Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Apii Mei te Tuatua a te Atua

Eaa ra te au Kerititiano ka Papetitoia Ai?

Eaa ra te au Kerititiano ka Papetitoia Ai?

Te ui nei teia atikara i te au uianga penei i ui ana koe, e te akaari maira i te ngai ka rauka ia koe i te tatau i te au pauanga i roto i taau Pipiria. Ka rekareka te Au Kite o Iehova i te uriuri i teia au pauanga kia koe.

1. Eaa ra te aiteanga o te papetitoanga Kerititiano?

Te papetitoanga e pati anga no tetai pirianga meitaki ki te Atua. No reira, ka papetitoia tetai Kerititiano me kua apii aia no runga i te Atua e kua riro mai ei pipi na Iesu, kare ra i tona pepe anga. (Angaanga 8:12; 1 Petero 3:21) Ka riro tatou ei pipi na Iesu me apii e me rave tatou i tana i akaue mai.​—E tatau ia Mataio 28:19, 20.

I te tuatau o ta Iesu au apotetoro, maata te au tangata kare i tavarevare i te apii no runga i te Atua e Iesu. Ei akaraanga, te apiianga tetai tangata e kua riro te mate o Iesu ei mataara ki te ora, kua riro mai aia ei pipi. I teia tuatau, maata te au tangata ngakau tae tei iki kia riro ei au pipi na Iesu.​—E tatau ia Angaanga 8:26-31, 35-38.

2. Eaa ra a Iesu i papetitoia ai?

Vaitata anga a Iesu ki te 30 mataiti i taruku ei a Ioane Papetito iaia ki roto i te vai Ioridana. Te akaari maira to Iesu papetitoanga i tana ikianga ki rave i to te Atua anoano. (Ebera 10:7) Kapiti mai, te oronga anga i tona oraanga ei atinga no te ara a te tangata. Mua ake ka aere mai ei aia ki te enua nei, kua inangaro e kua akarongo ua ana a Iesu ki tona Metua, ko Iehova.​—E tatau ia Mareko 1:9-11; Ioane 8:29; 17:5.

  3. Eaa ra tetai Kerititiano ka papetitoia ai?

E tuke to tatou turanga mei to Iesu​—kua anauia mai tatou ei aronga ara. Noatu rai, kua riro te mate atinga o Iesu ei mataara no tatou kia rauka mai tetai pirianga meitaki ki te Atua. (Roma 5:10, 12; 12:1, 2) Ka riro katoa tatou ei mema no tona pamiri. (2 Korinetia 6:18) Akapeea e rauka ai ia tatou teia turanga ngateitei? I roto i taau uaorai pure, ka akatapu tetai i tona oraanga kia Iehova, ka tia e ka rave aia i to Iehova anoano no te katoaanga o tona oraanga. Muri ake me rave i teia akatapuanga, akatutu i te reira i mua i te tangata na te papetitoanga.​—E tatau ia Mataio 16:24; 1 Petero 4:2.

4. Akapeea koe me akapapa no te papetitoanga?

E apii ana te Au Kite o Iehova i te Pipiria ki tetai ua atu tei inangaro i te akavaitata atu ki te Atua. Ka akaketaketa te apii anga i te Pipiria e te tae anga ki te au uipaanga Kerititiano i toou aroa no te Atua e toou akarongo kiaia. Ka tauturu katoa teia ia koe kia akatupu i te au tu e te au peu meitaki. Na te akatupu anga i te aroa, te akarongo, e tetai atu au tu te ka akamareka i te Atua e tauturu ei ia koe kia akatupu i taau tia kia tavini ia Iehova e mutu kore ua atu.​—E tatau ia Ioane 17:3; Ebera 10:24, 25.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te pene 18 o teia puka, Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, tei neneiia e te Au Kite o Iehova.