Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii Mei te Tuatua a te Atua

E Totou Mai Ana Rai te Pipiria i te Tuatau ki Mua?

E Totou Mai Ana Rai te Pipiria i te Tuatau ki Mua?

Te akamanako nei teia atikara i te au uianga penei i ui ana koe, e te akaari maira i te ngai ka rauka ia koe i te tatau i te au pauanga i roto i taau Pipiria. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i te uriuri i teia au pauanga kia koe.

1. Te akataka meitakiia maira ainei te au totou Pipiria?

Ko te Atua Mana Katoatoa ua rai te ka kite i te au mea ka tupu a te tuatau ki mua. (Amosa 3:7) Ei akaraanga, mei mua ana mai, kua totou aia i te taenga mai o tetai tei karangaia e ko te Mesia, me kore ko Karaiti. E uanga te Mesia no te tangata akarongo mou ko Aberahama. Koia te tutara te ka akapapu e kia rauka akaou i te au tangata akarongo te akameitakianga o te oraanga apa kore kare e maki. (Genese 22:18; Isaia 53:4, 5) No Betelehema mai aia, ko Tei Taputouia mai.​—E tatau ia Mika 5:2.

Ko Iesu taua Mesia ra. E itu anere tuma mataiti i mua ake, kua totou mai te Pipiria e ka anauia mai te Mesia na roto i tetai paretenia, e ka akavaavaaia aia. Ka oronga aia i tona oraanga no te ara a te manganui, e ka tanumia aia ki o te aronga apinganui. (Isaia 7:14; 53:3, 9, 12) Kua akakite katoa te Pipiria e rima anere tuma mataiti i mua ake e, ka aere aia ki Ierusalema na runga i te atini e ka pikikaaia aia, e ka okoia e 30 moni ario. Kua tupu anake te au mea ravarai i akakiteia.​—E tatau ia Zekaria 9:9; 11:12.

2. E totou mai ana rai te Atua i te au tuatau?

E rima anere mataiti i mua ake, kua totou mai te Pipiria i te mataiti tikai ka mama mai ei te Mesia. Te tareanga o te tuatau e tae ua mai aia, i akatakaia mai na roto i te au epetoma o te au mataiti, tera te aiteanga ko te “epetoma” okotai, e itu mataiti te roa. Te tu o te tareanga, e 7 kapiti mai e 62 o taua au epetoma ra, rauka mai e 69 epetoma o te au mataiti. E 483 mataiti te katoatoa me kapitiia. Inaea te tuatau o taua au mataiti i akamata ai? Kia tau ki te Pipiria, akamata mai taua tuatau i te tae anga atu a Nehemia, te tavini o te Atua ki Ierusalema e kua akamata i te patu akaou i te oire. Akanoo te tuatua enua o Peresia i te tuatau ki te mataiti 455 M.T.N. (Nehemia 2:1-5) Kua papetitoia a Iesu ei Mesia e 483 mataiti i muri mai, i te mataiti 29 T.N., te taime tikai i totouia mai.​—E tatau ia Daniela 9:25.

  3. Te tupu ra ainei te au totou Pipiria i teianei?

Kua totou mai a Iesu i tetai au tupuanga puapinga no to tatou nei tuatau. Te taiku ra tana totou i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua, te ka apai mai i te tauturu no te aronga tei inangaro i te Atua i te ao katoa nei. Ka ope takiri te akatereanga kino o te au mea e noo nei tatou, i te akakoreia e te Patireia o te Atua.​—E tatau ia Mataio 24:14, 21, 22.

Te akataka pouroa maira te au totou Pipiria i te tuatau o te akaopengaanga o teia akatereanga. Kua akaari mai te Pipiria e ko tetai mea tei tuke mei tei tapapaia atu i roto i tetai tuatau meitaki atu koia oki, ka taviivii te tangata i te enua. Ka maata atu te kino ka akatupuia e te tamaki, te onge, te ngaruerue enua, e te maki totoa ua. (Luka 21:11; Apokalupo 11:18) Kare te tangata e akangateitei i te au turanga tau i roto i te oraanga. Roto i teia au tuatau ngata, ka tutu aere te au pipi a Iesu i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua ki te pa enua ravarai.​—E tatau ia Mataio 24:3, 7, 8; 2 Timoteo 3:1-5.

4. Mei teaa ra te tu o te tuatau ki mua no te tangata?

E au mea memeitaki anake ta te Atua Mana Katoatoa i akono no te au tangata akarongo mou. Ka tutara a Iesu Karaiti, te Mesia, e tona aronga ikiia ki rungao i te enua mei te rangi mai. Ko ratou to roto i te kavamani Patireia te ka tutara no te okotai tauatini mataiti. Ka akatu akaouia mai tei mate e ka orongaia tetai tuatau no ratou kia akavaia, e kia akapapuia e kua tau no te ora mutu kore. Tetai katoa, ka rapakau te Patireia i te katoatoa rava e ora ra a taua taime ra. Ka kore rava te maki e te mate.​—E tatau ia Apokalupo 20:6, 12; 21:4, 5.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te kapi 23-25 e te 197-201 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, i roto i te tutu.