Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akapeea Koe e Kite ei ko Teea te Akamorianga Mou?

Akapeea Koe e Kite ei ko Teea te Akamorianga Mou?

 Apii mei te Tuatua a te Atua

Akapeea Koe e Kite ei ko Teea te Akamorianga Mou?

Te ui nei teia atikara i te au uianga penei kua ui ana koe, e te akaari maira i te ngai ka rauka ia koe te tatau i te pauanga i roto i taau Pipiria. Ka rekareka rava te Au Kite o Iehova i te uriuri i teia au pauanga kia koe.

1. Okotai ua ainei rai akonoanga mou?

Okotai rai akonoanga ta Iesu i apii ki tana au pipi, ko te akonoanga tika. Aite rai te reira ki te mataara e tae atu ei ki te ora. No taua mataara ra, karanga a Iesu e: “E tokoia ua ake tei kite atu i te reira.” (Mataio 7:14) Ko te akamorianga ua tei akatumuia ki runga i tana Tuatua mou, ta te Atua ka ariki. Rotai te aronga akamori mou katoatoa i roto i te akarongo okotai.​—E tatau ia Ioane 4:23, 24; 14:6; Ephesia 4:4, 5.

2. Eaa te au akonoanga tukeke i karanga ai e e Kerititiano ratou?

Kua taviivii te au peroveta pikikaa i te Akonoanga Kerititiano e kua akariro i te reira ei akapuapinga ia ratou uaorai. Mei ta Iesu i totou, kua akatutu mai ia ratou ei “mamoe” nana, kareka ra mei te au ruko taae mate pongi rai ratou. (Mataio 7:13-15, 21, 23) Tupu mai te Akonoanga Kerititiano pikikaa i muri ake tikai te mate anga te au apotetoro a Iesu.​—E tatau ia Angaanga 20:29, 30

3. Eaa tetai au akairo e akataka maira i te akamorianga mou?

Akangateitei te aronga akamori mou i te Pipiria ei Tuatua na te Atua. Tauta pakari ratou i te akarotai i to ratou oraanga ki ta te reira au kaveinga. Tuke rai te akonoanga tika mei te akonoanga tei akatumuia ki runga i te manako tangata. (Mataio 15:7-9) Kare te aronga akamori mou e tutu ana i tetai apinga e oti, rave i tetai mea ke.​—E tatau ia Ioane 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17

Akangateitei te akonoanga tika i te ingoa o te Atua, ko Iehova. Akakite atea ua a Iesu i te ingoa o te Atua. Tauturu aia i te tangata kia kite i te Atua e te apii ia ratou kia pure no te ingoa o te Atua kia akatapuia. (Mataio 6:9) I te ngai e noo ra koe, eaa te akonoanga e akamaroiroi ra kia taangaangaia te ingoa o te Atua?​—E tatau ia Ioane 17:26; Roma 10:13, 14

 4. Akapeea koe e kite ei ko teea te aronga akamori mou?

E tutu aere ana te au Kerititiano mou no runga i te Patireia o te Atua. Tono mai te Atua ia Iesu kia tutu aere no runga i te Patireia. Ko te Patireia ua rai o te Atua te manakonakoanga no te tangata. Kare a Iesu i akamutu ana i te tuatua no runga i te reira e mate ua atu aia. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Akakite aia ki tana au pipi kia tutu aere no runga i te Patireia o te Atua. Me aravei mai tetai tangata ia koe i te tuatua no runga i te Patireia o te Atua, eaa ra tana akonoanga?​—E tatau ia Mataio 10:7; 24:14.

Kare te au pipi a Iesu i to teianei ao kino. Kare ratou e piri ana ki roto i te au angaanga poritiki me kore i te au manamanata o te tangata. (Ioane 17:16) Kare katoa ratou e aru ana te au angaanga kino e te tu o teianei ao.​—E tatau ia Iakobo 1:27; 4:4.

5. Eaa te akairo maata no te Akonoanga Kerititiano mou?

E aroa takake rava to te au Kerititiano mou no tetai e tetai. Apii ratou mei te Tuatua a te Atua, te akangateitei i te au mema o te au iti tangata katoatoa. Noatu e turuturu pakari ua ana te akonoanga pikikaa i te au tamaki a te pa enua, patoi pakari te aronga akamori mou i te reira. (Mika 4:1-4) E akapou ua ana te au mema o te akonoanga tika i to ratou taime e ta ratou apinga ma te karapii kore ei tauturu e te akamaroiroi i etai ke.​—E tatau ia Ioane 13:34, 35; 1 Ioane 4:20, 21

Teea pupu tei akatumu i ta ratou apiianga pouroa ki runga i te Tuatua a te Atua, akangateitei te ingoa o te Atua, e te akakite e ko te Patireia ua rai o te Atua te manakonakoanga no te tangata? Teea pupu te taangaanga ra i te aroa e kare e turu ana i te tamaki? Te tou ra te au tika ki te Au Kite o Iehova.​—1 Ioane 3:10-12.

No tetai akakiteanga maata atu, akara i te pene 15 o teia puka, Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira?, tei neneiia e te Au Kite o Iehova.

[Tutu i te kapi 16]

“Te karanga nei ratou e kua kite i te Atua; kareka i ta ratou angaanga te uuna nei ratou iaia.”​—Tito 1:16.