Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Taui te Pipiria i te Oraanga

Taui te Pipiria i te Oraanga

Eaa tetai tangata porikami tei patoi ana i te Au Kite o Iehova i iki ei kia riro aia ei Kite? Eaa tei akakeu i tetai orometua Akonoanga Penetekote kia taui i tona irinakianga? Eaa tei tauturu i tetai vaine taitaia tikai tona utuutuangaia, kia kore e akaviivii iaia uaorai, e kia akapiri vaitata atu ki te Atua? Eaa tetai tangata reka i te akatangi imene heavy-metal i riro ei ei orometua? Tatau i teia au papaanga kia kite i te paunga.

“Riro Mai Au ei Tane Meitaki.”​—RIGOBERT HOUETO

 • MATAITI ANAU: 1941

 • ENUA ANAU: PENINI

 • ORAANGA: TANGATA PORIKAMI, PATOI TE AU KITE O IEHOVA

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

No Cotonou mai au, te oire maata o Penini. Utuutuia au ei Katorika kare ra oki e aere putuputu ana ki te pure. Maata te au tane Katorika i toku ngai e noo ra, e maata ta ratou vaine akaipoipo no te mea kua tikaia te oraanga porikami e te ture i taua taime ra. I na, e a aku vaine i akaipoipo.

Te tupu anga te meameaau i te mataiti 1970, manako au ka riro te reira ei puapinga no toku enua. Turuturu pakari au i te meameaau e kua piri ki roto i te poritiki. Kare te aronga meameaau i reka ana i te Au Kite o Iehova no te mea kare ratou e piri ana ki te poritiki. Ko au tetai i takinokino ana i te Au Kite. Te akaateaia anga te Au Kite mitinari mei te enua i te mataiti 1976, papu tikai iaku e kare rava ratou e oki akaou mai.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

Akamutu te meameaau i te mataiti 1990. Toku poitirere, kare i roa kua oki akaou mai te Au Kite mitinari. Akamata au i reira i te manako e penei te turu nei te Atua i teia aronga. Taua taime rai, taui au i te ngai e angaanga ra au. E Kite tetai oa angaanga ou oku, e kare aia e tavarevare ana i te akakite mai tona irinakianga. Akaari mai aia i tetai au irava Pipiria e akataka maira ia Iehova ei Atua aroa e te tuatua tika. (Deuteronomi 32:4; 1 Ioane 4:8) Reka tikai au i taua au tu ra. Inangaro au kia kite maata atu no runga ia Iehova, i na kua ariki au i tetai apii Pipiria.

Kare i roa akamata au i te aere ki te au uipaanga a te Au Kite o Iehova. Umere tikai au i te tu aroa tikai taku i kite—kare e tuke te tu o te tangata e to ratou turanga. Te maata atu i taku piri ki te Au Kite, taka meitaki roa atu e ko ratou te au pipi mou a Iesu.—Ioane 13:35.

Manako au e, me ka inangaro au i te tavini ia Iehova, ka anoanoia au kia akaruke i te Akonoanga Katorika. Kare tera i te mea ngoie i te rave, no te mea e mataku toku i te tuatua a te tangata. Kua roa i muri mai e ma te tauturu  a Iehova, kua rauka iaku te maroiroi kia akaruke i te akonoanga.

E tauianga ke akaou mai tetai ka anoanoia au kia rave. Kua kite au mei taku apii Pipiria e kare te Atua e ariki i te oraanga porikami. (Genese 2:18-24; Mataio 19:4-6) Roto i tona mata, ko toku akaipoipoanga mua ua tei tikaia. I na kua retita au i teia akaipoipoanga, kua akaruke i taku au vaine ke mai, e kua akapapu e kia akonoia to ratou anoano pae materia. Muri mai, tokorua ia ratou tei riro mai ei nga Kite no Iehova.

KUA PUAPINGA AU:

Noatu kua noo rai taku vaine ei Katorika, akangateitei rai aia i taku ikianga kia tavini ia Iehova. Irinaki maua roa ai e kua riro mai au ei tane meitaki.

I manako ana au e ka meitaki atu toku iti tangata na roto i te poritiki, kareka ra kua puapinga kore ua te reira. Te kite nei au i teianei e, ko te Patireia ua rai o te Atua te ravenga no te au manamanata o te tangata. (Mataio 6:9, 10) Akameitaki au ia Iehova no tei akaari mai kiaku e akapeea te noo i tetai oraanga mataora tikai.

“Kare i te Mea Ngoie i te Rave i te au Tauianga i Anoanoia.”​—ALEX LEMOS SILVA

 • MATAITI ANAU: 1977

 • ENUA ANAU: PARATIRI

 • ORAANGA: OROMETUA PENETEKOTE

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Utuutuia mai au i vao mai te oire maata i te Enua ko São Paulo. Kite meitakiia teia tuanga o te oire no te maata i te angaanga kino i reira.

Kino pakari te ta ua e te akaturi. Tetai, kua piri au ki roto i te okooko apinga akakona. Muri roa mai kua kite au i reira e ka taopenga mai au ki roto i te areauri me kore ka mate; i na kua akamutu rai au. I reira kua piri au ki te Akonoanga Penetekote, e kua riro mai ei orometua.

Manako tikai au e ka rauka iaku i te tauturu i te tangata na roto i te akonoanga. E porokaramu akonoanga taku e rave ana na roto i te ratio e kua kite meitaki uaia au i taua ngai ra. Inara, kua roa rai toku irinaki anga e kare te akonoanga e kea atu ana i te turanga o tona au mema​—e kare katoa o ratou manako akangateitei i te Atua. Manako au e ko te akakoroanga ua o te akonoanga e kimi moni. I na, kua iki au i te akaruke i te akonoanga,

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

I te apii anga i te Pipiria ki te Au Kite o Iehova, kite meitaki au e e tuke rai ratou mei tetai au akonoanga. Kiaku uaorai, e rua apinga taku i reka. Mea mua, kare te Au Kite o Iehova e tuatua ua ana no runga i te aroa i te Atua e te tangata tupu; e akaari ana ratou i te reira. Te rua, kare ratou e piri ana ki roto i te poritiki e te tamaki. (Isaia 2:4) Na taua nga tika i akapapu mai kiaku e kua kitea e au te akonoanga tika—te mataara oiti ki te ora mutu kore.​—Mataio 7:13, 14.

Kua kite mai au e me ka inangaro au kia mareka mai te Atua, ka anoanoia au kia rave i tetai au tauianga maata. Ka anoano katoaia au kia akapou maata i tetai taime ki toku pamiri. Anoano katoaia kia akamaata atu i toku tu akaaka.  Kare i te mea ngoie i te rave i te au tauianga tei anoanoia, inara ma te tauturu a Iehova ka rauka ua. Umere tikai taku vaine i teia tauianga. Koia tei akamata mua i te apii Pipiria, teianei ra tupu meitaki atu aia i roto i tana apii. Kare i roa inangaro maua kia riro mai ei nga Kite no Iehova. Tai rai o maua ra i papetito ei.

KUA PUAPINGA AU:

Rekareka tikai maua ko taku vaine i te tauturu i ta maua tamariki tokotoru kia akatupu i tetai pirianga oa kia Iehova. E pamiri mataora to matou. Akameitaki au ia Iehova no tei taki mai iaku ki te tuatua mou o tana Tuatua, te Pipiria. Ka taui tika tikai te reira i te oraanga o te tangata! Ko au te akapapuanga.

“Kua Ma Toku Akava Ngakau, Mataora Toku Oraanga Katoa.”​—VICTORIA TONG

 • MATAITI ANAU: 1957

 • ENUA ANAU: AUTIRERIA

 • ORAANGA: TAITAIA TE TAMARIKIANGA

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Maata mai au i Newcastle, i New South Wales. Tokoitu tamariki, ko au te mataiapo, anauia mai e te metua tane kona kava, e te metua vaine viivii. E papa ana toku mama iaku e te tuatua akakino mai. E akakite putuputu mai ana aia e e tamaine kino au, e ka tamamaeia au roto i te ai ka o ate. Mataku tikai au i tera au tuatua tamataku.

No te kino tei akatupuia e toku mama ki runga iaku, maata te taime kare au e tae ana ki te apii. E 11 oku mataiti, kua akaateaia mai au mei ko i toku nga metua e kua tukuia ki roto i tetai ngai o te kavamani, e i muri mai ki roto i te aua paretenia. Te tae anga toku mataiti ki te 14, kua oro au mei ko i te aua paretenia. Kare au e inangaro i te oki ki te kainga, i na e noo ana au i runga i te au mataara o Kings Cross, tetai tapere i Sydney.

Iaku e noo ra i runga i te au mataara, kua o atu au ki te angaanga kai apinga akakona, te kava, te peu ainga viivii, e te akaturi. Okotai tupuanga tei tamataku tikai iaku. I noo ana au ki roto i te are tarau o tetai ona karapu. Tetai aiai, aere mai tetai nga tangata i te aravei iaia. Tono aia iaku ki roto i te pia moe, inara te rongo atura au i ta ratou tuatua. Te akanoonoo ra te ona karapu te oko iaku ki teia nga tangata. Ka uuna raua iaku ki runga i tetai pai tari kako te ka apai iaku ki Tiapani kia angaanga i roto i te are kava. Mataku tikai au, i na kua rere mai au mei runga i te porotito, e kua oro i te pati tauturu.

Aravei au i tetai tangata turoto i Sydney, kua akamarama atu au i toku turanga, te irinaki anga e ka oake mai aia i tetai moni. Inara, kua pati mai aia iaku ki ko i te ngai e noo ra aia kia pai au e kia kaikai. Tei tupu mai, kare rava au i akaruke ana i taua kainga ra. E tai mataiti i muri, kua akaipoipo maua.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

Te akamata anga au i te apii Pipiria e te Au Kite o Iehova, kite au te au tu manako tuke tuke. Riri tikai au toku kite anga e ko Satani te akatupu nei i te kino; e apii uaia ana au e na te Atua e akatupu nei i to tatou manamanata. Pumaana tikai au te kite anga e kare aia e akautunga ana i te tangata i roto i te ai o ate, e apiianga mataku tikai naku.

 Umere tikai au e peea i rauka ai te Au Kite te akatumu ta ratou au ikianga ki runga i te au kaveinga Pipiria. E taangaanga ana ratou i to ratou akarongo. Kare au e ariki ua ana i tetai manako, noatu eaa taku ka tuatua e ka rave, akangateitei mai rai te Au Kite iaku ma te aroa.

Te mea ngata roa atu kiaku koia oki ko te manako puapinga kore ua iaku uaorai. Akaviivii au iaku uaorai, e kua roa rai teia au tu te vai anga i muri ake te papetitoangaia au ei Kite no Iehova. Kua kite au e e inangaro toku ia Iehova, inara kua irinaki tikai au e kare rava aia e inangaro mai i tetai vaine mei iaku rai.

Mei tetai 15 mataiti i muri mai toku papetitoanga i taui takiri ei toku manako. I ko i tetai akoanga i te Are Uipaanga Patireia o te Au Kite o Iehova, kua taiku mai te vaa tuatua ia Iakobo 1:23, 24 Kua akaaite taua au irava ra i te Atua ki te io te ka akara tatou ia tatou uaorai mei te tu e akara maira a Iehova ia tatou. Kua akamata au i te akamanako e me e tuke rai taku e kite ra i roto iaku mei ta Iehova e kite ra. Te akamataanga, kua kopae au i teia manako ou. Te manako ra rai au e e maata roa kia tapapa atu ia Iehova kia aroa mai iaku.

I etai ra i muri mai, tatau au i tetai irava tei taui i toku oraanga. Te irava i roto ia Isaia 1:18, tei taiku ia Iehova e karanga e: “E tenana, . . . e akatikatika ana tatou i te tuatua: aite ua rai ta kotou au ara ki te mea kutekute ra, e teatea ïa mei te kiona ra.” Mei te mea rai e te tuatua maira a Iehova kiaku e: “E Vicky, aere mai, ka akatikatika ana taua i teia au mea. Kua kite au ia koe, e kua kite au i taau au ara, kua kite au i toou ngakau​—inangaro rai au ia koe.”

Kare au i moe ana i tera po. Ekoko rai au e ka inangaro a Iehova iaku, i na kua akamata au i te akamanako no runga i te atinga oko a Iesu. I reira rai, nakiro mai iaku e e akakoromakianga roa tikai to Iehova iaku, te akaari mai anga e e maata te au mataara e inangaro maira aia iaku. E oti akera, te karanga nei au kiaia e: “Kare e rava ana toou aroa te itae mai iaku. Kare e rava ana te atinga a taau Tamaiti ei oko iaku.” Mei te mea rai e te akaoki akaou atura au i te oko kia Iehova. Kareka i teianei, na roto i te akamanako oonu anga i teia apinga aroa o te oko, akamata au i te kite i to Iehova aroa noku.

KUA PUAPINGA AU:

Kua ma toku akava ngakau, mataora toku oraanga katoa. E meitaki atu toku akaipoipoanga, e te mataora nei au e ka rauka iaku te taangaanga i taku i kite ei tauturu i etai ke. Te kite nei au te akapiri vaitata atu kia Iehova.

“Teia te Pauanga ki Taku Pure.”​—SERGEY BOTANKIN

 • MATAITI ANAU: 1974

 • ENUA ANAU: RUTIA

 • ORAANGA: TANGATA AKATANGI IMENE HEAVY-METAL

TOKU ORAANGA I MUA ANA:

Anauia au i Votkinsk, te ngai anau o te tangata atu imene rongonui ko Pyotr Ilich Tchaikovsky. E pamiri putaua toku. Maata te au tu meitaki o toku papa, inara e tangata kai kava aia, no reira kare te ngutuare e mataora ana.

Kare au i te tangata meitaki i te apii, e te au mataiti i aereia, manako au e kare oku puapinga. I na, muteki ua au kare e inangaro i te tuatua ki te tangata e kare e irinaki i tetai ke.  Ngata tikai i te aere ki te apii. Ei akaraanga, me oronga au i tetai ripoti, ngata iaku i te akamarama i te au manako maata e oti akera i tetai taime ke atu, rauka ua iaku i te akamarama. Toku karatuatianga mei te pupu varu, te karanga ra toku kati ripoti e: “Kite kore i te tuatua, kare e rauka i te akamarama i tona au manako.” Taitaia tikai au i tera tuatua, e oti maata roa atu toku manako e kare oku puapinga. I reira akamata au i te akamanako e eaa tikai te akakoroanga o toku oraanga.

Te au mataiti e mapu ua ra au, akamata au i te kai kava. Te taime mua, reka au te inuinu. Inara me maata taku inu, kinokino toku akava ngakau. Akaraanga kare e puapinga i toku oraanga. I na taitaia roa atu au, tetai au taime ka pou me eia ra te noo ua anga i roto i te are. Akamata au i reira te manako kia tamate iaku.

Tae anga toku mataiti ki te 20, rauka mai tetai ravenga ou, no te taime poto ua ra. Kite mai au i reira i te akatangi imene heavy-metal. Riro te akatangi imene ei akamatutu iaku e kua kimi atu i tetai aronga ke e reka ana i te akarongo. Akatupu au toku rouru kia roroa, koputa i toku nga taringa, akamanea mei te aronga akatangi imene rai taku e reka ana. Akamata marie ua mai toku tu mako kore e te riririri, te karo putuputu ki toku pamiri.

Manako au e ka mataora au i te akarongo i te akatangi imene heavy-metal, inara kare te reira e tupu ana. Tuke takiri toku tu! Te kite anga au i tetai au mea kino no runga i te aronga akatangi imene rongonui e reka ana au, kare au i mataora ana.

Manako akaou au i te tamate iaku uaorai—teia taime, papu tikai iaku. Te apinga ua rai tei tapu iaku koia oki, eaa ta teia ka akatupu ki toku mama. Inangaro maata tona iaku, e e maata ua atu tana tauturu iaku. Ngata tikai teia turanga. Kare au e inangaro kia ora au, kare ra e rauka iaku i te akaope i toku oraanga.

Ei tavarenga iaku, akamata au i te tatau i te au puka tua Rutia. Okotai tua, no tetai tiamupeni e angaanga ra i roto i tetai ekaretia. Pakari viviki ua toku inangaro te angaanga na te Atua e no te tangata. Kua pure au ki te Atua ma te oonuanga o toku ngakau, kare rava au i rave ana i teia i mua ana. Pati au ki te Atua kia akaari mai e akapeea au me noo i tetai oraanga puapinga. Iaku e pure ra, kite tikai au i te pumaana. Te mea umere roa atu, ko tei tupu mai. E rua ua ora i muri mai, topapa mai tetai Kite o Iehova i toku ngutupa e kua oronga mai i tetai apii Pipiria naku. Irinaki au e ko te pauanga teia ki taku pure. Teia te ra mua i akamata ai tetai oraanga ou noku e te mataora.

KUA TAUI TE PIPIRIA I TOKU ORAANGA:

Noatu e mea ngata tikai, kua tiritiri au i taku au apinga pouroa no te akatangi imene heavy-metal. Inara, kua mou rai tera akatangi imene i roto i toku manako no tetai tuatau roa. Te au taime ravarai ka akarongo au i tera tu akatangi imene, maara vave ua iaku toku oraanga i mua ana. Kare au e inangaro ana kia o mai tera au manako mataora kore ki te au mea memeitaki e tupu nei i roto i toku manako e toku ngakau. No reira e kopae ana au i te au ngai e akarongo ana au i taua tu akatangi imene ra. Me akamata ana au i te manako atu i toku oraanga i mua ana, e pure pakari ana au. Riro tera ei tauturu iaku kia rauka “te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata.”​—Philipi 4:7.

Iaku e apii ra i te Pipiria, kite mai au e e apainga ta te au Kerititiano kia akakite i to ratou akarongo ki etai ke. (Mataio 28:19, 20) Irinaki tikai au e kare e rauka iaku i te rave i te reira. Taua taime ra, riro te au mea taku e apii ra ei mataora maata e te au kiaku. Kua kite au e ka anoanoia etai ke atu kia kite i teia tuatua mou. Noatu toku mataku, akamata au i te tuatua atu ki etai ke no runga i taku e apii ra. Poitirere tikai au e kua riro te tuatua anga ki etai ke no runga i te Pipiria ei akamaata roa atu i toku uaorai irinakianga. Kua akamatutu katoa te reira i toku irinakianga ou i roto i toku ngakau.

KUA PUAPINGA AU:

Teianei mataora toku akaipoipoanga e kua rauka iaku te tauturu i tetai au tangata kia kite i te Pipiria, kapiti mai toku teina e toku mama. Riro te tavini anga i te Atua e te tauturu anga i etai ke kia kite no runga iaia, ei oronga mai i te aiteanga tikai o toku oraanga.