i te enua, e te vai marie nei.”​—Salamo 119:90.

Penei, patoi tetai aronga tatau Pipiria e ka akapouia te enua e te ai. Te tou ra ratou kia 2 Petero 3:7, 10 ei turuturu i taua manako ra e: ‘Kareka te rangi e te enua e vai nei, te tāpuia nei ïa e taua tuatua ra no te ai, kia tae ki te rā akavaanga, e te mate o te aronga akono kore i te Atua ra. . . . E tae maira te rā o Iehova mei te keia i te po ra: ka peke ke atu oki teianei rangi ma te paku maata, e taravai te au tumu o te enua i te veravera maata, e te enua oki e te angaanga tini ravarai ki runga, ka pou ïa i te ai.’ Ka tau ainei kia marama i te au tuatua a te apotetoro ko Petero ei mea tika tikai?

Kare. No teaa ra? No te mea, ka anoanoia te aiteanga o teia au irava kia tau ki te katoaanga o ta Petero reta, e ki te toenga o te Pipiria. Kia manako e e tika tikai taua au irava ra, tera te aiteanga ko te au rangi, me kore te ao katoa e pini ua ake​—pirioni ua atu au etu e tetai au apinga ke atu​—ka pou i te ai, no te mea okotai rai manga topata ua i roto i tona ao mutu kore, e au tangata kino. Ka takore ainei koe i te one katoatoa i taatai no te kore ua nei koe e reka ana i tetai topata one okotai? E angaanga neneva tikai te reira! E kare katoa a Iehova e takore i tana au mea pouroa i anga i te ao katoa e pini ua ake no te meameaau ua nei o te tangata okotai, tetai o tana au angaanga i anga mai.

Tetai katoa, te patoi ra taua manako ra i te au tuatua a Iesu Karaiti tei tuatua e: ‘E mataora to tei maru: e riro ia ratou te enua.’ (Mataio 5:5; Salamo 37:29) Ka akatu ainei tetai metua aroa i tetai are manea no tona pamiri e oti ka tutungi ei ki te ai? (Salamo 115:16) Kare e tano! Ko Iehova Tei Anga mai i te au mea pouroa, e e Metua aroa katoa aia.​—Salamo 103:13; 1 Ioane 4:8.

Kua taangaanga a Petero i te kupu “enua,” ei tuatua akatutu ua, no te taiate tangata​—i roto i teia turanga, ko te taiate tangata kino. Akara katoa e kua akaaite a Petero i te reira ki te Vaipuke i to Noa tuatau. (2 Petero 3:5, 6) I taua taime ra, ko te aronga kino ua rai tei takoreia; kua vai rai te enua e te tangata tuatua tika ko Noa, e tona pamiri. Mei te reira katoa rai, e tuatua akatutu ua te “rangi,” ta Petero i taangaanga. I roto i teia turanga, te tuatua ra te “rangi” no runga i te tutaraanga a te tangata ki rungao i te aronga akono kore i te Atua. E ka takoreia te aronga kino, pera katoa te au kavamani kino pouroa, e ka monoia mai e te tutaraanga a te Atua, me kore te Patireia i te rangi.​—Daniela 2:44.

No reira, ka kore ainei te enua? Kare. Ko te enua akatutu me kore te taiate tangata kino te ka kore. Ka vai rai te enua e te taiate tangata tei akono i te Atua, e tuatau ua atu.​—Maseli 2:21, 22.