Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Akono Anga i Toou Tokorua ma te Akangateitei

Akono Anga i Toou Tokorua ma te Akangateitei

Karanga a Will * e: “Me kare a Rachel e mataora ana ka aue aia kare e akamutu vave. Me pukapuka maua, riririri ua aia kare e ki mai. Kare au i kite e ka akapeea au. Ngari ake au te tuku i te au.”

Karanga a Rachel e: “Aere mai a Will ki te kainga te aue ra au. Akamarama atu au i te tumu i aue au, kare aia e inangaro i te akarongo. Akakite mai aia e kare e puapinga roa ana, e akangaropoina atu au. Aue roa atu au.”

E AKAPERA ana rai koe mei ia Will raua ko Rachel? Te inangaro ra raua i te tuatua, kare ra oki e rauka ana. Eaa te tumu?

E tuke rai te mataara e tuatua ana te tane e te vaine, e e au anoano takake rai to raua. Penei te inangaro ra te vaine i te akakite putuputu mai tona manako ngakau. Tetai tua ra, maata te tane e inangaro ana kia au ua, i te kimi viviki anga i tetai ravenga me kore i te kopae anga i tetai au manamanata ngata. Akapeea i reira koe i te akono anga i teia au manamanata e te tuatua atu anga ki taau tane me kore taau vaine? Na te akono anga i toou tokorua ma te akangateitei.

Te tangata akangateitei ka akaperepere aia i etai ke e ka tauta kia marama i to ratou manako ngakau. Penei mei te tamarikianga mai, kua apiiia koe i te akangateitei i te aronga tei runga atu ia koe e tei kite atu ia koe. Kareka ra i roto i te akaipoipo, ko te mea ngata koia oki, te akaari i te akangateitei no tetai tei aiteite ua to korua turanga​—koia oki toou tokorua. “Kua kite au e ka akarongo ua a Phil ma te akakoromaki, e ka marama ua aia i tetai tangata ke ka tuatua mai kiaia,” i na Linda ai, e varu mataiti te roa i tona akaipoipo. “Inangaro rai au kia akapera mai aia kiaku.” Kare e kore e, e akarongo ua ana koe ma te akakoromaki e te akangateitei, me tuatua ki te au taeake pera katoa te aronga ke ua. Mei te reira ainei koe ki toou tokorua?

Ka akatupu te tu akangateite kore i te manamanata i roto i te ngutuare e te pekapeka. Akakite tetai tutara kite pakari e: “Ngari ake te varaoa maro tei kaingaia ma te au e te muteki, i te umu kai tei kaingaia ma te karo.” (Maseli 17:1, Contemporary English Version) Akakite te Pipiria ki te tane kia akono i tana vaine ma te akangateitei.  (1 Petero 3:7) E “te vaine” katoa kia “kauraro aia i tana tane.”​—Ephesia 5:33.

Ka akapeea ra koe i te tuatua anga ma te akangateitei? Akamanako ana i tetai ako tau mei roto i te Pipiria.

Me e Apinga ta Toou Tokorua ka Tuatua Mai

Te Akaaoanga:

Maata te tangata, inangaro ratou na ratou ua te tuatua kare ra e inangaro i te akarongo. E akapera ana rai koe? Akamarama maira te Pipiria e “ko tei tuatua vave mai e kare i akakiteia atu,” e neneva rai aia. (Maseli 18:13) No reira i mua ake ka tuatua ai koe, e akarongo. No teaa ra? “Reka atu au me kare taku tane e akakore atu i toku manamanata i tera taime rai,” i karanga ai a Kara, e 26 mataiti te roa i tona akaipoipo. “Kare e inangaroia kia akatika mai aia ki taku me kore kia kimi e eaa i tupu ei te manamanata. Inangaro ua au iaia kia akarongo mai kiaku e kia ariki mai i toku manako.”

I tetai tua, e emiemi ana tetai au tane e te au vaine i te tuatua mai, e kare ratou e mareka ana me maro mai to ratou tokorua kia akakite mai i to ratou manako ngakau. Ko Lorrie, koi akaipoipo ua akera, kitea mai iaia e, kare tana tane e akakite vave mai tona manako ngakau. “Ka akakoromaki ua au i te tiaki,” i karanga ai aia, “kia tuatua roa mai aia.”

Te Ravenga:

Me ka inangaro korua e toou tokorua kia tuatua no runga i tetai apinga te ka akatupu i te karo, vao atu i te reira i te taime te rekareka ra korua. Peea me kare toou tokorua e inangaro i te tuatua mai? Akamanako rai e “ko te manako o te tangata, aite te reira ki te vai roto i te ruavai oonu, na te tangata kite ra, e toto mai te reira ki vao.” (Maseli 20:5, Today’s English Version) Me uti viviki mai koe i te pakete mei roto i te ruavai, e maata te vai ka maringi ki vao. Mei te reira rai, me maro koe i toou tokorua, penei ka riri aia kare i reira e rauka ia koe i te toto mai i tona manako. Mari ra, e uiui maru ua atu e te akangateitei, e oti kia maru me kare toou tokorua e akakite vave mai i tona manako ngakau.

Me tuatua mai ra toou tokorua, “kia rapurapu ua te tangata ravarai i te akarongo, kia tavarevare i te tuatua, kia tavarevare oki i te riri.” (Iakobo 1:19) Te tangata akarongo meitaki kare aia e akarongo ua ki tona taringa, ka akarongo katoa aia ma tona ngakau. Me tuatua mai toou tokorua, tauta kia marama koe i tona manako ngakau. Ka kite ua toou tokorua i toou akangateitei​—me kore tu akangateitei kore—​na te tu e akarongo atura koe.

Kua apii mai a Iesu ia tatou akapeea me akarongo. Ei akaraanga, te patianga tetai tangata maki i tana tauturu, kare a Iesu i akono vave ana i te manamanata. Mea mua, kua akarongo aia ki te patianga a taua tangata ra. E oti kua tuku aia i tana i rongo kia akakeu i tona ngakau. I te openga, kua akaora aia i taua tangata ra. (Mareko 1:40-42) Me tuatua mai toou tokorua, aru i taua akaraanga ra. Akamaara e, kare kore te inangaro ra aia kia marama mai koe i tona turanga, kare i tetai ravenga viviki ua. No reira akarongo meitaki. Kia akapera rai toou manako ngakau iaia. I reira ua rai koe ka ariu atu ei ki te au anoano o toou tokorua. Me akapera, te akaari ra koe e te akangateitei ra koe i toou tokorua.

TAMATA I TEIA: Me tuatua akaou mai toou tokorua kia koe, tauta eiaa e pau vave ua atu. Tiaki kia oti toou tokorua i te tuatua, e kua marama tikai koe i tana tuatua. Muri mai, e ui atu ki toou tokorua e, “Toou manako e te akarongo tika atura au kia koe?”

Me e Apinga Taau ka Tuatua

Te Akaaoanga:

“Roto i te au porokaramu tivi, e akariroia ana te tuatua akakino i to tetai tokorua ei mea tau, ei taakamaanga e ei avirianga,” i na Linda ai, tei taikuia i mua ake. Utuutuia tetai aronga i roto i te au ngutuare tei riro te tuatua akangateitei kore ei mea matau. Muri mai me akaipoipo ratou, ngata ia ratou te kopae i teia tu i roto i to ratou uaorai pamiri. Ko Ivy, e noo ana i Kanata, akakite aia e: “Tupu mai au i roto i tetai ngai e mea matauia te aviri, te avaava, e te akakino.”

 Te Ravenga:

Me tuatua koe ki etai ke no runga i toou tokorua, “ei tuatua meitaki ra e tupu ei te meitaki tika ra, e meitaki ei te aronga e akarongo ra.” (Ephesia 4:29) Oronga i tetai akaraanga meitaki no runga i toou tokorua me tuatua koe iaia.

Noatu ko korua anake ua, eiaa e tuatua aviri e te akakino. I te tuatau o Iseraela i taito, riri a Mikala i tana tane, i te Ariki ko Davida. Kua tuatua aviri atu kiaia e kua karanga e aite rai aia “mei tetai o te aronga tarevakaua.” Riro tana tuatua ei taakama ia Davida, e kua akamareka kore katoa i te Atua. (2 Samuela 6:20-23) Te apiianga? Me tuatua koe ki toou tokorua, matakite i taau ka tuatua. (Kolosa 4:6; tuatua i raro) Ko Phil, e varu mataiti tona akaipoipoanga, karanga aia e te karokaro nei rai raua ko tana vaine. Kite aia i nana ai e, tetai taime e riro ana tana tuatua ei akakino roa atu i to raua turanga. “Kua kite au i teianei e noatu kua tika au kare ra te reira e akameitaki atu i to maua pirianga. Maata roa atu te tu merengo e te puapinga kia akamatutu i to maua pirianga.”

Kua akamaroiroi tetai vaine takaua i mua ana i tana nga unounga kia rauka “te akaangaroianga no korua i te ngutuare o ta korua puke tane.” (Ruta 1:9) Me akangateitei te tane e te vaine i tetai e tetai, te akariro ra raua i to raua ngutuare ei ngai “akaangaroianga.”

TAMATA I TEIA: Akanoo kapiti e toou tokorua i tetai taime kia uriuri i te au tamanakoanga i raro ake i teia tumu tuatua rikiriki. Ui ki toou tokorua e: “Me tuatua au no runga ia koe i te ngai tangata, toou manako e te akangateiteiia ra koe me te akakinoia ra? Eaa taku au akatikatikaanga ka rave kia meitaki atu?” Akarongo meitaki tikai ki toou tokorua e akakite maira i tona manako ngakau. Tauta i te taangaanga te au tamanakoanga e akarongo ra koe.

Ariki i te Au Tu Tuke o Toou Tokorua

Te Akaaoanga:

Tetai aronga ou i te akaipoipo anga, tarevake ratou i te manako e ko te aiteanga o te “kopapa okotai” i roto i te Pipiria koia oki, kia okotai o nga tokorua manako me kore tu. (Mataio 19:5) Inara, kite vave mai ratou e e manako ua taua aerenga manako ra. Me akaipoipo ratou, e riro ana teia au tu tuke ei akatupu i te karo. Karanga a Linda e: “E tai tuke maata i rotopu ia maua koia oki, kare a Phil e apiapi roa ana mei iaku rai. Tetai taime me manamanata au kare aia e manata ana, e riri ana au no te mea i te akaraanga kare roa aia e kea mai ana.”

Te Ravenga:

Ariki i te tu o tetai e tetai, akangateitei i te tuke i rotopu ia koe e toou tokorua. Ei akatutu: Tuke rai te angaanga a toou mata e toou taringa; e oti akera te taokotai ra raua, kia aere meitaki ua koe ki tetai tua i te mataara. Ko Adrienne, vaitata i te toru ngauru mataiti tona akaipoipoanga, karanga aia e: “Me kare to maua nga manako e patoi ana i te Tuatua a te Atua, e ariki ana maua i te manako tuke o tetai e tetai. I na, e nga tangata akaipoipo maua, kare ra maua e aiteite ana.”

Me tuke te manako o toou tokorua me kore tona tu ki toou, eiaa e akono ua i toou uaorai anoano. Akamanako rai i te manako ngakau o toou tokorua. (Philipi 2:4) Akakite te tane a Adrienne, ko Kyle e: “Kare au e marama ana me kore e ariki ua ana i te manako o taku vaine no runga i tetai au mea. Inara e akamaara ana au kiaku uaorai e e maata atu toku inangaro iaia i toku uaorai manako. Me mataora aia, mataora rai au.”

TAMATA I TEIA: Tata i te au mataara i meitaki roa atu ei te manako o toou tokorua i toou me kore, te tu e akono ana aia i tetai au apinga. (Philipi 2:3)

Ko te akangateitei tetai taviri ki te oraanga akaipoipo mataora e te mou. “Akatupu te akangateitei i te turanga mareka e te ponuiaau i roto i te akaipoipo,” i karanga ai a Linda. “Papu e ka puapingaia me akatupu i te reira.”

^ para. 3 Kua tauiia te au ingoa.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Akapeea ra te au tu tuke o toku tokorua te akameitaki roa atu anga i to maua pamiri?

  • Eaa i meitaki ei kia akatika ki te inangaro o toou tokorua me kare te reira e patoi ana i te au kaveinga Pipiria?