Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Autu Anga i te Mataiti Mua o te Akaipoipo

Autu Anga i te Mataiti Mua o te Akaipoipo

Karanga tetai tane e: “Poitirere tikai au i te kite i te aka tuke ia maua ko taku vaine! Ei akaraanga, e reka ana au i te tu vave i te popongi, kareka aia, e reka ana i te ara i te roa anga po. Kare roa au e marama ana i tona tu, e taui ua, e taui ua! E tetai atu​—me tunu kai au, e akaapa ua ana aia me tama tikai au i toku rima ki te taau orei kapu.”

Karanga tana vaine e: “Kare taku tane e inangaro ana i te tuatua maata. Tera ra, matau ua au i toku pamiri. E puka ana ratou i te taime kaikai tikai. E me tunu kai taku tane, e tamaro ana aia i te kapu e oti, orei i tona rima ki taua taau rai! Riri ua atu ana au! Eaa ra i ngata ei te marama i te au tane? Akapeea ra e rauka ai te tangata te akapuapinga i te akaipoipo?”

ME KOI akaipoipo ua akera koe, i aro atu ana ainei koe i teia au tu akaaoanga? E au tu apa e te peu ainei teia tei rauka viviki ua mai i toou tokorua, kare i kitea ana i to korua aere kapiti anga? Akapeea koe i te akaiti anga i te kino ta te “au manamanata o te au ra ravarai ka aro atu te aronga akaipoipo”?​—1 Korinetia 7:28, Today’s English Version.

Mea mua, eiaa e irinaki e no te mea kua akaipoipo korua, kua riro koe e toou tokorua i reira, ei nga tangata kite no runga i te oraanga akaipoipo. Penei kua rauka ia koe te au tareni puapinga no te pirianga tangata, te taime kare i akaipoipo ake, e penei kua meitaki atu te reira ia korua e aere kapiti ra. Inara, ka riro te akaipoipo ei timata i taua au tareni ra i roto i te au tu ou, e kare e kore e ka anoanoia kia rauka ia koe te au mea ou. Ka rave ainei koe i te au tarevake? Ae. Ka rauka ainei ia koe te au tareni taau ka anoano? Mea papu roa ia!

Te mataara meitaki i te akamaata atu i tetai ua atu tareni koia oki, tuatua atu ki tetai tangata kite i taua tumu manako ra, e oti taangaanga i tana ka akakite mai. Ko te Atua ko Iehova tei kite pu tikai i te akaipoipo. Ina e, Nana i anga ia tatou e i akatupu i te anoano kia akaipoipo. (Genese 2:22-24) Akara ana e akapeea tana Tuatua te Pipiria me tauturu ia koe kia autu i te au akaaoanga, e kia rauka te au tareni ka anoanoia i te akapuapinga i toou akaipoipo, kia roa atu i te mataiti mua.

TARENI 1. APII I TE URIURI TUATUA KAPITI

Eaa te au akaaoanga?

Ko Keiji, * tetai tane e noo ana i Tiapani, e ngaropoina ana iaia i tetai taime e, kare tana au ikianga e tano ki tona tokorua. “Ka ariki au i te au patianga ma te kore e ui atu i te manako o taku vaine,” i tuatua ai aia. “Muri mai, kite mai au e, kare rauka i taku vaine te akono i taua au akanooanga ra.” Ko Allen, tetai tane i Autireria kua karanga e: “Manako au e kare i te mea tau no te tane kia tuatua atu ki tana vaine no te au ikianga ka raveia.” Kua aro atu aia i te akaaoanga no tona tu oraanga. Aite atu te reira kia Dianne, e noo ana i Peritane. Karanga aia e: “Matau ua au i te ui ki toku pamiri i to ratou manako. No reira, i te akamataanga e tuatua atu ana au kia ratou, kare ki taku tane me ka raveia te au ikianga.”

Eaa te ravenga?

Akamaara e te akara ra te Atua ko Iehova i te nga tangata akaipoipo ei “kopapa okotai.” (Mataio 19:​3-6) Roto i tona mata, kare e pirianga tangata puapinga roa atu, i te pirianga i rotopu i tetai tane e tetai vaine! Ei akamatutu i taua pirianga ra, e puapinga te komunikeiti anga meitaki.

Ka rauka i te tane e te vaine tetai apiianga me makitoro marie i te mataara i komunikeiti ei te Atua ko Iehova kia Aberahama. Ei akaraanga, tatau i te uriurianga tei rekotiia i roto ia Genese 18:​17-33, ine. Ka akara ana, e toru au mataara i akangateitei ei te Atua ia Aberahama. (1) Kua akamarama a Iehova i tana e manako ra i te rave. (2) Kua akarongo aia kia Aberahama e akamarama maira i tona manako. (3) Kua akatano a Iehova i te ka rauka iaia i te rave, kia o mai a Aberahama. Akapeea koe i te aru anga i taua akanooanga tikai ra, me tuatua kapiti korua ko toou tokorua?

TAMATA I TEIA: Me uriuri i te au mea ka o mai toou tokorua akaipoipo, (1) akamarama e ka akapeea koe me akono i taua turanga ra, tera ra e oronga i toou manako ei au tamanakoanga ua, eiaa e ko te tika openga me kore eiaa ei manonoanga; (2) pati i toou tokorua kia akakite mai i tona manako, e e ariki i tona tikaanga kia akatuke i tona manako; e (3) ‘kia kitea meitakiia toou tu maru,’ e ariki i te au anoano o toou tokorua noatu e eaa te tu.​—Philipi 4:⁠5.

TARENI 2. APII KIA MATAKITE I TAAU KA TUATUA

Eaa te akaaoanga?

Akatumuia ki runga i te tu o toou pamiri me kore ki ta ratou peu, penei e mea matau naau i te akakite tika ua i toou manako, e ma te tu manako kore katoa. Ei akaraanga, kua karanga a Liam, e noo ana ki Europa e: “Te ngai i aere mai ei au, e akakite tika ua mai ana te tangata i to ratou manako. Mareka kore ua ana taku vaine me akakite tika atu au i toku manako. Kua apii au i te tuatua maru.”

Eaa te ravenga e meitaki ei?

Eiaa e manako e ka inangaro toou tokorua kia tuatua atu kiaia mei tei matauia e koe. (Philipi 2:3, 4) Ka tauturu katoa te ako ta te apotetoro ko Paulo i oronga ki tetai mitinari i te aronga akaipoipo ou. Kua tata aia e: “Kare oki te tavini o te Atu nei e tika kia māro; kia maru ra.” I te reo Ereni, te kupu tei uriia e “maru” e uri katoaia ana e e manako tau. (2 Timoteo 2:24) Te manako tau, ko te tu kite i te akono atu i tetai turanga ma te matakite, kia kore e akatupu atu i te riri.

TAMATA I TEIA: Me riri koe i toou tokorua, e akamanako ua koe e kare koe e tuatua ana kiaia, mari ra te tuatua ra koe ki tetai oa meitaki me kore ki toou pu angaanga. Ka taangaanga ainei koe i taua tu reo ra me kore i taua au tuatua ra? Akamanako i reira i te au tumu, ka tau ei kia maata atu taau tuatua akangateitei e te manako tau ki toou tokorua, i to te oa e toou pu angaanga.​—Kolosa 4:6

TARENI 3. APII I TE ARIKI I TOOU TURANGA OU

Eaa te akaaoanga?

I te akamataanga penei ka taangaanga te tane i tona turanga upoko na roto i te tu manako kore, me kore penei kare te vaine i matau i te akakite i tona manako na roto i te tu tau. Ei akaraanga, kua karanga a Antonio, tetai tane i Itaria e: “Kare roa toku papa e tuatua ana ki toku mama no te au ikianga a te pamiri. No reira i te akamataanga, e akaaere ana au i toku pamiri mei te ariki rai.” Kua karanga a Debbie, tetai vaine i Kanata e: “E maro ana au i taku tane kia akamako meitaki mai i tona tu. Tera ra no toku tu akateitei, marokiakia roa atu aia.”

Eaa te ravenga meitaki no te tane?

Kare tetai au tane e marama roa ana i te tuatua a te Pipiria no te kauraro anga a te vaine, e te tu akarongo o tetai tamaiti ki tona metua. (Kolosa 3:20; 1 Petero 3:1) Inara, te akakite ra te Pipiria no te tane, kia ‘piri atu ki tana vaine; e ka riro oki raua ei kopapa okotai’; kare ra te reira e tuatua akapera ana no runga i te metua e te tamaiti. (Mataio 19:5) Kua akataka a Iehova i te vaine ei tauturu tau me kore ei tokorua no tana tane. (Genese 2:18) Kare rava aia i karanga ana e e tauturu tau te tamaiti me kore e tokorua no te metua. Eaa toou manako​—me akariro tetai tane i tana vaine ei tamariki, te akangateitei ra ainei aia i te akanooanga no te akaipoipo?

Te tika, te raurau maira te Tuatua a te Atua ia koe kia akono i taau vaine mei ia Iesu rai i akono i te putuputuanga Kerititiano. Ka rauka ia koe te akamama mai no taau vaine kia akangateitei ia koe ei upoko nona me (1) kare koe e tapapa atu iaia kia kauraro meitaki ua mai kia koe i reira rai e (2) kia inangaro koe iaia mei ia koe i inangaro i toou uaorai kopapa, noatu me tupu te au manamanata.​—Ephesia 5:25-29.

Eaa te ravenga meitaki no te vaine?

Ariki e ko taau tane te upoko ikiia e te Atua noou, i teianei. (1 Korinetia 11:⁠3) Me akangateitei koe i taau tane, te akangateitei ra koe i te Atua. Me kopae koe i tona turanga upoko, te akaari ra koe e mei teaa tikai toou manako, kare e no taau tane ua mari katoa ra no te Atua e tana au umuumuanga.​—Kolosa 3:⁠18.

Me uriuri i te au akaaoanga ngata, apii i te akamou i te tuatua ki runga i te manamanata​—eiaa i te tu o taau tane. Ei akaraanga, kua inangaro te Ariki Vaine ko Esetera i tana tane ko te Ariki ko Ahasueru, kia akatikatika i tetai angaanga tika kore. Kare i akamou i te tuatua ki runga i te tu o tana tane uaorai, kua akakite ra i tona manako na roto i te tu tau. Kua ariki tana tane i tona manako e i te openga, kua rave i te mea tika. (Esetera 7:1-4; 8:​3-8) Kare e kore e ka inangaro maata roa taau tane ia koe me (1) akatika koe i tetai taime kia kite e akapeea i te akono i tona turanga ou, ei upoko no te pamiri e (2) me akangateitei koe iaia, noatu e ka tarevake aia.​—Ephesia 5:⁠33.

TAMATA I TEIA: Eiaa e tamou i te au tu taau e manako ra kia taui toou tokorua, e tata ra i tetai papaanga no te au tauianga taau ka anoano i te rave. Au tane: Me akamareka kore koe i taau vaine no te mataara taau e taangaanga ra me kore, kare e taangaanga ana i toou turanga upoko, ui atu kiaia e akapeea koe e meitaki atu ei, e oti tata i te reira manako. Au vaine: Me kare taau tane e manako ana e te akangateitei ra koe iaia, ui atu kiaia e akapeea koe e meitaki atu ei, e oti tata i te reira manako.

Kia Tau te Au Tapapaanga

Te apii anga kia vai mataora ua tetai pirianga akaipoipo e te ngaueue kore, te aite ra ki te apii anga i te akaoro patikara. Ka rauka ia koe i te tapapa atu e i tetai au taime ka inga koe, ia koe e kite maira i te akaoro patikara. No reira ka tapapa atu rai koe, e ka tupu tetai au tarevake rikiriki ua, ia koe e marama maira i te tu o te oraanga akaipoipo.

Tauta kia mataora ua. Akamanako marie i te au tu manako o toou tokorua, tera ra me tarevake koe, katakata ua. Taangaanga i te au atianga kia akarekareka i toou tokorua i te mataiti mua o to korua akaipoipo. (Deuteronomi 24:5) Tei runga ravao, tuku i te Tuatua a te Atua kia arataki i to korua pirianga. Me rave koe i te reira, ka matutu roa atu toou akaipoipo mei tetai mataiti ki tetai.

^ para. 9 Kua tauiia tetai au ingoa.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Kua akariro ainei au i toku tokorua ei oa piri mou noku, me e reka atu au i te tuatua ki etai ke?

  • I roto i te 24 ora i topa, eaa tikai taku i rave i te akaari e kua inangaro e kua akangateitei au i toku tokorua?