Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Akaari Puia mai te Ariki Muna o Teianei Ao

Akaari Puia mai te Ariki Muna o Teianei Ao

 Akaari Puia mai te Ariki Muna o Teianei Ao

‘KA EKE te ariki o teianei ao,’ i akakite ei a Iesu ki te tangata, i tetai atianga. Muri mai, kua karanga katoa atu aia e “kare ra ana i roto iaku” e kua ‘akaapaia te ariki o teianei ao.’ (Ioane 12:31; 14:30; 16:11) Te tuatua ra a Iesu no runga iaai?

Te akamanako anga i ta Iesu e tuatua ra no runga i “te ariki o teianei ao,” te taka ua ra e kare aia e tuatua ra no runga i tona Metua, te Atua ko Iehova. Koai i reira “te ariki o teianei ao”? Ka akapeea ra aia i te ‘eke anga’ koia oki te uriia anga ki vao, e ka akapeea aia me “akaapaia” koia oki akavaia?

Akaari mai “te Ariki o Teianei Ao” Iaia Uaorai

Mei tetai pu angaanga kino rai e akapaapaa ua ana i tona mana, i akapera rai te Tiaporo i te timata anga ia Iesu, te Tamaiti a te Atua. Muri ake i te akaari anga kia Iesu “i te au basileia katoa” o teianei ao, kua karanga atu aia e: “E oronga atu au i te au, e te inuinu i teianei pa enua, kia koe na; kua tukuia mai oki kiaku, e naku e oronga atu na taku tangata e inangaro. E teianei kia tika ia koe i te akamori mai iaku, noou anake ïa.”​—Luka 4:5-7.

Naringa te Tiaporo e e irinakianga tamanako uaia mai no te kino, mei ta tetai aronga i tuatua, akapeea i reira me akamarama i taua timataanga ra? Na tetai manako kino ainei e timata ra ia Iesu, me na te manamanata i roto iaia uaorai i muri ake i tona papetitoanga? Me koia ia, eaa i reira i karangaia ai e “kare rava oki e ara o roto iaia”? (1 Ioane 3:5) Kare roa aia i akakore ana e e mana to te Tiaporo ki rungao i te tangata, kua akapapu mai ra a Iesu i te reira i te kapiki anga iaia e e ‘ariki no teianei ao,’ e “e ta tangata,” e te “pikikaa.”​—Ioane 14:30; 8:44.

Mei tetai 60 mataiti i muri ake i to Karaiti aravei anga i te Tiaporo, kua akamaara atu te apotetoro ko Ioane ki te au Kerititiano i te akakeuanga ririnui a te Tiaporo i te na ko anga e, “te vai ua nei rai to te ao ravarai i raro ake i taua vaerua kino ra.” Karanga katoa a Ioane e, ko taua vaerua ra ‘te pikikaa nei i to te ao katoatoa.’ (1 Ioane 5:19; Apokalupo 12:9) Te taka ua ra e te tuatua ra te Pipiria no runga i tetai vaerua, ei ‘ariki no teianei ao.’ Mei teaa ra te maata o tana akakeuanga ki runga i te tangata?

Oronga te Ariki o Teianei Ao i te Mana ki te Au Oa

Te tataanga no runga i te tamaki a te au Kerititiano no te akarongo, akataka meitaki mai te apotetoro ko Paulo i to ratou enemi maata. Akakite tika mai aia e “kare oki te tangata anake ta tatou e kukumi nei, ko te au ariki katoa ra, e te aronga mana, e te au tutara o teianei ao poiri, e te au vaerua kikino i te reva nei.” (Ephesia 6:12) No reira, tei vao roa ake teia tamaki i te ao o te tangata, i te mea i raveia te reira ‘kare ki te tangata anake ua,’ mari ra ki te “au vaerua kikino i te reva nei.”

Kia tau ki te urianga ou roa atu o te Pipiria, kare te tuatua “au vaerua kikino i te reva nei,” e tuatua ra i tetai irinakianga tamanako ua no te kino, mari ra i te au peretana vaerua kino. Tetai au urianga koia oki ko “te au urupu vaerua kino o te rangi” (Revised Standard Version), “te nuku vaerua kino o te rangi” (The Jerusalem Bible), e “te au nuku ririnui kino o te rangi” (The New English Bible). No reira, kua taangaanga mai ana te Tiaporo i tona mana na roto i te au angera meameaau mei iaia rai, kua akaruke i “to ratou nooanga tikai” i te rangi.​—Iuda 6.

Te akakite ra te totou Pipiria i te puka a Daniela e akapeea teia “au tutara o teianei ao” te akatere mai anga i te ao mei ito mai. No tona manamanata maata i te au oa ngati Iuda  tei oki ki Ierusalema i te mataiti 537 M.T.N. mei te tuikaa i Babulonia, kua pure te peroveta ko Daniela no ratou e toru epetoma. I na kua akakite atu tetai angera tei tonoia e te Atua kia akapumaana i te peroveta, e eaa aia i roa ai. Akakite aia e: “Ko te ariki ra o te basileia o Peresia tei patoi mai iaku e ka rua akenei ngauru ma tai i te rā.”​—Daniela 10:2, 13.

Koai ra teia ‘ariki o Peresia’? Te papu ua ra e kare te angera e tuatua ana ia Kuro te Ariki o Peresia, tei mareka ua i te turu ia Daniela e tona iti tangata. Tetai, akapeea ra tetai ariki tangata ua nei i te patoi anga atu i tetai mea ora vaerua no te toru epetoma, i na okotai rai angera i tamate ei e 185,000 toa ririnui? (Isaia 37:36) Teia ‘ariki o Peresia’ ka tau rai e ko tetai rima rave o te Tiaporo koia oki e temoni, tei orongaia te mana kia akatere i te Patireia o Peresia. Muri mai i roto i taua tataanga ra, akakite te angera o te Atua e ka tamaki akaou atu aia i “te ariki no Peresia,” e tetai ariki temoni ke mai ko ‘te ariki o Eleni.’​—Daniela 10:20.

Eaa ta tatou ka taopenga mai mei teia? E tika tikai te “au tutara o teianei ao,” e au ariki temoni, e akatere kapiti nei i teia ao i raro ake i te mana o to ratou pu ko Satani te Tiaporo. Eaa ra to ratou akakoroanga e tae mai ki teianei?

Akaari mai te Ariki o Teianei Ao e Koai Tikai Aia

Roto ia Apokalupo, te puka openga o te Pipiria, akakite te apotetoro ko Ioane e akapeea a Iesu, koia oki a Mikaela te angera maata, i te akavi anga i te Tiaporo e tana temoni, e te akakite mai i te openga kino tei tupu mai i te uriia mai anga ratou mei te rangi. Ka tatau tatou e: “E mate ra oki to te enua . . . tei raro atu na oki te diabolo ia kotou na, e riri maata oki tona, no te mea kua kite aia e e manga tuatau poto ua tona e toe nei.”​—Apokalupo 12:9, 12.

Akapeea ra te Tiaporo i te akaari anga i tona riri maata? Mei te manganui rai o te aronga kino, to ratou aerenga manako ‘kia tutara me kore kia mate,’ kua akakoro rai te Tiaporo e tana au temoni kia takore i te enua e te tangata. No te mea e poto ua tona tuatau, te taangaanga nei te Tiaporo i tetai tuanga maata o te taiate tangata e akatere ra aia​—te pitiniti mamaata​—ei akaririnui i te anoano kia oko maata i te apinga, tei riro ei akaiti takiri mai i te au apinga natura, e te taviivii anga i te enua i te ao katoa, takino atura i te oraanga o te tangata.​—Apokalupo 11:18; 18:11-17.

Mei te akamata mai anga te tuatua enua o te tangata, te akaata katoaia mai anga te noinoi mana o te Tiaporo i roto i te poritiki e te akonoanga. Te akatutu maira te puka o Apokalupo i te au mana poritiki ei puaka taae tei orongaia te “mana maata” e te Tiaporo. Akataka katoa mai te reira i te pirianga akama kore o te poritiki ki te akonoanga i te kapiki anga i te reira ei akaturi pae vaerua tau kore tikai. (Apokalupo 13:2; 17:1, 2) Akamanako ua ana i te takinokino, te akatuikaa, te tamaki, te au manamanata iti tangata i te au anere mataiti tei akapou i te mirioni ua atu oraanga. Ka rauka tika ainei tetai tangata kia karanga e e mea natura ua te au tupuanga rikarika e te vinivini, tei taviivii i te tuatua enua o te tangata? Me na te au nuku vaerua kino i akatupu i te reira?

Akakite papu mai te Pipiria e te akaari mai e, koai tikai tei akanauru mai ana i te au arataki tangata e te au mana tutara o teianei ao. Noatu me kua kite ratou e me kare, te akaata ua maira te taiate tangata i te tu o to ratou tutara e tona aerenga manako ‘kia tutara me kore kia mate.’ Eaa ra te roa i te mamae ua anga te tangata i raro i te tutaraanga a te Tiaporo?

To te Tiaporo Utianga Ao Openga

Na te angaanga a Karaiti i te enua nei i te anere mataiti mua i akaari mai e, kare e roa atu ka tamateia te Tiaporo e tana au temoni. Te akakite anga te au pipi a Iesu e akapeea ratou i te tuaru anga i te au temoni ki vao, karanga  atu aia kia ratou e: “Kua kite au ia Satani i te topa anga, mei te uira no runga i te rangi.” (Luka 10:18) Tona tuatua anga, te rekareka ra a Iesu e a te tuatau ki mua, ka akavi aia i te tutara o teianei ao me oki aia ki te rangi i roto i te turanga o Mikaela te angera maata. (Apokalupo 12:7-9) Akaari maira tetai apii matatio anga i te au totou Pipiria e kua tupu teia i te rangi, me kore i muri ua ake i te mataiti 1914. *

Mei taua mataiti maira, kua kite te Tiaporo e e poto ua te taime e vai nei i mua ake ka akapouia ai aia. Noatu te ‘vai nei rai to te ao ravarai i raro i tona mana,’ mirioni ua atu i teia tuatau tei kore i akavareia e tana au tautaanga kia akaaere ia ratou. Kua akatuera te Pipiria i to ratou mata kia kite i tona tu tikai e tana au ravenga. (2 Korinetia 2:11) Rauka to ratou manakonakoanga mei te au tuatua a Paulo ki te au oa Kerititiano e: “Na te Atua au e akaparuparu ia Satani ki raro ake i to kotou vaevae.” *​—Roma 16:20.

Kare e roa atu ka uti te ao openga o te Tiaporo! Raro ake i ta Karaiti tutaraanga aroa ua, ka akariro te aronga tuatua tika i te takainga vaevae akatutu ua o te Atua, ei parataito. Ka kore takiriia e tuatau ua atu te ta ua, te makitakita, e te noinoi. “Kare oki te muatangana ra e maaraia,” i karanga ai te Pipiria. (Isaia 65:17) Kare e aiteia te mataora o te aronga pouroa te ka matara mai mei raro i te mana akatere o te tutara muna o teianei ao!

[Au Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 20 No tetai akakiteanga maata atu no runga i teia mataiti, akara i te apenetiki o te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? neneiia e te Au Kite o Iehova, kapi 215 ki te 218.

^ para. 21 Te akaata maira te au tuatua a Paulo i te totou mua a te Pipiria i roto ia Genese 3:15, te akakite maira i te akapouanga o te Tiaporo. Te akatakaanga i taua tupuanga, taangaanga a Paulo i tetai kupu Ereni te aiteanga “akapururu, ruru, vavai na te akapueu rikiriki anga.”​—Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

[Tataanga i te kapi 9]

Raro i ta Karaiti tutara aroa ua, ka akariro te aronga tuatua tika i te enua ei parataito