Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Koai Tikai te Tutara nei i Teianei Ao?

Koai Tikai te Tutara nei i Teianei Ao?

 Koai Tikai te Tutara nei i Teianei Ao?

PENEI kare rava koe i aravei ana i tetai pu o te au angaanga kino. Te aiteanga ainei i reira e kare ratou i te au tangata tika tikai? E kikite tikai teia au tangata kino i te uuna i to ratou tu tikai e ta ratou e rave maira mei roto i te areauri. E oti akera, te akamaara ua maira te au nuti maata no runga i te au manamanata o te apinga akakona, te au pitiniti akaturi, te okooko tangata, e te vai atura, i te akakeuanga viivii e te au openga kino o te au angaanga a taua au tangata ra. Na te akairo ta ratou i akaruke mai ki runga i te taiate tangata, i kite ei tatou e e au tangata tika tikai te au pu o te angaanga kino.

Akaari maira te Tuatua a te Atua, te Pipiria e, e peretana tika tikai a Satani, mei tetai pu angaanga kino rai e te mana maata, akapapu meitaki aia e kia tupu tona anoano na roto i te au “akairo, e te au ravenga pikikaa.” E tika katoa e e ‘akatutu angela katoa ana a Satani iaia uaorai no te mārama,’ e karanga ra te Pipiria. (2 Tesalonia 2:9, 10; 2 Korinetia 11:14) Ka rauka katoa i te akapapu na roto i te au akairo tana i akaruke mai e e tika tikai te Tiaporo. E oti akera, e ngata tikai i te maataanga o te tangata kia irinaki i roto i tetai mea ora vaerua kino. Mua ake ka kimi matatio maata atu ei tatou i ta te Pipiria e akakite ra no runga i te Tiaporo, ka akara tatou i tetai au arairaianga matauia, e te au irinakianga pikikaa, e arai nei te manganui kia kore e ariki e e peretana tika tikai te Tiaporo.

“Eaa ra tetai Atua aroa takinga meitaki ka anga mai ei te Tiaporo?” I te mea te karanga ra te Pipiria e e meitaki te Atua e te apa kore, kare roa e tano kia manako e ka anga mai aia i tetai mea ora kino, akakoro kino, e te rave kino. Te tika, kare roa te Pipiria e karanga ana e na te Atua i anga mai i tetai peretana mei tera te tu. Mari ra te karanga ra no runga i te Atua e: “Ko te Mato aia ko tei tika rava tana angaanga ra; ko tei tau katoa tona au aerenga; e Atua tuatua-mou, e te kino kore ra, e tuatua-tika tana, e te tiratiratu.”​—Deuteronomi 32:4; Salamo 5:4.

Te mea tau kia akamanako koia oki, me ka rauka rai tetai peretana apa kore ta te Atua i anga mai kia rave i tetai mea kare i te mea tika. Kare te Atua i anga mai ia ratou mei te matini rai, kua oronga ra aia i te tikaanga rangatira no ratou kia iki​—te tu kite i te rave i ta ratou uaorai ikianga. No reira ka rauka i tetai mea ora apa kore e te kite kia iki me ka rave i te mea meitaki me i te mea kino. Tika rai, e ko te au angaanga ua tei raveia e tetai au mea ora kite ma te tu rangatira, me e tangata me e vaerua, te ka puapingaia i te pae akono tau.

Te tau ua ra e kare te Atua i oronga i te tika no te tangata kia iki e oti, paruru ia ratou kia kore e rave i te kino me ka iki ratou kia akapera. Kua taiku a Iesu i te tu taangaanga tau kore a te Tiaporo i te tikaanga rangatira kia iki, i te tuatua anga e: “Kare aia i mou i te tuatua-mou.” (Ioane 8:44) Akaari meitaki mai tera tuatua e ko te peretana tei riro mai ko te Tiaporo, e vaerua apa kore aia i te akamataanga, tei “mou i te tuatua-mou” i mua ana. * Akariro te Atua ko Iehova i tana au mea ora i anga mai ei aronga rangatira no tona aroa e te irinaki ia ratou.—Akara i te pia “ Ka Ngere Ainei Tetai Mea Ora Apa Kore i te Tu Apa Kore?” i te kapi 6.

 “E tavini te Tiaporo no te Atua” Ki tetai aronga, mei te mea ra e, ko te aerenga manako teia o te Pipiria i roto i te puka o Iobu. Karanga tetai tataanga e, te tou ra te tuatua “mei te oriori anga i te enua nei,” ki te tuanga angaanga a te aronga tutaka o Peresia i taito, ka tutaka ratou e ka ripoti mai i te au mea e raveia ra no to ratou ariki. (Iobu 1:7) Inara, mei te mea e e tavini tikai te Tiaporo no te Atua, eaa ra aia i anoanoia ai kia akamarama ki te Atua e mei te ‘oriori mai aia i te enua’? Kare takiri te Pipiria e akatutu mai ana iaia ei tokorua turuturu i te Atua, mari ra te kapiki ra te papaanga i roto ia Iobu i te Tiaporo e ko Satani, te aiteanga “Tei Patoi,” te akaari mai anga e koia tikai te Enemi maata o te Atua. (Iobu 1:6) Noea mai i reira teia manako e te angaanga ra te Tiaporo na te Atua?

Mei te anere mataiti T.N. roa mai te au puka pikikaa, mei te “Book of Jubilees” e te “Common Rule” a te pupu akonoanga Qumran, i akatutu mai ei i te Tiaporo e akaokooko ra ki te Atua e oti akera te kauraro ra ki Tona anoano. Roto i tana puka Mephistopheles, akamarama mai te tangata tuatua enua ko J. B. Russell e, e manako ana a Martin Luther te Tangata Akatuke i te Akonoanga Porotetani e e takainga vaevae te Tiaporo no te Atua, “mei te tipi mingi rai e te ko, tana e taangaanga ana i te tanu kai.” Ko te aerenga manako i na Russell ei, e “mea reka na te ko i te takore i te ngangaere,” inara kua vai rai te reira ki roto i te rima mana o te Atua, i te  akatupu i tona anoano. Te apiianga a Luther—tei arikiia e John Calvin, tangata Varani kite no runga i te Atua—e akakino tikai te reira i te irinakianga o te manganui no runga i te tu tika. Eaa ra tetai Atua aroa takinga meitaki i akatika ai i te kino, e i inangaro katoa ai kia tupu te reira? (Iakobo 1:13) Riro teia apiianga, kapiti mai te au kino rikarika o te 20 anere mataiti, ei arai i te tangata e manganui kia kore e irinaki i roto i te Atua e te Tiaporo.

“Ko te Tiaporo, e irinakianga tamanako uaia mai no te kino” Kia karanga e e irinakianga tamanako uaia mai te Tiaporo no te kino, ka akangata roa atu te reira i te marama anga i tetai au tuanga o te Pipiria. Ei akatauanga, mei tei akatakaia mai i roto ia Iobu 2:3-6, koai ra ta te Atua e pukapuka atura? Te tuatua ra ainei aia ki tetai irianakianga tamanako uaia mai no te kino i roto ia Iobu, me te tuatua ua ra aia kiaia rai? Tetai, ka akapaapaa ainei te Atua i te au tu meitaki o Iobu i tetai atianga, e i tera mai atianga, ka akatika ai kia timataia a Iobu e tetai irinakianga tamanako uaia mai no te kino? Te akaapa i te Atua no taua au tu manako ra, aite rai ki te akariro anga iaia ei Peretana tau kore, e kare i tetai tei ‘kore rava e tuatua-tika kore i roto iaia.’ (Salamo 92:15) Kare rava te Atua i ‘akatika ua atu i tona rima’ kia takino ia Iobu. Te taka meitaki ua ra e, kare te Tiaporo i te irinakianga tamanako uaia mai no te kino me kore no to te Atua au tu kino mari ra, e peretana vaerua aia, tei akariro iaia ei Enemi no te Atua.

Koai Tikai te Tutara nei i Teianei Ao?

Teia tuatau, manganui tei manako e kua piro te irinakianga i roto i te Tiaporo. Inara, kare e akamaramaanga tau no runga i te tikaanga tikai o ta te Tiaporo tuanga i roto i te kino. Mari ra, kua riro te tautaanga kia takore takiri i te manako no runga i te Tiaporo, ei akanauru i te tangata kia patoi i te Atua e tetai ua atu au turanga tau.

“Ko te ravenga kino rava atu a te tiaporo,” i tata ai a Charles-Pierre Baudelaire, te tangata atu pee o te 19 anere mataiti, “koia oki kia akanauru ia tatou kia irinaki e kare aia i te peretana tika tikai.” Na te uuna anga i tona tu tikai, kua akatupu mai te Tiaporo i te ekoko no runga i te vaianga o te Atua. Me kare te Tiaporo i te tika tikai, kare ainei tera e akaapa e na te Atua e akatupu nei i te au kino ravarai? Kare ainei e ko tera tikai ta te Tiaporo e inangaro ra i te tangata kia irinaki?

Mei te au pu rai o te au angaanga kino, e uuna ana te Tiaporo i tona tu tikai kia rauka iaia te akatupu i tona akakoroanga. Eaa taua akakoroanga ra? Te pau ra te Pipiria e: “Koia te aronga i akapoiriia to ratou ngakau akarongo kore e te atua o teianei ao ra, kia kore te mārama o te evangelia kakā o te Mesia, ko te tutu o te Atua ra, kia kakā mai i roto ia ratou.”—2 Korinetia 4:4.

Okotai uianga puapinga e vai nei. Eaa ra ta te Atua ka rave ki teia pu o te au angaanga kino e te mamae? Ka akamanako tatou i teia i roto i te atikara ka aru mai.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 6 Kia marama i te tumu i kore ei te Atua i takore vave atu i te meameaau a te Tiaporo, akara i te pene 11 o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tataanga i te kapi 5]

E tavini ainei te Tiaporo no te Atua me te patoi ra aia i te Atua?

[Pia/​Tutu i te kapi 6]

 Ka Ngere Ainei Tetai Mea Ora Apa Kore i te Tu Apa Kore?

Kua kotingaia te tu apa kore tei orongaia mai e te Atua ki tana au mea ora kite. Noatu i anga apa koreia mai, kua anoanoia a Adamu kia akangateitei i te au kotinga pae kopapa tei tukuia ki runga iaia e Tei Anga mai. Ei akaraanga, kare e meitaki kia kai aia i te one, te kirikiri, me kore i te rakau ma te kore e kino e tupu kiaia. Naringa aia i kopae te ture o te gravity e kua rere mai mei runga i tetai mato teitei, ka mate aia me kore ka kino.

Kare katoa rai e mea ora apa kore​—tangata me kore angera—​e tika kia aere ki vao ake i te au kotinga o tei tau, ta te Atua i akanoo ma te kore e akatuera ua iaia ki te kino. No reira, me taangaanga tau kore tetai mea ora kite i tona tikaanga rangatira kia iki, ka topa ngoie ua aia ki roto i te kino e te ara.​—Genese 1:29; Mataio 4:4.