Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii Mei te Tuatua a te Atua

Akapeea Tikai Tatou me Akamaara i te Matenga o Iesu?

Akapeea Tikai Tatou me Akamaara i te Matenga o Iesu?

Te akamanako nei teia atikara i te au uianga penei i ui ana koe, e te akaari maira i te ngai ka rauka ia koe i te tatau i te au pauanga i roto i taau Pipiria. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i te uriuri i teia au pauanga kia koe.

1. Akapeea tikai me akamaara i te mate o Iesu?

Kua akakite a Iesu ki tana au pipi kia akamaara i tona mate na roto i tetai kaikai anga akatutu ua, te taangaanga anga i te varaoa e te uaina. Te akatutu maira te varaoa i to Iesu kopapa, e te uaina, i tona toto.​—E tatau ia Luka 22:19, 20.

Te varaoa ta Iesu i taangaanga kare e opue i roto. I roto i te Pipiria, e taangaanga uaia ana te opue ei akatutu mai i te ara. No reira i tau ei te varaoa ei akatutuanga no te kopapa apa kore o Iesu. Kua oronga aia i tona kopapa ei atinga, tei akakore i te au atinga manu i raro ake i te Ture a Mose. (Ebera 10:5, 9, 10) Kua akatutu mai te uaina i te toto oko maata o Iesu tei akamaringiia ei atinga no ta tatou ara.​—E tatau ia 1 Petero 1:19; 2:24; 3:18.

2. Aea e tau ei kia akamaara tatou i te mate o Iesu?

Kua mate a Iesu ia Nisana 14, i te tuatau o te Pasa. Te ra a te ngati Iuda, e akamata ana i te opunga ra. Te aiai i mua ake ka mate ei aia, kua kai a Iesu i te Pasa e tana au apotetoro e oti, kua akanoo aia i te kaikai akamaaraanga ou, ei akamaara i tona matenga.—E tatau ia Luka 22:14, 15.

Teia tuatau, e akamaara ana te iti tangata o te Atua, i ta te Atua i oronga mai na roto ia Iesu kia akarangatiraia to te ao katoa nei mei te ara e te mate. (Exodo 12:5-7, 13, 17) Mei te Pasa rai e akamaaraia ana e tai taime i te mataiti, no reira e akamaaraia ana te mate o Iesu e tai taime i te mataiti, i muri ake te opunga ra ia Nisana 14, kia tau ki te karena a te Pipiria.​—E tatau ia Ioane 1:29.

  3. Koai ma te ka kai i te varaoa e ka inu i te uaina?

Te oronga anga a Iesu i te uaina ki tana au pipi, kua akakite aia e: “Teianei kapu, ko te koreromotu ou ïa.” (1 Korinetia 11:25) Kua mono atu te koreromotu ou i te Ture koreromotu a Mose, ta te Atua i taputou ki te ngati Iseraela e me akarongo tikai ratou iaia, ka riro ratou ei iti tangata nona. (Exodo 19:5, 6) Inara, kare a Iseraela i akarongo ana ki te tuatua a te Atua. No reira, kua oronga mai a Iehova i tetai koreromotu ou.​—E tatau ia Ieremia 31:31.

Na roto i te koreromotu ou, kua oronga a Iehova i te au akameitakianga no te manganui na roto i tetai aronga tokoiti ua. E tokoiti ua to roto i taua koreromotu ra, e 144,000 rai. Na roto ia ratou, ka akameitakiia te mirioni ua atu mei te pa enua ravarai ki te oraanga mutu kore i te enua parataito. Tetai pae i roto i te koreromotu ou, te tavini nei ia Iehova i te enua nei, i teia tuatau. Ko ratou anake tei tau kia kai i te varaoa e kia inu i te uaina, no te mea te aiteanga o te kapu, “ko te koreromotu ou.”​—E tatau ia Luka 12:32; Apokalupo 14:1, 3.

4. Akapeea tatou e puapingaia ai mei te Akamaaraanga?

Te Akamaaraanga o to Iesu mate i te au mataiti, ka akaoonu atu i to tatou ariki rekareka no to Iehova aroa takake rava. Kua tono mai aia i tana Tamaiti kia mate no ta tatou ara. No reira, me tae tatou ki te Akamaaraanga, e akamanako tatou e eaa te puapinga o te mate o Iesu no tatou. E tau tatou kia akamanako e ka akapeea tatou me akaari i te tu ariki rekareka no ta Iehova e ta Iesu i rave no tatou.​—E tatau ia Ioane 3:16; 2 Korinetia 5:14, 15.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te kapi 206-208 o teia puka, Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, tei neneiia e te Au Kite o Iehova.