Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Me Mapu Akaou te Ruaine

Me Mapu Akaou te Ruaine

 E Akavaitata Atu ki te Atua

Me Mapu Akaou te Ruaine

KOAI ia tatou e ariki ana i te turanga pakari—te pakiri karukaru, kare e kite meitaki ana, kare e akarongo, e te ru ra te nga vaevae? Penei ka manako koe e, ‘Eaa ra te Atua ka anga ei ia tatou kia mataora i te turanga maroiroi ei mapu e oti kua tuku ia tatou kia taitaia i ta te oraanga ruaine ka akatupu i te openga?’ Te nuti meitaki ra kare ko teia ta te Atua i akakoro no tatou. Mari ra, kua akakoro aia ma te aroa i te akakore anga i to tatou turanga ruaine! Akara i te au tuatua tei tuatuaia ki te pateriareka ko Iobu, i roto ia Iobu 33:24, 25.

Akamanako ana i te turanga o Iobu, e tangata tiratiratu tei inangaroia e Iehova. Kare a Iobu i kite e, kua uiui ana a Satani i to Iobu tu tiratiratu, na te karanga anga e te tavini ra aia i te Atua ma te manako noinoi. Kua akatika a Iehova ia Satani i te timata ia Iobu no tona irinaki ia Iobu, e kua kite Aia i tona uaorai mana i te akatanotano i te kino. No reira kua “ta atura [a Satani] ia Iobu ki te ee mamae, mei tona tapuae e tae ua atu ki tona take upoko.” (Iobu 2:7) Kua ki te kopapa o Iobu i te iro, kua miromiro, kua kerekere tona pakiri, e kua pururu atu. (Iobu 7:5; 30:17, 30) Ka rauka ainei ia koe te akamanako atu i tona mamae? Inara, kua vai tiratiratu rai a Iobu, na te tuatua anga e: “Kare rai au e pa i te tuatua-tika naku ra”!​—Iobu 27:5.

Inara, kua rave a Iobu i tetai tarevake kino. Iaia e manako ra e ka mate aia, kua maata atu tona manako i te ‘akatika iaia uaorai kare te Atua.’ (Iobu 32:2) Kua ako atu te vaa tuatua o te Atua ko Eliu ia Iobu. Inara, kua oronga katoa atu a Eliu i tetai karere papu tikai mei ko mai i te Atua kia Iobu e: “E akaora iaia [Iobu] auraka kia tae ki te vaarua [tanu mate o te tangata]: kua kiteia e au te tapokiangaara. E maata oki te poria o tona ra kopapa i to te tamariki ra: e oki aia ki te au rā o tona ou anga ra.” (Iobu 33:24, 25) Kua oronga mai taua au tuatua i tetai manakonako anga kia Iobu. Kare aia i mamae ua ana e mate ua atu. Me ka tataraara a Iobu, ka mareka a Iehova i te ariki i tetai tapokiangaara nona e kia akaora mai iaia mei tona au tumatetenga. *

Kua ariki akaaka a Iobu i te akatikatikaanga, e kua tataraara. (Iobu 42:6) Kua ariki a Iehova i te oko no Iobu, te akatikaanga i te reira kia tapoki i tona tarevake e kia akatuera i te mataara no te Atua kia akaora e kia tutaki atu iaia. “Akameitaki roa akerā Iehova i to Iobu openga i to tona muatangana.” (Iobu 42:12-17) Akamanako i to Iobu rekareka, ma tetai atu au akameitakianga, te ngaro anga tona maki kino e kua “maata oki te poria o tona ra kopapa i to te tamariki”!

E iti ua te puapinga o te oko ta te Atua i ariki no Iobu, no te mea kua vai apa ua aia e kua mate i muri mai. Ka rauka ia tatou tetai oko meitaki atu. Kua oronga aroa mai a Iehova i tana Tamaiti, ko Iesu, ei oko no tatou. (Mataio 20:28; Ioane 3:16) Ko te katoatoa tei akarongo ki roto i te oko, ka noo ratou e tuatau ua atu ki runga i te enua parataito. I roto i taua ao ou e aere maira, ka akakore te Atua i te turanga ruaine o te au tangata akarongo. Eaa ka kore ei e apii atu akapeea koe e ora ai kia kite atu i te tuatau e kite akaou ei te ruaine i te ‘maata o te poria o to ratou ra kopapa i to te tamariki’?

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 3 Te aiteanga o te tuatua “oko” i roto i te reo Ebera tei taangaangaia i konei ko te “tapokiangaara.” I roto i te turanga o Iobu, penei ko te oko, e akaatingaanga manu ta te Atua i ariki no te tapokianga i te tarevake a Iobu.​—Iobu 1:5.