TE PUNANGA TIAKI Aperira 2011

APII MEI TE TUATUA A TE ATUA

Koai a Iesu Karaiti?

Eaa a Iesu i mate ei? Eaa ta Iesu e rave ra i teianei? Tatau i te pauanga mei roto i te Pipiria.

AU TAVIRI KIA MATAORA TE PAMIRI

Apii i te Au Kaveinga Tau ki Taau Tamariki

Kua kite taau tamariki i te tika no runga i te ainga? Apii i to te Atua au kaveinga e oti apii i te reira ki taau tamariki.

APII I TAAU TAMARIKI

Kua Inangaroia Aia e te Atua e e Tona Au Oa

Tatau no runga ia Iepheta e tana tamaine i roto i te pene 11 o te puka Te Au Akava. Akapeea koe me aru i tona akaraanga?