Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Apii i Taau Tamariki

Te Tumu Kare a Iesu i Rapurapu

Te Tumu Kare a Iesu i Rapurapu

KUA kite a Iesu e e aka maki tona oa piri mou ko Lazaro. Kua apai mai tetai karere no ko mai ia Maria raua ko Mareta, te nga tuaine o Lazaro i tetai nuti kia Iesu. No Betania mai te karere, te ngai e noo ana a Lazaro e tona nga tuaine. Kua irinaki nga tuaine e ka rauka ia Iesu te rapakau i to raua tungane, noatu e e mamao te ngai e noo ra ratou i tetai tua i te Kauvai Ioridana. Kite ratou e, i rapakau ana aia i te tangata mei tetai ngai mamao mai, i mua atu ana.​—Mataio 8:​5-13; Ioane 11:1-3.

Te tae anga te karere kia Iesu, e te akakite anga kiaia i te nuti tumatetenga, kare a Iesu apinga i rave ana. Karanga te Pipiria e: “Noo iora aia i taua ngai ra e po rua.” (Ioane 11:6) Kua kite koe e eaa a Iesu i kore ei e rapurapu i te aere e tauturu ia Lazaro?​— * Ka uriuri tatou i teia.

Kite a Iesu e kua mate a Lazaro no tona maki. No reira, kua akakite aia ki tana au apotetoro e: “Ka oki akaou tatou ki Iudea.” Kua patoi ratou e: “I anoano akenei te ngati Iuda ia koe e peî ki te toka, e te oki akaou rai koe ki reira?” Kua akamarama atu a Iesu e: “Kua moe to tatou oa ko Lazaro; e te aere nei au e akaara iaia.”

“E te Atu, te moe ra aia, ka ora ïa” aia, i pau atu ei te au apotetoro. Teianei, kua akataka atu a Iesu e: “Kua mate takiri a Lazaro.” I reira, kua tuatua aia i tetai apinga kare e kore e kua poitirere ratou: “No kotou ra i rekarekaʼi au, i te mea kare au i reira . . . E teianei taki aere tatou kiaia ra.”

Kua tuatua mataku kore atu a Toma e: ‘Taki aere tatou, kia mate katoa atu e Iesu.’ Kite a Toma e ka tauta akaou te au enemi i te tamate ia Iesu, e penei ka tamate katoa i te au apotetoro. Kua aere pouroa atu ra oki ratou. Mei te rua ra i muri mai, kua tae atu ratou ki Betania, te oire o Lazaro. Mei te toru kiro mita te mamao mei Ierusalema.​—Ioane 11:7-18.

Kua kite koe e eaa a Iesu i rekareka ai no tei kore aia i tae vave mai?​— I na e, kua akaora ana a Iesu i etai tangata ke i mua atu ana, tera ra ko taua au tangata ra, koi mate ua akera ratou i tetai nga mea ora ua, i to Iesu akatu anga mai ia ratou mei te mate. (Luka 7:11-17, 22; 8:49-56) Te kopapa ra o Lazaro, no roto i te tanumanga no tetai au ra. Kare rava tetai ua atu e ekoko e kua mate tikai aia!

Te akarongo anga a Mareta, te tuaine o Lazaro e kua vaitata ua a Iesu ki Betania, kua oro atu aia i te aravei iaia. “E te Atu, naringa koe i ko nei, kare e mate toku tungane,” i karanga ai aia. “Ka tu akaou mai ïa to tungane,” i akapapu atu ei a Iesu kiaia. Oro atura a Mareta e koumuumu atu ki tona teina ia, Maria e: “Tera ake te Orometua, e te tuatua maira ia koe.”

Kua akaruke viviki a Maria, i te aere atu ki ko ia Iesu. Kua manako ra oki te urupu tangata e te aere ra aia ki ko i te tanumanga, no reira kua aru ratou iaia. I te kite anga a Iesu ia Maria e te au tangata e aue ra, kua “aue iorā” aia. Kare i roa kua tae pouroa ratou ki ko i te tanumanga, e ana tei momaniia ki te toka. Akaue atura a Iesu e: “Ka uri ke atu i te toka.” Inara kua patoi a Mareta e kua karanga e: “E te Atu, kua aunga i tenana, ko te po a oki teia.”

Kua akarongo te tangata ia Iesu e kua akaatea i te toka. I reira kua pure aia, i te akameitaki i te Atua i mua ake, no te mana tana i kite e ka oronga mai te Atua kiaia no te akaora anga ia Lazaro. Kua kapiki atura a Iesu “ma te reo maata, E Lazaro, ka aere mai ki vao!” E kua aere mai a Lazaro ki vao, “kua tākaiia.” Akaue atura a Iesu i reira e: “Ka tatara, e tuku atu iaia kia aere.”​—Ioane 11:19-44.

Kua marama ainei koe i teianei i te tumu i kore ei a Iesu e rapurapu?​— Kua kite aia e me tiaki aia, ka rauka iaia te oronga i tetai akakiteanga meitaki atu no runga i tona Metua, ko Iehova. E no te mea kua iki aia i te taime tau meitaki, e manganui ua atu tei irinaki i te Atua. (Ioane 11:45) Te kite ra koe e eaa ta tatou ka tamou mai mei te akaraanga o Iesu?—

Penei ka rauka katoa ia koe te iki i te taime meitaki i te oronga atu i tetai akakitekiteanga no runga i te au apinga umere ta te Atua i rave, e ka rave i te tuatau ki mua. Penei ka rauka ia koe te tuatua atu ki te aronga i roto i toou pupu me kore ki toou au puapii no te reira. Roto i te are apii, kua taangaanga katoa tetai au tamariki i te taime kia akakite i te au akameitakianga manea ta te Patireia o te Atua ka apai mai no te tangata. E tika, kare e rauka ia koe te akaora mai i tei mate, inara ka rauka ia koe te tauturu i etai ke kia kite i te Atua te ka rauka i te akaora, e te akaoki akaou mai i te aronga tei akaperepereia e tatou, mei te mate.

^ para. 4 Me te tatau kapiti ra koe e tetai tamaiti, te oronga maira te raini poto ua i tetai akamaaraanga kia tapu poto ua e kia akamaroiroi i te tamaiti kia akakite mai i tona uaorai manako tikai.