Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Kite Aia “i te Ngakau o te Au Tamariki a te Tangata”

Kite Aia “i te Ngakau o te Au Tamariki a te Tangata”

 E Akavaitata Atu ki te Atua

Kite Aia “i te Ngakau o te Au Tamariki a te Tangata”

2 PARALEIPOMENO 6:29, 30

KOAI ia tatou kare i taitaia ana i te au akaaoanga e te au manamanata o te oraanga? Tetai au taime, te akara anga kare rava e tangata e marama meitaki i te au tu ngata ta tatou e aro atura me kore i te manako ngakau taitaia ta tatou e kite ra. Tera ra te vaira tetai, tei marama pu tikai i to tatou au manako​—ko te Atua ko Iehova. Ka rauka ia tatou te pumaana no te au tuatua a Solomona i roto ia 2 Paraleipomeno 6:29, 30.

Te oronga ra a Solomona i tetai pure i ko i te akamanaanga o te iero i Ierusalema, i te mataiti 1026 M.T.N. Roto i tana pure, penei e tai ngauru miniti te roa, kua akapaapaa a Solomona ia Iehova ei Atua tiratiratu, Tei Akatupu i te au taputou, e tei Akarongo i te pure.​—1 Ariki 8:23-53; 2 Paraleipomeno 6:14-42.

Kua pati akatenga a Solomona ki te Atua kia akarongo i te patianga ngakau tae a tona aronga akamori. (Irava 29) Noatu e kua taiku a Solomona i te au turanga ngata (irava 28), karanga aia e te kite ra te au tangata akamori tataki tai “i tona uaorai mate” e te manako ra i “tona uaorai kino.” Penei te roeroe ra tetai tangata i tetai apinga, kareka ra tetai ke atu penei e tuke roa tona manamanata.

Noatu eaa te tu, ka rauka te tauturu no te aronga e mataku ra i te Atua. Roto i tana pure, te manako ra a Solomona i te au tangata akamori tataki tai penei te ‘oora tika maira i ona puke rima,’ i roto i te pure ngakau tae kia Iehova. * Penei te maara ra ia Solomona tona metua tane ko Davida me taitaia pakari aia, kua tuatua e: “E tuku koe i taau apainga kia Iehova ra.”​—Salamo 55:4, 22.

Akapeea a Iehova i te ariu anga mai ki te au patianga ngakau tae no te tauturu? Pati akatenga a Solomona kia Iehova e: “Ei reira koe e akarongo mai ei i runga i te rangi i te ngai taau e noo ra, ka akakore ei i te ara, e akaaiteite mai koe i te tutaki ki te tangata katoa kia tau ki tona au aerenga.” (Irava 30) Kite a Solomona e te manako maira “tei akarongo i te pure” i tona aronga akamori kare ei pupu anake ua, mari ra ei aronga tataki tai katoa. (Salamo 65:2) Te oronga maira a Iehova i te tauturu e anoanoia ra, kapiti mai te akakore anga i te ara a te tangata ara tei oki mai ki te Atua ma tona ngakau katoa.​—2 Paraleipomeno 6:36-39.

Eaa i papu ei ia Solomona e ka ariu mai a Iehova ki te patianga akatenga a tetai tangata akamori tei tataraara? I te pure anga atu, kite mai a Solomona e: “Ko koe [Iehova] oki te kite i tona ngakau; ko koe anake rai oki te kite i te ngakau o te au tamariki a te tangata.” Te kite maira a Iehova i te mate me kore i te kino e tupu ra ki te tangata akamori akarongo mou tataki tai penei i roto i tona ngakau, e te manako maira Aia i tona taitaia.​—Salamo 37:4.

Ka rauka ia tatou te pumaana mei te pure a Solomona. Penei kare te au tangata e marama pu tikai i to tatou manako ngakau—to tatou “uaorai mate” e to tatou “uaorai kino.” (Maseli 14:10) Tera ra te kite maira a Iehova i to tatou ngakau, e te manako oonu maira ia tatou. Te akakite anga i te manako o to tatou ngakau kiaia na roto i te pure, ka rauka i te akamama mai i ta tatou apainga. “E uri i to kotou tumatetenga katoa ki runga iaia,” i karanga ai te Pipiria, “koia oki te tiaki mai ia kotou.”​—1 Petero 5:7.

[Tataanga Rikiriki i Raro]

^ para. 7 I te tuatau Pipiria, te ‘oora tika anga i ona puke rima,’ koia oki te akatuera anga i nga rima ki runga, e akairo te reira no te pure.​—2 Paraleipomeno 6:13.