Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Aea te Tamaki o Aramakito e Tupu Ei?

Aea te Tamaki o Aramakito e Tupu Ei?

 Aea te Tamaki o Aramakito e Tupu Ei?

“Akara atura au, e i na, e aronga maata rava, kare takiri e pou kia tatau, no te pa enua ravarai, e te au kopu ravarai, e te au iti-tangata ravarai, e te au reo katoa oki . . . i aere mai mei roto i te mate maata.”​—APOKALUPO 7:9, 14.

KUA papa te tuatau i teianei no te tamaki o Aramakito. Akapeea ake?

Kua vai ke ana tetai akaaerenga tangata e tavini ra ia Iehova i te ao katoa nei e te aru ra i te au turanga ngateitei o te Pipiria. Ma te tauturu a te Atua, mirioni ua atu no te pa enua ravarai, au kopu, e te au reo e akaputuputuia maira ki roto i tetai taokotaianga taeake rotai e te aroa. Te vai nei taua taokotaianga i rotopu i te Au Kite o Iehova.​—Ioane 13:35.

Kare e roa atu ka akaputuputu mai a Satani i tona au nuku e ka akamata i tana tamakianga maata roa atu ki runga i teia iti tangata akamoeau e te paruru koreia me akaraia atu. (Ezekiela 38:8-12; Apokalupo 16:13, 14, 16) Peea koe e papu ei? Te akataka maira te Pipiria i tetai au tupuanga takake te ka tauturu ia tatou kia kite e aea te tamaki o Aramakito e tupu ei. Maata te au tupuanga ta te reira i akataka mai, te akatupuia nei.

Au Tupuanga e Kite ra Koe e Akatupuia Ra

Kua ui te au pipi a Iesu kiaia e akapeea te tangata e kite ei e, aea “te akaopengaanga o te akatereanga o te au mea nei” e tae mai ei. (Mataio 24:3NW.) Kua pau atu a Iesu na te tou anga ki tetai tuatau ki mua, mei tana i akakite e, “e tu mai tetai enua e tamaki mai ki tetai enua, e tetai basileia e tamaki mai ki tetai basileia: e onge oki, e te maki-mate, e ngaruerue te enua i tera ngai, i tera ngai.” I reira kua karanga atu aia e: “E momua anake teia katoa au mea nei no te mate.” (Mataio 24:7, 8) Kua akataka mai te apotetoro ko Paulo i teia tuatau rai e, e “tuatau openga,” i te na ko anga e ‘ka tupu te kino ki te maata’ a taua tuatau ra. (2 Timoteo 3:1) I taau akara anga, te akataka maira ainei taua au totou i te au mea e tupu nei i teia tuatau?

Eaa ra teia tuatau ka ngata roa ai? Oronga  mai te apotetoro ko Ioane i te tumu. Kua totou aia e e “manga tuatau poto ua” tetai, e akamou uaia ai te au angaanga a Satani e tana au temoni ki te enua nei. Kua akatakaia mai e “e riri maata” tikai to Satani i taua tuatau ra. (Apokalupo 12:7-12) Te kite ra ainei koe i taua tu riri ra e te ta ua i rotopu i te tangata i teia tuatau, kare i tetai ngai okotai ua mari ra i te ao katoa?

Kua akakite katoa a Iesu e a teia tuatau ngata maata, e angaanga umere roa tetai ka raveia. “E tutu aereia te evangelia o te basileia [o te Atua],” i nana ai, “e kako rava ake te ao katoa nei; ei kite no te pae enua ravarai; ko te openga iora ïa i reira ra.” (Mataio 24:14) Teia tuatau, roto i te 235 tuma enua, te tutu aere nei te Au Kite o Iehova i te tuatua meitaki o te Patireia o te Atua roto i te 500 tuma reo. Te nga tianara e nenei ra ratou, Te Punanga Tiaki e te makatini E Ara!, e nga makatini tua maata roaia atu i teianei ao. Kua uri katoa te Au Kite i te Pipiria ki roto i tetai 100 tuma reo. Ta ratou angaanga na te aronga tauturu e rave ana, e na te moni oronga uaia mai e tutaki ana i te reira. E akatupuanga ainei teia kamupeini tutu aere, no ta Iesu totou?

Te akataka katoa maira te Pipiria i te au tupuanga te ka arataki tika atu ki te tamakianga i rotopu i te Atua ko Iehova e te aronga patoi iaia. Akamanako ana e toru au totou ka kite koe e akatupuia ra.

Au Tupuanga Kare Roa Atu ka Kite Koe me Tupu

Totou 1. Te karanga ra te Pipiria e ka tuku mai te pa enua i tetai akakiteanga puapinga e “e au, e kare e kino.” Penei ka manako ratou e kua vaitata ratou i te akatikatika i te au manamanata maata. Kareka ra, te au tupuanga ka aru mai i teia tuatua, kare takiri e akatupu i te au.​—1 Tesalonia 5:1-3.

Totou 2. Aru mai, ka uri mai te au kavamani tukeke ki runga i te au akaaerenga akonoanga o teianei ao. Roto i te Pipiria, akatutuia maira teia au kavamani e tetai puaka taae; e te akonoanga pikikaa i teia ao, te akatutuia maira e tetai vaine e akaoro ra i te puaka taae. (Apokalupo 17:3, 15-18) Ka rave kite kore ua taua puaka taae akatutu ra i te anoano o te Atua na te akapouanga i te au akonoanga e pikikaa ra e e mata ratou no te Atua.

Na roto i te au akairo, te akataka maira te apotetoro ko Ioane i taua tupuanga ra na roto i teia mataara e: “E nga tara okotai ngauru taau i akara ra, e te puaka taae ra, e akaviivii ïa i taua vaine akaturi ra, e e pou oki aia ia ratou i te āru, e e noo apinga kore ua aia, e e kai i tona kopapa, e e tutungi iaia ki te ai. Kua tuku oki te Atua i te manako ki roto i to ratou ngakau kia rave ratou i tona anoano.”​—Apokalupo 17:16, 17.

Totou 3. Aru mai i teia tamakianga tei autu ki rungao i te akonoanga pikikaa, ka akaputuputu mai a Satani i te pa enua kia tamaki i te aronga e akamori ra i te Atua ko Iehova.​—Apokalupo 7:14; Mataio 24:21.

Akapeea Koe te O Atu Anga?

Me kare i rauka ake ia koe te tikaanga kia apii meitaki i te Pipiria, penei ka ngata ia koe te irinaki e ka tupu te au mea tei akatakaia mai i runga akenei. Inara e tumuanga tau tetai kia irinaki e ka akatupuia te au mea tataki tai e ka tupu teia au mea nei a te tuatau e vaitata mai nei. Te oronga maira te rekoti roa o te totou Pipiria tei akatupu takereia, i taua akapapuanga ra. *

Eaa koe kore ei e akataka i tetai taime i te kimi e eaa te Au Kite o Iehova i irinaki ei e te vaitata maira “te tamaki i taua rā maata o te Atua mana katoatoa,” e eaa koe ka kore ei e mataku i te reira? Pati ia ratou kia uriuri mai kia koe i ta te Pipiria e akakite maira kia rave koe, kia o atu ki te aronga ta te Atua ko Iehova e paruru ra. (Apokalupo 16:14) Penei ka riro taau ka apii ei taui i toou manako no te tuatau ki mua.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 17 Ei akapapuanga e kua tupu rai te au totou Pipiria, akara i te pene 2 e te pene 9 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tataanga i te kapi 8]

E akatupuanga ainei te angaanga a te Au Kite o Iehova no te totou a te Pipiria?